Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista kontrolna zgodności programów dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL286575
Streszczenie
Ten artykuł zawiera opis listy kontrolnej zgodności programów oraz niektóre sytuacje, które należy zbadać podczas testowania zgodności programu z nowym systemem operacyjnym. Lista zawiera typowe scenariusze, które mogą wystąpić w większości programów.
Więcej informacji
Lista kontrola zgodności programów:
Uaktualnienie	Czysta	instalacja		Podstawy systemu WindowsX	X	 Wykonanie podstawowych funkcji i zachowanie stabilności		 Poprawne wykonanie sprawdzenia wersji systemu Windows		 Wykonanie typowej instalacji programu		 Wykonanie minimalnej instalacji programu (jeżeli jest dostępna)		 Wykonanie pełnej instalacji programu		 Wykonanie instalacji sieciowej programu		 Wykonanie instalacji z użyciem narzędzia Dodaj/Usuń programy		 Instalacja jako użytkownik		 Instalacja jako użytkownik zaawansowany		 Instalacja jako administrator		 Instalacja programu na partycji, zawierającej ponad 2 gigabajty (GB) wolnego miejsca		 Sterowniki trybu jądra programu muszą przejść testowanie w systemie Windows XP lub Microsoft Windows 2000		 Sterowniki sprzętu dołączone do programu muszą zostać przetestowane przez Laboratoria jakości sprzętu Microsoft Windows				Testowanie programów podstawowychX	X	 Program działa z innymi programami zgodnie z oczekiwaniami		 Uruchomienie programu z menu Start		 Uruchomienie programu przy użyciu skrótu na pulpicie		 Autouruchomienie programu z dysku CD-ROM (jeżeli jest dostępne)		 Uruchomienie programu z konsoli		 Uruchomienie programu z paska Szybkiego uruchamiania		 Uruchomienie programu przy użyciu dokumentu lub pliku programu (jeżeli program ma skojarzone rozszerzenia)		 Próba uruchomienia tego samego programu ponownie z uruchomionym jednym wystąpieniem		 Sprawdzenie wszystkich skrótów programów w menu Start		 Uruchomienie co najmniej trzech innych programów		 Wysłanie programu do drukowania do pliku		 Wysłanie programu do drukowania za pomocą drukarki domyślnej		 Kopiowanie, wklejanie i edycja za pomocą innego programu		 Zmiana rozdzielczości ekranu (640x480; 1024x768)		 Włączanie lub wyłączanie pulpitu Active desktop		 Ustawienie funkcji Duży kontrast we właściwościach pulpitu		 Otwieranie dokumentów programów przy użyciu kółka myszy z kółkiem		 Przewijanie w górę, w dół i na boki przy pomocy kółka. Sprawdź, czy program działa zgodnie z oczekiwaniem.		 Testowanie Pomocy przy użyciu menu Pomoc oraz klawisza F1 (jeżeli jest dostępna)		 Obsługa autoodtwarzania dysków CD				System plikówX	X	 Obsługa długich nazw plików oraz ścieżek UNC		 Zapisanie i otwarcie pliku z folderu z systemem plików NTFS z ograniczonymi uprawnieniami dostępu		 Zapisanie i otwarcie pliku z partycji dysku, zawierającej ponad 2 GB wolnego miejsca		 Zapisanie i otwarcie pliku o nazwie składającej się z 255 znaków ze ścieżki UNC (w sumie 260 znaków z literą dysku)		 Zapisanie i otwarcie pliku o nazwie składającej się z 255 znaków z mapowanego dysku		 Zapisanie i otwarcie pliku o nazwie składającej się z 255 znaków w folderze Moje dokumenty		 Zapisanie i otwarcie pliku z nieprawidłowymi znakami w nazwie pliku: *?"<>|		 Zapisanie i otwarcie pliku ze spacją na początku i na końcu. Spacje należy usunąć.		 Zapisanie i otwarcie pliku z obsługiwanymi znakami: +,;=[]		 Zapisanie i otwarcie wszystkich typów dokumentów obsługiwanych przez program		 Importowanie i eksportowanie wszystkich formatów obsługiwanych przez program (na przykład: .jpg, .gif, .bmp)		 Konwersja dysku na dysk NTFS i sprawdzenie wcześniej utworzonych dokumentów.		 Jeden dysk z systemem plików FAT16 i jeden dysk z systemem plików NTFS. Sprawdzenie zapisywania i otwierania na każdym z nich.		 Jeden dysk z systemem plików FAT32 i jeden dysk z systemem plików NTFS. Sprawdzenie zapisywania i otwierania na każdym z nich.		 Zapisanie i otwarcie pliku przez sieć na komputerze opartym na systemie Microsoft Windows 95 z systemem plików FAT16		 Zapisanie i otwarcie pliku przez sieć na komputerze opartym na systemie Microsoft Windows 98 z systemem plików FAT16		 Zapisanie i otwarcie pliku przez sieć na komputerze opartym na systemie Windows 98 z systemem plików FAT32		 Zapisanie i otwarcie pliku przez sieć na komputerze opartym na systemie Microsoft Windows NT 4.0 z systemem plików NTFS		 Zapisanie i otwarcie pliku w systemie plików DFS		 Kopiowanie dokumentu z komputerów z systemem Windows NT 4.0 do komputerów NTFS z systemem Windows 2000. Sprawdzenie otwierania.		 Kopiowanie dokumentu z komputerów z systemem Windows XP do komputerów NTFS z systemem Windows NT 4.0. Sprawdzenie otwierania.		DrukowanieX	X	 Obsługa drukarek z długimi nazwami i ścieżkami UNC		 Drukowanie przy użyciu drukarki lokalnej		 Drukowanie przy użyciu drukarki typu postscript		 Drukowanie do pliku - tekst ogólny (Skonfiguruj drukarkę tekstu ogólnego, a następnie drukuj do pliku.)		 Drukowanie do pliku - kolorowa drukarka atramentowa (Skonfiguruj kolorową drukarkę atramentową, a następnie drukuj do pliku.)		 Drukowanie przy użyciu drukarki sieciowej, przy pomocy ścieżki UNC		 Drukowanie bez zainstalowanych sterowników drukarki		 Drukowanie z portu przechwyconego (Przejdź do właściwości drukarki i przechwyć port LPT, inny niż port 1 lub 2.) 		 Wyłączenie drukarki podczas drukowania. (Poprawna obsługa awarii drukarki)		 Drukowanie w pionie i w poziomie				Obsługa technologii OnNow lub interfejsu ACPIX	X	 Poprawna obsługa powiadomień i zdarzeń technologii OnNow i interfejsu ACPI		 Ustawianie czasu wyłączenia monitora na 1 minutę		 Ustawienie czasu wyłączenia dysku twardego na 2 minuty		 Czy program obsługuje funkcję wstrzymywania i kontynuacji bez utraty funkcjonalności? 		 Czy uchwyty programu wychodzą ze stanu wstrzymania bez utraty danych?		 Czy uchwyty programu poprawnie wychodzą ze stanu wstrzymania krytycznego?		 Czy połączenia sieciowe zachowują się zgodnie z oczekiwaniami?				Obsługa wielu monitorówX	X	 Poprawna praca z konfiguracjami wielu monitorów		 Sprawdzenie położenia monitora w lewo lub w prawo (prawe lub lewe)		 Sprawdzenie położenia monitora do góry lub do dołu (dolne lub górne)		 Różne rozdzielczości monitorów		 Różne głębokości kolorów monitora		 Zwiększanie zasięgu obu monitorów w lewo lub w prawo oraz do góry albo w dół		 Przeciąganie myszą w lewo lub w prawo lub do góry albo w dół		 Maksymalizacja i minimalizacja				Programy serweraX	X	 Sprawdzenie programów serwerów		 Uruchamianie, zatrzymywanie i kontynuowanie usług programów		 Rejestrowanie wszystkich liczników wydajności programu. Sprawdzenie wyników.		 Czytanie i zapisywanie pozycji bazy danych dla programów MDAC. Sprawdzenie wyników.		 Testowanie w przypadku, gdy jest więcej niż 4 GB pamięci RAM. (Włączona lub wyłączona obsługa rozszerzenia adresów fizycznych)		 Testowanie obsługi klastrowania (jeżeli jest dostępna)				Gry wideoX	X	 Obsługa sprzętu systemowego i urządzeń wejściowych		 Sprawdzenie używania z różnymi myszami i urządzeniami wskazującymi (włącznie z urządzeniami USB i urządzeniami szeregowymi)		 Sprawdzenie używania z różnymi urządzeniami typu joystick (jeżeli są dostępne)		 Sprawdzenie używania z urządzeniami wskazującymi komputerów przenośnych (podstawowymi i pomocniczymi)		 Sprawdzenie używania z różnymi urządzeniami audio (włącznie z urządzeniami opartymi na USB, ISA i PCI)		 Odtwarzanie gier sieciowych na różnych systemach operacyjnych (jeżeli jest dostępne)		 Odtwarzanie gier ze wszystkimi obsługiwanymi opcjami sieci (protokół TCP/IP, protokół IPX i połączenie szeregowe)


Dokument jest dostępny w zestawie narzędzi zgodności programów w wersji 2.0 w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Wydanie listy kontrolnej: kwiecień 2001, wersja 2.01
aplikacja zgodność
Właściwości

Identyfikator artykułu: 286575 — ostatni przegląd: 08/06/2007 02:30:00 — zmiana: 1.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbinfo kbtool KB286575
Opinia
l>