Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Sierpnia 2013 r. zbiorczej aktualizacji stref czasowych dla systemów operacyjnych Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2863058
Streszczenie
Ta aktualizacja zastępuje i zastępuje aktualizację opisaną w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) 2779562, która została wydana w grudniu 2012. Wszystkie zmiany dodatkową strefę czasową, które zostały wydane, ponieważ poprawki wydane po wydaniu aktualizacji 2779562 są zawarte w tej aktualizacji.

Jeśli wdrożono już aktualizację 2779562, przeczytaj opisy zmian stref czasowych, które są opisane w tym artykule, aby ustalić, czy należy natychmiast wdrożyć tę aktualizację. Jeśli nie systemy wpływają bezpośrednio, można zaplanować wdrożenie w następnym dogodnym.

Zaleca się wdrożenie najnowszej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows w celu zagwarantowania jednolitości bazy danych stref czasowych we wszystkich systemach.

Ważne

 • Przed zastosowaniem aktualizacji, którą opisano w tym artykule, należy pamiętać o potencjalnych problemach, które mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  931667 Jak uwzględnić zmiany strefy czasowej przy użyciu narzędzie do aktualizacji danych stref czasowych dla programu Microsoft Office Outlook
 • Zbiorcze aktualizacje stref czasowych zawierają jedynie dane, które się zmieniły dla konkretnego regionu, lub który został dodany do zachowania zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych. Dlatego jeśli klucz strefy czasowej zostanie usunięty, niektóre oryginalne wartości może nie zostać przywrócone po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji stref.

  Uwaga Usunięcie kluczy rejestru związanych ze strefami czasowymi nie jest zalecane. Na komputerze, na którym zainstalowano wszystkich kluczy stref czasowych należy najpierw przywrócić klucze stref czasowych ze znanej dobrej kopii zapasowej. Następnie należy zastosować tę aktualizację.
Więcej informacji
Aktualizacja opisana w tym artykule zmienia dane dotyczące stref czasowych w zależności od zmian czasu letniego (DST) w kilku krajach.

Aktualizacja opisana w tym artykule jest pakietem zbiorczym aktualizacji, który zawiera wszystkie wcześniejsze zmiany stref czasowych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

914387 Jak skonfigurować czasu letniego dla systemów operacyjnych Microsoft Windows
Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji może zostać wyświetlony komunikat podobny do następującego:

Nie można zainstalować aktualizacji, ponieważ aktualizacja nowsza lub ta sama strefy czasowej jest już zainstalowana w systemie.
Ten komunikat oznacza, że użytkownik zastosował już odpowiednią aktualizację lub aktualizacji systemu Windows lub witrynę Microsoft Update automatycznie zainstalowana ta aktualizacja. Wykonywanie innych czynności nie jest wymagane do aktualizacji systemu operacyjnego Windows.

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Centrum pobierania firmy Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

Aktualizacja systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x 64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d027b8da-c9c3-422c-a3d8-085a6a28f5ef

Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04a4ee46-9cdb-4e83-8df0-121e6eba2a3d

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b3330a00-4375-4dab-962f-1673e485d57d

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62c190bd-3f6f-4cfe-8c6d-21d597df21c4

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=158d6c9f-232b-4e59-bc19-250b8b40880f

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3bdcebbd-33e1-49da-ba8a-2540a5563ef4

Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e5adcbf-6afe-413e-adf5-2d514d47a575

Aktualizacja dla systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x 64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9e92630b-254b-43b3-a237-3b532b3f33e2

Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7def79dc-0d2d-4d1f-A495-537ad77e93d7

Aktualizacja dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x 64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b8e859dd-88f5-4168-b69c-57422c752394

Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4fe47457-09d1-4fd9-ae8d-65f7f70757fa

Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=264bc3a3-f21f-4ec2-9a5a-7cc0ead1b01f

Aktualizacja dla systemu Windows Embedded Standard 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ad0cd86-de83-4183-adb9-82d092d3ce26

Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x 64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=274adacc-1289-49c0-aeb2-a05ef2e88e0b

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=abf78f24-494e-4dde-b411-a75415276c80

Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4abb15b8-ae41-4e8a-a250-cddb438c75df

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5ba35c39-cb4d-4e1c-A550-d4143f64d84d

Aktualizacja dla systemu Windows XP x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e6779817-bbcc-4906-a808-e4f7c794fb30

Aktualizacja systemu Windows Server 2008 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7071379f-c802-4970-881d-f94ec6dcfdda

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ogólnych zmian wprowadzonych przez tę aktualizację

Od czasu poprzedniej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows zostały wprowadzone następujące zmiany:
 • Czas standardowy Libii:
  Nowy czas letni rozpoczyna się w ostatni piątek marca, 02:00, a kończy w ostatni piątek października, 02:00. Ten nowy reguły czasu letniego zostały wprowadzone od 2013 r. i nowy dedykowany strefy czasowej również została dodana (UTC + 1 Tripoli). Opublikowano w styczniu za pośrednictwem witryny Microsoft Download Center)KB 2794119).
 • Czas standardowy Izraela:
  Nowy czas letni rozpoczyna się w piątek przed Ostatnia niedziela marca, a kończy się na Ostatnia niedziela października, 02:00. Ta nowa reguła DST stosuje się od roku 2013 do 2023.
 • Czas pacyficzny czas południowoamerykański standardowy:
  Nowy czas letni kończy się w dniu 27 kwietnia 2013 i rozpoczyna się od dnia 7 września 2013. Ta zmiana jest tylko 2013. Opublikowano w marcu jako poprawki)KB 2821346)
 • Czas standardowy Paragwaju:
  Nowy czas letni kończy się w dniu 23 marca 2013. Ta zmiana włączona skrócenie czasu letniego zasady Paragwaju 2013. To jako część została wydana w marcu KB 2829069.
 • Azja Zach:
  Ta zmiana dodaje Aszchabad nazwę wyświetlaną. W ramach aktualizacji zbiorczej DST sierpnia to zostaną wprowadzone we wszystkich platformach.
 • Czas standardowy Maroka:
  Zmiany czasu letniego sierpnia Zbiorcza aktualizacja kont tylko korekty historii po poprawki Ramadan 2013 DST to rozwiązanie, które jest dostarczane w czerwcu 2013 (KB 2860495).

Zmiany strefy czasowej wprowadzone przez tę aktualizację

Zmiany strefy czasowej są podsumowane w tabeli poniżej.

Nazwa klucza strefy czasowejNazwa wyświetlanaNowe Data początkowa czasu letniegoData końcowa czasu letniego nowyPodklucz TZI
Libia (czas standardowy)(UTC + 01:00) TripoliOstatni piątek marca 01:00:00.000Ostatni piątek października 02:00:00.000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Libya Standard Time\Dynamic DST\
Wartość DWORD FirstEntry: 000007db
Wartość DWORD LastEntry: 000007dd
Wartość SZESNASTKOWA 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2012: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 06, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2013: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Izrael (czas standardowy)

(UTC + 02:00) Jerozolima

Piątek przed Ostatnia niedziela marca, 02:00:00.000

Ostatnia niedziela października, 02:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST\
Wartość DWORD FirstEntry: 000007d 4
Wartość DWORD LastEntry: 000007e7
Wartość SZESNASTKOWA 2004:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2005:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2006:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2007:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2008:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2009:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2010:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2012:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2013:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2014:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2015:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2016:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2017:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2018:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2019:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2020:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2021:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2022:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2023:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Pacyficzny czas standardowy

(UTC-04:00) Santiago

Pierwszą sobotę września 23:59:59.999

Ostatnia sobota kwietnia 23:59:59.999

Standard Time\Dynamic HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA DST\
Wartość DWORD FirstEntry: 000007d 7
Wartość DWORD LastEntry: 000007de
Wartość SZESNASTKOWA 2007: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2014 roku: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Paragwaj (czas standardowy)

(UTC-04:00) N.m. Panny

Pierwszą sobotę października 23:59:59.999

Czwarta sobota marca 23:59:59.999

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic DST\
Wartość DWORD FirstEntry: 000007d 8
Wartość DWORD LastEntry: 000007e5
Wartość SZESNASTKOWA 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2014 roku: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2015: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2016: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2017: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2018: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2019: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2020: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2021: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Azja Zachodnia (czas standardowy)

(UTC + 05:00) Aszchabad, TaszkientNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
Maroko (czas standardowy)

(UTC) Casablanca

Ostatnia niedziela kwietnia 02:00:00.000

Ostatnia niedziela września 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST\
Wartość DWORD FirstEntry: 000007d 7
Wartość DWORD LastEntry: 000007de
Wartość SZESNASTKOWA 2007: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2008: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2009: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2010: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2011: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Wartość SZESNASTKOWA 2012: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2013: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Wartość SZESNASTKOWA 2014 roku: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Wymagania wstępne

Windows XP

Aby zastosować tę aktualizację, musi uruchomiony dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows XP kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Windows Server 2003

Aby zastosować tę aktualizację, musi uruchomiony system Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2003 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

System Windows Vista i Windows Server 2008

Aby zastosować tę aktualizację, zostanie uruchomiony dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008

System Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Żadnych wymagań wstępnych jest zastosowanie tej aktualizacji. Tym samym opakowaniu instaluje zarówno w wersji RTM, a także wersji Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

System Windows 8 i Windows Server 2012

Żadnych wymagań wstępnych jest zastosowanie tej aktualizacji.

System Windows Embedded Standard 7

Żadnych wymagań wstępnych jest zastosowanie tej aktualizacji. Tym samym opakowaniu instaluje zarówno w wersji RTM, a także wersji Service Pack 1 dla systemu Windows Embedded Standard. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji na urządzeniu Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem SP1, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie musisz dokonywać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zbiorczej, należy ponownie uruchomić komputer.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2863058 — ostatni przegląd: 11/11/2013 10:02:00 — zmiana: 3.0

 • kbmt KB2863058 KbMtpl
Opinia