Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Monitor wydajności używa niepoprawne obliczenia dla niektórych rodzajów liczników w Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2877211
Symptomy
Kiedy używać Monitora wydajności do Zobacz pliki dzienników binarnych wydajności systemu Windows (.blg) w Windows 8, Windows Server 2008 R2, dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, średnią wartość, która jest obliczana za pomocą danych w pliku dziennika na niektóre typy licznika jest niepoprawna. Oto kilka przykładów liczniki typesthat takiego licznika jest narażony na tę zmianę:
 • \LogicalDisk\Avg. dysku w s/Zapis
 • \LogicalDisk\Avg. dysku w s/Odczyt
 • \LogicalDisk\Avg. transfery dysku/s
 • \PhysicalDisk\Avg. dysku w s/Zapis
 • \PhysicalDisk\Avg. dysku w s/Odczyt
 • \PhysicalDisk\Avg. transfery dysku/s
Poniższa lista zawiera wszystkie typy licznika usterce:
Nazwa licznikaOpis łącza
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 i Windows 8

Aktualizacja systemu Windows (zalecane)

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet zbiorczy aktualizacji 2876415 zawierającego poprawkę (KB 2877211) z witryny Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu, aby przejść do artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2876415 Pakiet zbiorczy aktualizacji Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2008 R2: września 2013

Centrum pobierania firmy Microsoft

Aby uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji dla fix (KB 2877211), kliknij jeden z poniższych łączy witryny Microsoft Download Center.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z systemem Windows 8 dla procesorów x86Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z systemem Windows 8 dla procesorów x64Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z systemem Windows Server 2012 dla procesorów x64Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, należy zainstalować poprawkę opisaną w tym artykule.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka Pobierz dostępne" w górnej części tego artykułu z bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka Pobierz dostępne" formularz wyświetla języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony system Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Jednak poprawki na stronie propozycji poprawek są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby uzyskać pakiet poprawek, który dotyczy jednego lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana na tej stronie w obszarze "Systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2" . Zawsze korzystaj z sekcji artykułu "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą", aby określić, do którego systemu operacyjnego odnosi się dana poprawka.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPunkt kontrolnySkładnik usługi
  6.1.760 1.17xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne i rozwiązują często występujące i krytyczne problemy. Oprócz powszechnie wydawanych poprawek składniki usługi LDR zawierają także poprawki typu hotfix.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (.cat) są niezwykle ważne dla utrzymania aktualnego stanu składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.225024710405-Lis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lis-201012:17x86
Perfmon.mscNie dotyczy145,51910-Cze-200921:31Nie dotyczy
Resmon.exe6.1.7600.1638510342414-Lip-200901:14x86
Plik Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lis-201309:56x86
Dla wszystkich wspieranych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.225025888005-Lis-201310:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420-Lis-201013:25x 64
Perfmon.mscNie dotyczy145,51910-Cze-200920:50Nie dotyczy
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614-Lip-200901:39x 64
Plik Sysmon.ocx6.1.7601.2250247513605-Lis-201310:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-Lis-201310:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-Lis-201310:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.225024710405-Lis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lis-201012:17x86
Perfmon.mscNie dotyczy145,51910-Cze-200921:31Nie dotyczy
Resmon.exe6.1.7600.1638510342414-Lip-200901:14x86
Plik Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lis-201309:56x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-Lis-201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820-Lis-201010:23IA-64
Perfmon.mscNie dotyczy145,51910-Cze-200920:55Nie dotyczy
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-Lip-200901:44IA-64
Plik Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005-Lis-201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-Lis-201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-Lis-201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.225024710405-Lis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lis-201012:17x86
Perfmon.mscNie dotyczy145,51910-Cze-200921:31Nie dotyczy
Resmon.exe6.1.7600.1638510342414-Lip-200901:14x86
Plik Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lis-201309:56x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Ten problem został skierowany w Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 jako część KB 2883200.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku707
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:45
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku32,568
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:49
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1064
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:45
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku32,572
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:52
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku25,078
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:52
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,062
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:45
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku32,570
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:46
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku25,078
Data (UTC)05-Lis-2013
Godzina (UTC)14:46

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2877211 — ostatni przegląd: 02/17/2014 17:18:00 — zmiana: 6.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtpl
Opinia