Przełączniki, których można używać z poleceniami Xcopy i Xcopy32

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289483
Streszczenie
Poleceniaxcopyixcopy32mają te same przełączniki. W tym artykule opisano przełączniki dostępne w czasie uruchamiania poleceń spoza systemu Windows (w trybie MS-DOS) oraz w czasie uruchamiania poleceń w oknie MS-DOS.
Więcej informacji
Następujący wiersz polecenia ma składnię oraz zawiera przełączniki, których można używać z poleceniamixcopyorazxcopy32w trybie MS-DOS:
xcopyźródło[miejsce_docelowe] [/a | /m] [/d:data] [/p] [/s] [/e] [/v] [/w]
UWAGA: Nawiasy kwadratowe ([]) wskazują przełączniki opcjonalne. Nawiasy nie są częścią polecenia.

Następująca tabela zawiera opis opcjonalnych przełączników, których można używać z poleceniamixcopyixcopy32:

źródłoOkreśla plik do skopiowania.
miejsce_doceloweOkreśla lokalizację i nazwę nowych plików.
/aKopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. Nie zmienia atrybutu.
/mKopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut.
/d:dataKopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później.
/pMonituje przed utworzeniem każdego pliku docelowego.
/sKopiuje foldery i podfoldery z wyjątkiem pustych.
/eKopiuje wszystkie podfoldery, łącznie z pustymi.
/vWeryfikuje każdy nowy plik.
/wMonituje o naciśnięcie klawisza przed kopiowaniem.


OSTRZEŻENIE: Długie nazwy plików nie są zachowywane w trybie MS-DOS.

UWAGA: Przełącznik/hjest dodawany do poleceńxcopyorazxcopy32 tylko w systemie Windows Millennium Edition (Me). Ten przełącznik kopiuje pliki ukryte i systemowe w trybie MS-DOS. Mimo to pliki Xcopy nie są automatycznie dołączane do dysku rozruchowego systemu Windows Me.

Następujący wiersz polecenia ma składnię oraz zawiera przełączniki poleceńxcopyorazxcopy32, stosowane po uruchomieniu z okna MS-DOS:
xcopyźródło[miejsce_docelowe] [/a | /m] [/d:data] [/p] [/s] [/e] [/w] [/c] [/i] [/q] [/f] [/l] [/h] [/r] [/t] [/u] [/k] [/n]
UWAGA: Nawiasy kwadratowe ([]) wskazują przełączniki opcjonalne. Nawiasy nie są częścią polecenia.

Następująca tabela zawiera opis opcjonalnych przełączników, których można używać z poleceniamixcopyixcopy32podczas uruchamiania poleceń z okna MS-DOS:

źródłoOkreśla plik do skopiowania.
miejsce_doceloweOkreśla lokalizację i nazwę nowych plików.
/aKopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. Nie zmienia atrybutu.
/mKopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut.
/d:dataKopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później.
/pMonituje przed utworzeniem pliku docelowego.
/sKopiuje foldery i podfoldery z wyjątkiem pustych.
/eKopiuje wszystkie podfoldery, nawet gdy są puste.
/wMonituje o naciśnięcie klawisza przed skopiowaniem.
/cKontynuuje kopiowanie nawet wtedy, gdy wystąpi błąd.
/iJeżeli miejsce docelowe nie istnieje, a użytkownik kopiuje więcej niż jeden plik, przełącznik zakłada, że miejscem docelowym jest folder.
/qNie wyświetla nazw plików podczas kopiowania.
/fKopiując wyświetla pełne nazwy plików źródłowych i docelowych.
/lWyświetla pliki, które będą kopiowane.
/hKopiuje pliki ukryte i systemowe.
/rZastępuje pliki tylko do odczytu.
/tTworzy strukturę folderów, ale nie kopiuje plików. Nie uwzględnia pustych folderów i podfolderów. Należy użyć przełącznika/tz przełącznikiem/e, aby uwzględnić puste foldery i podfoldery.
/uAktualizuje pliki, które już istnieją w tym miejscu docelowym.
/kKopiuje atrybuty. Zwyklexcopyresetuje atrybut tylko do odczytu.
/yZastępuje istniejące pliki bez monitowania.
/-yMonituje przed zastąpieniem istniejących plików.
/nKopiuje, używając wygenerowanych krótkich nazw.
msdos
Właściwości

Identyfikator artykułu: 289483 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:48:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbinfo kbwinme kbtool win98se win98 win95 KB289483
Opinia