Podczas uruchamiania programu Easy CD Creator w systemie Windows XP wyświetlane są komunikaty o błędach

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP z systemu Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows 2000 podejmowana jest próba uruchomienia programu Easy CD Creator lub Direct CD, mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty o błędach:
Direct CD 3

Zainstalowany sterownik powoduje problemy ze stabilnością systemu.
Ten sterownik zostanie wyłączony. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania aktualizacji zgodnej z tą wersją systemu Windows.

Aby uruchomić program, kliknij przycisk Kontynuuj. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Szczegóły.
Po kliknięciu przycisku Kontynuuj może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
directcd.exe - Błąd aplikacji

Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0000142). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
Próba uruchomienia programu Easy CD Creator 4 może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Easy CD Creator 4

W programie Easy CD Creator 4 występują znane problemy związane ze zgodnością z tą wersją systemu Windows. Aby uzyskać aktualizacją zgodną z tą wersją systemu Windows, skontaktuj się z firmą Roxio, Inc.

Aby uruchomić program, kliknij przycisk Kontynuuj. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Szczegóły.
Po kliknięciu przycisku Kontynuuj może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Adaptec CD Copier

CD Copier cannot find Easy CD Creator. (Program CD Copier nie może zlokalizować programu Easy CD Creator.) Please reinstall Easy CD Creator. (Zainstaluj ponownie program Easy CD Creator.)

Ok
Po kliknięciu przycisku OK może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Adaptec CD Copier

CD Copier could not locate a supported CD-ROM reader. (Program CD Copier nie może zlokalizować obsługiwanego czytnika dysków CD-ROM.) You will not be able to make disc-to-disc copies. (Nie można wykonywać kopii dysków.)

Ok
Przyczyna
To zachowanie występuje, ponieważ określone wersje produktów firmy Roxio są niezgodne z systemem Windows XP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z firmą Roxio w celu uzyskania zgodnej w pełnym zakresie wersji programu Easy CD Creator. W celu obejścia tego problemu należy uaktualnić oprogramowanie do programu Easy CD Creator 5.1.

Uwaga: Nie można zainstalować programu Direct CD zgodnie z tymi krokami.
 1. Pobierz aktualizację do wersji 5.1 dla programu Easy CD Creator 5.0x. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Roxio w sieci Web:Uwaga: Należy uaktualnić program Easy CD Creator 4.0x do programu Easy CD Creator w wersji 5.0 lub nowszej, jeżeli konieczne jest korzystanie z pomocy technicznej firmy Roxio.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe lub włóż instalacyjny dysk CD-ROM, a następnie kliknij łącze Install Easy CD Creator (Zainstaluj program Easy CD Creator).
 3. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 4. Kliknij opcję I Accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Kliknij opcję Custom (Niestandardowa), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Kliknij opcję Direct CD, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Kliknij opcję This feature will not be available (Ta funkcja nie będzie dostępna), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 8. Kliknij przycisk Install (Instaluj), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 9. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk No (Nie) (nie uruchamiaj ponownie komputera).
 10. Kliknij dwukrotnie aktualizację do wersji 5.1.
 11. Kliknij przycisk Yes (Tak), a następnie kliknij przycisk Update (Aktualizuj).
 12. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby ponownie uruchomić komputer.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Roxio w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
adaptec ezcd directcd burning burn copy ez
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285910 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:00:15 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbprb KB285910
Opinia