Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet poprawek 2862066 jest dostępny dla.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2862066
Wprowadzenie
W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 2862066 dostępną dla programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Ten pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje kilka problemów w.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2. Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które rozwiązuje tej poprawki zobacz sekcję "Więcej informacji".

Ten pakiet zbiorczy poprawek jest dostępna dla następujących systemów operacyjnych:
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule opisano. Zastosować go tylko w systemach, w których występuje ten problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za telefoniczną pomoc techniczną mogą zostać anulowane, jeśli pracownik profesjonalnego wsparcia firmy Microsoft stwierdzi, że określona aktualizacja może rozwiązać problem. Koszty obsługi zwykły zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli są używane wszystkie plików podlegających usterce. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 86 Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424-Lip-201312:31
pliku Mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024-Lip-201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224-Lip-201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824-Lip-201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424-Lip-201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.70389830424-Lip-201312:32
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024-Lip-201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824-Lip-201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024-Lip-201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024-Lip-201312:32

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703843,16024-Lip-201307:59
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424-Lip-201312:31
pliku Mscordacwks.dll2.0.50727.70381,757,33624-Lip-201308:01
pliku Mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024-Lip-201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,571,13624-Lip-201307:58
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224-Lip-201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038486,02424-Lip-201307:59
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824-Lip-201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424-Lip-201312:11
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424-Lip-201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.70389830424-Lip-201312:11
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.70389830424-Lip-201312:32
webengine.dll2.0.50727.7038746,64824-Lip-201307:59
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024-Lip-201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703843,16824-Lip-201307:59
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824-Lip-201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.703810,004,63224-Lip-201308:01
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024-Lip-201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70385,292,03224-Lip-201308:00
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024-Lip-201312:32

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 oparty na procesorze IA64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703883,09624-Lip-201308:16
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424-Lip-201312:31
pliku Mscordacwks.dll2.0.50727.70383,083,41624-Lip-201308:13
pliku Mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024-Lip-201312:32
mscorlib.dll2.0.50727.70384,014,08024-Lip-201308:12
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224-Lip-201312:32
SOS.dll2.0.50727.7038873,60824-Lip-201308:13
SOS.dll2.0.50727.7038389,76824-Lip-201312:32
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424-Lip-201312:11
System.Management.dll2.0.50727.7038385,02424-Lip-201312:32
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.70389830424-Lip-201312:11
System.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.70389830424-Lip-201312:32
webengine.dll2.0.50727.70381,233,04824-Lip-201308:16
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024-Lip-201312:31
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703880,54424-Lip-201308:13
WMINet_Utils.dll2.0.50727.703832,92824-Lip-201312:32
mscorwks.dll2.0.50727.703820,391,57624-Lip-201308:16
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024-Lip-201312:32
System.Web.dll2.0.50727.70384,812,80024-Lip-201308:12
System.Web.dll2.0.50727.70385,283,84024-Lip-201312:32
Problemy, które rozwiązuje tego pakietu zbiorczego poprawek

Wystawia aparat plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR)

Po uruchomieniu programu Microsoft SQL Server obciążeń, które używają dużo pamięci, błędy braku pamięci wystąpić, nawet jeśli jest dostępna ilość pamięci jest wystarczająca.

Problemy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation)

Gdy aplikacja używa nazw ze składnika System.Management nawiązywania połączenia z komputerem zdalnym, może wystąpić przeciek pamięci. Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Aplikacja wprowadzenie poświadczeń dla komputera zdalnego przy użyciu parametru ConnectionOption .
  • Aplikacja używa parametru ConnectionOption jako część parametru ManagementScope do łączenia się z komputerem zdalnym.
  • Parametr ManagementScope jest używany do wykonywania operacji.

Problemy programu ASP.NET

Załóżmy, że kontrola validator zdefiniowano wewnątrz kontenera nazewnictwa. Korzystając z właściwości sprawdzania poprawności SetFocusOnError ASP.NET, fokus nie ustawiono formantu w kontenerze. Ten problem występuje nawet wtedy, gdy formant proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem.

Uwaga Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego poprawek i sterowania w kontenerze proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem, fokus jest ustawiony na pierwszy formant, który nie powiodło się proces sprawdzania poprawności.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2862066 — ostatni przegląd: 09/22/2013 10:30:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2862066 KbMtpl
Opinia