Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W aplikacjach programu Microsoft SharePoint mogą występować błędy podczas wykonywania składników Web Part

Uwaga
13 sierpnia 2013 Ten artykuł został zaktualizowany. Zalecamy zastosowanie zaktualizowanej aktualizacji zabezpieczeń opisanej w sekcji „Rozwiązanie”.
Symptomy
Podczas uruchamiania składników Web Part w aplikacjach Microsoft SharePoint może zostać wyświetlony następujący wyjątek:
Błąd podczas wykonywania składnika Web Part: System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu.
w System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Load(MethodInfo executeMethod, Byte[] queryData, Type[] earlyBoundTypes)
w Microsoft.Xslt.STransform.GetCompiledTransform()
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BaseXsltListWebPart.LoadXslCompiledTransform(WSSXmlUrlResolver someXmlResolver)
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart.GetXslCompiledTransform()
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart.PrepareAndPerformTransform(Boolean bDeferExecuteTransform)
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest błąd funkcjonalny w programie .NET Framework 3.5.1.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować zaktualizowaną aktualizację zabezpieczeń 2844286.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 w razie używania tego programu z:
    • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2872441 — ostatni przegląd: 08/19/2013 12:38:00 — zmiana: 1.0

  • atdownload kbfix kbqfe KB2872441
Opinia