Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zawartość pliku Read1st.txt systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL286647
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
**********************************************************************
Informacje o wersji do przeczytania na początku
Windows XP
**********************************************************************

======================================================================
ZAWARTOŚĆ
======================================================================

Więcej informacji
======================================================================
1.0 Przeczytaj to najpierw
======================================================================

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP wydrukuj i przeczytaj ten dokument, abyuzyskać ważne informacje dotyczące preinstalacji związanie z tą wersją. Aby uzyskaćnajbardziej aktualną listę obsługiwanego sprzętu, zobacz listę zgodnościsprzętu w witrynie firmy Microsoft w sieci Webhttp://www.microsoft.com/. Dodatkowo wydrukuj i przeczytajnastępujące pliki zlokalizowane w folderze \docs na dysku CDz systemem Windows XP:

* Instrukcje dotyczące instalacji

* Informacje o wersji (relnotes.htm), ważne informacje dotyczące zgodności i późniejszej instalacji.

Nowe funkcje są opisane szczegółowo w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows XP. Aby otworzyć stronę Pomoc i obsługa techniczna, po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

Powrót do początku

======================================================================
2.0 Wymagania systemowe instalacji
======================================================================

Aby uzyskać pełną listę wymagań systemowych, zobacz instrukcje dotyczące instalacji systemu operacyjnego, do których odwołuje się plik readme.htm na dysku CD z systemem Windows XP.

Powrót do początku

======================================================================
3.0 Uwagi dotyczące preinstalacji
======================================================================

Przed instalacją systemu Windows XP na komputerze należy przeczytać tę sekcję. Ta sekcja zawiera informacje na temat problemów, które mają wpływ na proces instalacji. Używając tych informacji do wykonania instalacji można być pewnym, że proces instalacji przebiegnie bez problemów i że system Windows XP będzie poprawnie działać.

Powrót do początku

3.1 Aktywacja produktu Windows (WPA)
======================================================================

Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Jeżeli pojawi się monit o aktywację instalacji systemu Windows XP, należy odłożyćaktywację do czasu ukończenia planowanych uaktualnień lub wprowadzenia zmian doustalonego sprzętu komputera i jego sterowników urządzeń. W innym przypadkumoże pojawić się konieczność ponownej aktywacji po wprowadzeniu takich zmian. Ustalonysprzęt/sterowniki obejmuje pierwsze wystąpienie urządzeń, takich jakwideo, sieć (z wyłączeniem modemów), urządzeń SCSI, dysków twardych, stacji dysków CD-ROM/DVD ipamięci systemu. Urządzenia USB lub inne urządzenia wymienne (takie jak aparaty i drukarki) nie mają wpływu na aktywację.

Powrót do początku

3.2 Używanie haseł
======================================================================

Powrót do początku

3.2.1 Dysk z kopią zapasową hasła
----------------------------------------------------------------------

Produkty: tylko Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Jeżeli został utworzony dysk z kopią zapasową hasła dla poprzedniej wersji systemuWindows, ten proces został zmieniony. Utwórz ponownie dysk z kopią zapasową hasła dla systemu Windows XP.

Powrót do początku

3.2.2 Ograniczenia używania pustych haseł
----------------------------------------------------------------------

System Windows XP ma nową domyślną funkcję zabezpieczeń, która pomaga chronić użytkownikówz pustymi hasłami przed atakami z sieci. Użytkownicy, którzy nie chronią hasłemkont, mogą logować się tylko do przy użyciu fizycznej konsoli komputera: monitora, klawiatury i myszy, które są fizyczniepołączone z komputerem. To ograniczenie ma zastosowanie tylko do kont użytkownikówlokalnych, a nie do kont użytkowników domeny.

Ostrzeżenie: Jeżeli komputer nie znajduje się w miejscu fizycznie bezpiecznym, należyprzypisać hasła do wszystkich kont użytkowników lokalnych. Nieprzypisanie hasełumożliwi innym osobom, mającym fizyczny dostęp do komputera, zalogowanie się do niegoprzy użyciu hasła użytkownika, który nie ma hasła. Szczególnie istotne jest tow przypadku komputerów przenośnych, które zawsze powinny mieć hasła dla wszystkich kont użytkowników lokalnych.

Powrót do początku

3.3 Problemy zgodności oprogramowania
======================================================================

Powrót do początku

3.3.1 Kolejkowanie wiadomości
----------------------------------------------------------------------

Produkty: tylko system Windows XP Home Edition

Kolejkowanie wiadomości nie jest obsługiwane w systemie Windows XP Home Edition. Jeżeli uaktualniasz komputer z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows MillenniumEdition z uruchomionym kolejkowaniem wiadomości w wersji 1.0, zdecyduj się na uaktualnienie komputera do systemu Windows XP Professional.


Powrót do początku


======================================================================
4.0 Prawa autorskie
======================================================================

W tym dokumencie podano najnowsze lub inne informacje, które uzupełniają dokumentację systemu Windows XP.

Informacje zawarte w tym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odwołaniami do internetowych witryn sieci Web, mogą zmieniać się bez powiadomienia i są podawane tylko dla celów informacyjnych. Ryzyko wynikające z użytkowania lub związane ze skutkami użytkowania spoczywa na użytkowniku, a firma MicrosoftCorporation nie udziela żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie. O ile nie zaznaczono, że jest inaczej, wszystkie firmy, produkty, osoby, postawy i/lub dane wymienione w tym dokumencie są fikcyjne i żadne skojarzenia z jakąkolwiek rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, osobą lub zdarzeniem nie są zamierzone ani nie należy z nich wyciągać żadnych wniosków. Wypełnienie wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczenia praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno powielać, przechowywać w systemach pobierania danych lub wprowadzać do nich, ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci kopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych umowami licencyjnymi na piśmie, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną.

(c) 2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, MS-DOS, Windows, oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Wymienione tu nazwy istniejących firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Powrót do początku

readme.txt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 286647 — ostatni przegląd: 01/12/2015 17:31:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB286647
Opinia