OL2002: Jak utworzyć nowy profil e-mail programu Outlook

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL287072
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób utworzenia nowego profilu e-mail w programie Outlook 2002 oraz podano instrukcje dotyczące sposobu ustawienia programu Outlook, tak aby był uruchamiany w określonym profilu lub monitował o profil przy uruchamianiu programu.
Więcej informacji

Jak utworzyć nowy profil z kontem e-mail

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęPoczta.
 3. W oknie dialogowymKonfiguracja pocztykliknij przyciskPokaż profile.

  UWAGA: Na karcieOgólnekliknij opcjęMonituj o profil, który ma być używany, a następnie kliknij przyciskDodaj. Umożliwia to wybranie innego profilu przy każdym uruchamianiu programu Outlook.
 4. W oknie dialogowymNowy profilwpisz opisową nazwę nowego profilu w poluNazwa profilu, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij, aby zaznaczyć opcjęDodaj nowe konto e-mailw obszarze E-mail, a następnie kliknij przyciskDalej.
 6. Kliknij typ serwera, z którym pracuje konto e-mail, a następnie kliknij przyciskDalej.
 7. Wypełnij wszystkie wymagane pola, włącznie z kartami wyświetlanymi po kliknięciu przyciskuWięcej ustawień.
 8. Kliknij przyciskZakończpo wprowadzeniu wymaganych informacji.
UWAGA: Książka adresowa programu Outlook i pliki folderów osobistych (.pst) są domyślnie automatycznie dodawane do każdego nowego profilu, wyjątkiem jest program Microsoft Exchange Server. Pliki folderów osobistych (.pst) nie są dodawane domyślnie w programie Exchange Server.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikonyMicrosoft Outlookna pulpicie, a następnie kliknięciu poleceniaWłaściwościotworzy się okno dialogowe Konfiguracja poczty i będzie można dodać nowy profil, wykonując kroki od 3 do 8 opisane w poprzedniej sekcji.

Jak utworzyć nowy profil tylko z plikiem folderów osobistych (.pst) i książką adresową programu Outlook

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęPoczta.
 3. W oknie dialogowymKonfiguracja pocztykliknij przyciskPokaż profile.
 4. Kliknij kartęOgólne, a następnie kliknij przyciskDodaj.
 5. W oknie dialogowymNowy profilwpisz nazwę opisową nowego profilu w poluNazwa profilu, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. W oknie dialogowymKonta e-mailkliknij, aby zaznaczyć opcjęWyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowew obszarzeKatalog, a następnie kliknij przyciskDalej.
 7. Aby zmienić ustawienie w polu Dostarcz nową pocztę do następującej lokalizacji, kliknij przycisk Nowy plik danych programu Outlook.
 8. Nadaj nazwę plikowi folderów osobistych i kliknij przyciskOK.
 9. Pozostaw domyślne właściwości folderu osobistego, kliknij przyciskOK, kliknij przyciskZakończ, a następnie kliknij przyciskOK.
 10. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się następującego monitu:
  Jeżeli chcesz utworzyć profil bez kont e-mail, kliknij przycisk OK. Jeżeli nie chcesz tworzyć żadnego profilu, kliknij przycisk Anuluj.
  Profil zostanie dodany do karty Ogólne w oknie dialogowym Poczta.
 11. Kliknij przycisk OK.

Jak ustawić program Outlook, tak aby monitował o profil

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęPoczta.
 3. Na karcieOgólnekliknij, aby zaznaczyć opcjęMonituj o profil, który ma być używanyw obszarzePodczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jak uruchomić program Outlook z określonym profilem

 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęPoczta.
 3. Na karcieOgólnekliknij, aby zaznaczyć opcjęMonituj o profil, który ma być używanyw obszarzePodczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij rozwijaną strzałkę, a następnie kliknij żądany profil.
 5. Kliknij przycisk OK.
OfficeKBHowTo
Właściwości

Identyfikator artykułu: 287072 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:14:04 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB287072
Opinia