Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2013

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2892599
Wprowadzenie
Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu Microsoft BizTalk Server 2013 zawiera poprawki dla problemów 2013 serwera BizTalk, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Server 2013.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim 2013 serwera BizTalk wydania aktualizacji. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji programu BizTalk Server 2013.

Ważna uwaga o pakiet aktualizacji zbiorczej

Pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Dodatek Service Pack i aktualizacji zbiorczej listy dotyczące programu BizTalk Server
Więcej informacji
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera następujące elementy:

  • Wszystkie poprzednio wydane poprawki dla programu BizTalk Server 2013
  • Niektóre poprawki, które poprawiają 2013 serwera BizTalk
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek programu BizTalk Server 2013, które są uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2013

Artykuły z bazy wiedzy, które opisują poprawki, które są zawarte w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2013 są zwalniane jak tylko staną się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek rozwiązujących problemy BizTalk Server kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Obsługa EDI serwera BizTalk

Numer artykułu KBOpis
2777584Poprawka: Wartość dla atrybutu "wartość parametru maxOccurs" jest nieprawidłowa podczas sprawdzania poprawności schematu systemu BizTalk X 12 EDI 835 w aplikacji BizTalk EDI do programu BizTalk Server 2010 lub w 2013 serwera BizTalk
2778133Poprawka: komunikat zawiesza się podczas próbę odebrania zaszyfrowaną wiadomość AS2 wraz z asynchronicznego MDN w orin programu BizTalk Server 2010 2013 serwera BizTalk
2882453Poprawka: Obsługa transakcji HIX EDI 005010 x 306 (820) i 005010 x 220 (834) 2013 r. BizTalk Server, BizTalk Server 2010 i BizTalk Server 2009

Karty BizTalk Server

Numer artykułu KBOpis
2855762Poprawka: Program SQL połączenia przeciek korzystając z portu wysyłanie jednokierunkowej WCF na podstawie karty SQL zwraca zestaw wyników z bazy danych w programie BizTalk Server 2010 lub w programie BizTalk Server 2013
2813294Poprawka: 2-drogowy WCF-BasicHttp otrzymują portu nie odpowiada klientowi WCF po włączeniu funkcji "" nie powiodło się przesyłanie wiadomości, BizTalk Server 2010 lub BizTalk Server 2013
2859398Poprawka: 2013 serwera BizTalk nie może odbierać wiadomości z widoku w bibliotece dokumentów lub online biblioteki programu SharePoint

Obsługi wiadomości serwera BizTalk, rurociągów i śledzenia

Numer artykułu KBOpis
2777584Poprawka: Wartość dla atrybutu "wartość parametru maxOccurs" jest nieprawidłowa podczas sprawdzania poprawności schematu systemu BizTalk X 12 EDI 835 w aplikacji BizTalk EDI do programu BizTalk Server 2010 lub w 2013 serwera BizTalk
2823757Poprawka: Pamięci, proces hosta systemu BizTalk zużywa zwiększa, gdy nie ma żadnych wiadomości w kolejce w BizTalk Server 2010 lub 2013 serwera BizTalk
2835689Poprawka: "właściwość InnerText jest przeznaczony tylko do zapisu" komunikat o błędzie podczas korzystania z System.Xml.XmlDocument w programie BizTalk Server 2010 lub w programie BizTalk Server 2013
2802453Poprawka: Rurociągu na otrzymują lokalizacje powraca do typu pass-through, po dokonaniu aktualizacji zestawu schematu systemu BizTalk Server 2010 lub 2013 serwera BizTalk
2851429Poprawka: Klasa XpathMutatorStream nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wykonywania instrukcji Xpath przeciwko XmlDocuments w programie BizTalk Server 2013
2891320Poprawka: Duże zużycie Procesora po zainstalowaniu na komputerze programu BizTalk Server 2013 i programu SQL Server 2012

Funkcje API zarządzania i narzędzi administracyjnych programu BizTalk Server

Artykuł bazy wiedzy
numer
Opis
2885488Aktualizacja Viewer pole wiadomości jest dostępna w programie Microsoft BizTalk Server 2013 zbiorczej aktualizacji 2

Zestaw narzędzi ESB serwera BizTalk

Numer artykułu KBOpis
2849475Poprawka: "System.ArgumentException" błąd podczas przeglądania usługi WCF z ESB Toolkit 2.2 w programie BizTalk Server 2013
2848425Poprawka: "nie można załadować pliku lub zestawu ' wersja Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient = 5.0.1.0" błąd podczas używania narzędzia konfiguracji ESB w programie BizTalk Server 2013

Jak uzyskać zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2013

BizTalk Server korzysta z modelu aktualizacji zbiorczej (CU) za dostarczanie poprawek i aktualizacji. Każdy Zbiorcza aktualizacja zawiera nowe aktualizacje, a także wszystkie aktualizacje zawarte w poprzednich aktualizacji zbiorczych. Firma Microsoft zaleca testowanie, a następnie zastosowanie najnowszej CU do wszystkich środowisk systemu BizTalk.

Wszystkie nowe poprawki są publicznie dostępne w nadchodzących aktualizacji zbiorczej. Autonomiczny poprawki mogą być udzielane przed Następna aktualizacja zbiorcza, jeśli zgłoszonego problemu jest krytyczny, ma wpływ znaczącą działalność nie ma obejścia tego problemu. Autonomiczny poprawki (jeśli jest dostępny) wymagają najnowsze wydała zbiorczą aktualizację jako warunek wstępny.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka Pobierz dostępne" w górnej części tego artykułu z bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługa techniczna, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga: Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu określonej aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga: "Poprawka Pobierz dostępne" formularz wyświetla języków, dla których dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, żaden pakiet aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla danego języka.

Informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć zainstalowany 2013 serwera BizTalk.

Ważne: Pakiet aktualizacji zbiorczej jest jednolity pakiet, który zawiera pliki x 86 i x 64. Aby zainstalować tę aktualizację, należy uruchomić plik Setup.exe.

Uwaga: Instalator poprawek ulepszone znajduje się w pakiecie zbiorczej aktualizacji. Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zbiorczej, zostanie wyświetlona lista zainstalowanych funkcji, które są aktualizowane. Dodatkowo wyświetlana jest liczba poprawek dla każdej funkcji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane opartych na architekturze x 86 2013 serwera BizTalk
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607-paź-201313:33x86
Bts_administration_logic.SQL.enNie dotyczy577,47807-paź-201313:33Nie dotyczy
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407-paź-201313:33x86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-paź-201313:33x86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407-paź-201313:33x86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407-paź-201313:33x86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-paź-201313:33x86
Partnermgmt_schema.SQLNie dotyczy22,81607-paź-201313:33Nie dotyczy
Plik ReadmeNie dotyczy63,14307-paź-201313:33Nie dotyczy
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407-paź-201313:33x86

Dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych 2013 serwera BizTalk
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607-paź-201313:34x86
Bts_administration_logic.SQL.enNie dotyczy577,47807-paź-201313:34Nie dotyczy
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407-paź-201313:33x86
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,723,41607-paź-201313:33x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-paź-201313:34x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207-paź-201313:34x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607-paź-201313:33x86
Microsoft.BizTalk.mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207-paź-201313:34x86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207-paź-201313:34x86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407-paź-201313:33x86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-paź-201313:33x86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-paź-201313:34x86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407-paź-201313:34x86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407-paź-201313:33x86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-paź-201313:33x86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-paź-201313:34x86
Partnermgmt_schema.SQLNie dotyczy22,81607-paź-201313:34Nie dotyczy
Plik ReadmeNie dotyczy63,14307-paź-201313:34Nie dotyczy
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407-paź-201313:33x86

Dla wszystkich obsługiwanych narzędzi opartych na architekturze x 86 ESB
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423-paź-201315:52x86
Isgr_wcf_itinerary.xsdNie dotyczy1,41223-paź-201315:52Nie dotyczy
Microsoft.Practices.esb.ServiceModel.helpers.dll2.2.1.025,58423-paź-201315:52x86
Microsoft.Practices.esb.ssomanager.dll2.2.1.026,58423-paź-201315:52x86

Dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych ToolKit ESB
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423-paź-201315:54x64
Isgr_wcf_itinerary.xsdNie dotyczy1,41223-paź-201315:54Nie dotyczy
Microsoft.Practices.esb.ServiceModel.helpers.dll2.2.1.025,58423-paź-201315:54x64
Microsoft.Practices.esb.ssomanager.dll2.2.1.026,58423-paź-201315:54x64
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informacji dotyczących poprawek systemu BizTalk i obsługi dodatku Service Pack

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2892599 — ostatni przegląd: 08/26/2015 11:24:00 — zmiana: 5.1

Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2892599 KbMtpl
Opinia