WD2002: Hiperłącza w wiadomości e-mail korespondencji seryjnej w formacie HTML nie działają

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL287004
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po scaleniu strony sieci Web do poczty e-mail w programie Microsoft Word 2002 przy użyciu formatu poczty HTML, hiperłącza w wiadomości e-mail nie działają.
Obejście problemu
Aby scalić stronę sieci Web do poczty e-mail, nie zmieniając żadnej zawartości sieci Web, zapisz plik jakoArchiwum sieci Web (*.mht, *.mhtml), a następnie wybierz formatZałącznikjako format poczty.

Aby zapisać plik jako Archiwum sieci Web w programie Word 2002, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. W poluZapisz jako typwybierz pozycjęArchiwum sieci Web (*.mht, *.mhtml).
  3. Określ nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij przyciskZapisz.
Po zapisaniu pliku jako Archiwum sieci Web scal plik do poczty e-mail jako załącznik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej.
  2. Wykonaj krokiKreatora korespondencji seryjnej, aby dokonać scalenia do poczty e-mail.
  3. Na stronieUkończ scalaniewKreatorze korespondencji seryjnejkliknij opcjęPoczta elektroniczna.
  4. W poluFormat pocztywybierz pozycjęZałącznik, a następnie kliknij przyciskOK.
UWAGA: Adresaci wiadomości muszą otworzyć lub pobrać załączony plik z wiadomości e-mail; strona sieci Web nie staje się treścią wiadomości. Jednak adresaci mogą otworzyć plik w przeglądarce sieci Web, takiej jak program Microsoft Internet Explorer, i mogą używać wszelkich hiperłączy na stronie sieci Web.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Scalanie do poczty e-mail przy użyciu formatu poczty HTML jest nową funkcją w programie Word 2002. W starszych wersjach programu Word w korespondencji seryjnej e-mail mógł być wysyłany tylko zwykły tekst.

Format Archiwum sieci Web jest również nową funkcją dostępną w pakiecie Microsoft Office XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących archiwów sieci Web, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę archiwa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących scalania do poczty e-mail w programie Word 2002, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę scalanie wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nowych funkcji w programie Word 2002, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
288725 WD2002: What's New in Word 2002?
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące scalania do poczty e-mail w programie Word 2002, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294694 WD2002: How to Use Mail Merge to Create E-mail Messages
poczta scalanie HTML hiperłącze e-mail korespondencja seryjna
Właściwości

Identyfikator artykułu: 287004 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:13:17 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbmerge kbdta KB287004
Opinia