W systemie Windows występują błędy nieprawidłowej strony

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeżeli w tym artykule nie opisano problemu dotyczącego danego sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby przeglądać więcej artykułów dotyczących sprzętu:
Symptomy
W przypadku korzystania z systemu Windows 95 lub Windows 98 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Po kliknięciu przycisku Szczegóły może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program nazwa_programu spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module nazwa_modułu przy adres_pamięci.
Gdy klikniesz przycisk OK, program zostanie zamknięty.

W przypadku korzystania z systemu Windows Millennium Edition (Me) może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program nazwa_programu spowodował błąd w module nazwa_modułu.
Program nazwa_programu zostanie teraz zamknięty.
Jeżeli problemy będą nadal występować,
spróbuj ponownie uruchomić komputer.
Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij klawisze ALT+D lub otwórz plik Faultlog.txt w folderze Windows.
Przyczyna
Ten komunikat o błędzie może się pojawić z następujących przyczyn:
  • W systemie Windows wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie. Komunikat o błędzie „nieprawidłowa strona” wskazuje często, że program w niepoprawny sposób usiłował korzystać z pamięci RAM. Ten komunikat o błędzie może wystąpić na przykład wówczas, gdy program lub składnik systemu Windows odczytuje lub zapisuje dane w lokalizacji w pamięci, która nie została przydzielona do danego programu lub składnika. W takim przypadku program może zastąpić i uszkodzić kod źródłowy innego programu w danym obszarze pamięci.
  • Program żąda danych, których aktualnie nie ma w pamięci wirtualnej, a system Windows usiłuje pobrać dane z urządzenia magazynowania i załadować je do pamięci RAM. Komunikat o błędzie „nieprawidłowa strona” może wystąpić, gdy system Windows nie jest w stanie zlokalizować danych. Takie zachowanie występuje często wtedy, gdy obszar pamięci wirtualnej zostanie uszkodzony.
  • System pamięci wirtualnej utracił stabilność z powodu niedoboru pamięci fizycznej (RAM).
  • System pamięci wirtualnej utracił stabilność z powodu niedoboru wolnego miejsca na dysku.
  • Obszar pamięci wirtualnej został uszkodzony przez dowolny program.
  • Program usiłuje uzyskać dostęp do danych modyfikowanych przez inny działający program.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, musisz ustalić, kiedy komunikat o błędzie wystąpił po raz pierwszy. Określ także, czy w ostatnim czasie w komputerze były wprowadzane zmiany, na przykład instalowano nowe oprogramowanie lub zmieniano konfigurację sprzętową.

Użyj procedury czystego rozruchu, która może być pomocna w identyfikacji przyczyny komunikatu o błędzie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące procedury czystego rozruchu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
243039 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows 95
192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98
267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition
Aby uzyskać dodatkowe informacje o zmniejszaniu przyspieszania sprzętowego grafiki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
263391 Money: How to Change the Graphics Hardware Acceleration Setting in Windows
Więcej informacji
UWAGA: Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy używać słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem. Jeżeli poszukujesz informacji dotyczących rozwiązywania problemów, które nie zostały zamieszczone w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
HWMEM winmil win98 win95 ipf ie ie5 ie5.5 faultlog txt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 286180 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:03:27 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinvalidpagefault kbprb kbtshoot KB286180
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)