Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyświetlić sygnatury błędów w przypadku poważnego błędu i zamknięcia programu pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289508
WPROWADZENIE
W przypadku poważnego błędu i zamknięcia programu pakietu Microsoft Office komputer rejestruje sygnaturę błędu, która opisuje dany błąd. W tym artykule wyjaśniono, jak można przeglądać te sygnatury błędów.

Powrót do początku
Więcej informacji
Sygnatura błędu zawiera takie informacje, jak nazwa programu, nazwa błędu i nazwa modułu, używane przez firmę Microsoft do dalszego opracowywania i ulepszania produktów firmy Microsoft.

Jeżeli jest dostępne połączenie internetowe, można wysłać te informacje bezpośrednio do firmy Microsoft, korzystając z narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office. Jeżeli użytkownik wybierze opcję wysłania raportu zawierającego te informacje, to narzędzie sprawdza, czy jest dostępne rozwiązanie danego problemu, i przesyła odpowiednie informacje do użytkownika (jeżeli są dostępne).

Jeżeli użytkownik nie skorzysta z narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office, może wykorzystać informacje umieszczone w sygnaturze błędu do bezpośredniego przeszukiwania bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby odnaleźć sygnaturę błędu na komputerze wtedy, gdy program przestanie odpowiadać, należy skorzystać z metody odpowiedniej w przypadku danego systemu operacyjnego.

Powrót do początku

W systemach Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

Sygnatura błędu jest wyświetlana w Podglądzie zdarzeń. Aby skorzystać z Podglądu zdarzeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie skrót Podgląd zdarzeń.
 3. W oknie Podgląd zdarzeń kliknij ikonę Dziennik aplikacji na karcie Drzewo.
 4. Aby przeglądać dziennik, kliknij dwukrotnie dowolny wpis w prawym okienku, w którym w kolumnie Źródło jest widoczny wpis Microsoft Office 10 (Microsoft Office XP) lub Microsoft Office 11 (Microsoft Office 2003).
 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystaniu z Podglądu zdarzeń, kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.
Powrót do początku

W systemie Microsoft Windows NT 4.0 (SP6)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne (wspólne), a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W oknie Podgląd zdarzeń kliknij polecenie Aplikacja w menu Dziennik, aby przeglądać zdarzenia związane z aplikacjami.
 3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Podglądu zdarzeń, kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.
Powrót do początku

W systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Sygnatura błędu jest wyświetlana w menu Pomoc danego programu.
 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft nazwa programu — informacje.
 2. Kliknij przycisk Informacje o systemie, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Aplikacje pakietu Office 2002 w drzewie folderów.
 3. Kliknij folder Zdarzenie pakietu Office/Błąd aplikacji.

  W prawym okienku pojawia się dziennik błędów.
Te informacje można również przeczytać w pliku DW.log.

Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283768 Description of the end user privacy policy in application error reporting when you are using Office
Powrót do początku
OfficeKBHowTo inf crash office xp sig signed created log systems events application error crashed died broke hung ACC2002 XL2002 FP2002 OL2002 PPT2002 WD2002 ACC2007 XL2007 FP2007 OL2007 PPT2007 WD2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 289508 — ostatni przegląd: 05/14/2011 15:10:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbhowtomaster KB289508
Opinia