Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Powiększanie partycji rozruchowej podczas uaktualniania do systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289876
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano procedurę prowadzącą do powiększenia istniejącej partycji systemu operacyjnego w czasie uaktualniania do systemu Windows 2000.Istniejącą partycję systemu operacyjnego można powiększyć, jeżeli wykonywane jest uaktualnienie z systemu Windows 95, Windows 98 i Windows NT, lecz poprawiona partycja może korzystać tylko z wolnego miejsca znajdującego się obok niej i należy ją przekonwertować, tak aby używała systemu plików NTFS. Procedura ta może spowodować pojawienie się możliwości powiększenia istniejącej partycji rozruchowej systemu Windows 2000 przy użyciu opcjiIn-Place Repair/Upgrade (Naprawianie/Uaktualnianie na miejscu).

UWAGA: Mogą wystąpić sytuacje, w których nie można powiększyć partycji (zapoznaj się z sekcją „Sytuacje, w których nie można powiększyć partycji” w tym artykule).

UWAGA: Zalecane jest wykonanie w pełni sprawdzonej kopii zapasowej całej zawartości komputera przed rozpoczęciem powiększania partycji.

Powrót do początku

Powiększanie partycji systemu operacyjnego

Procedura prowadząca do powiększenia partycji systemu operacyjnego:
 1. Uruchom ponownie komputer i uzyskaj dostęp do systemu operacyjnego, który ma zostać uaktualniony.
 2. Uruchom uaktualnianie do systemu Windows 2000.
 3. Jeżeli pojawi się monit o uaktualnienie systemu plików do systemu NTFS, kliknij przyciskTak.

  UWAGA: Po kliknięciu przyciskuTaktylko partycja rozruchowa jest uaktualniana do systemu plików NTFS. Jeżeli nie zostanie kliknięty przyciskTak, w dalszym ciągu można wykonać uaktualnienie NTFS, wprowadzając ręcznie wpis „File System=ConvertNTFS” w sekcji [Data] w pliku Winnt.sif. Jednak wpis ten trzeba wprowadzić przed ponownym uruchomieniem komputera i ukończeniem procesu uaktualniania. Jeżeli użytkownik nie uaktualni dysku do systemu plików NTFS, nie będzie przeszkody w wykonaniu uaktualnienia do systemu Windows 2000, ale procedura powiększenia nie powiedzie się.
 4. Po ukończeniu procesu kopiowania można ponownie uruchomić komputer. Jednak kliknij opcjęNie uruchamiaj ponownie.
 5. Zlokalizuj plik Winnt.sif w folderze C:\$win_nt$.~bt, a następnie otwórz go przy użyciu Notatnika w systemie Windows firmy Microsoft. Być może będzie konieczne sprawdzenie, czy możesz wyświetlać ukryte pliki.
 6. Zlokalizuj sekcję [Unattended]. Aby skorzystać z pozostałego wolnego miejsca, dokonaj następującego wpisu:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition=1

  UWAGA: Po ustawieniu tej wartości na1 można korzystać z całego wolnego miejsca. Aby użyć tylko części tego miejsca, wpis musi zawierać liczbę megabajtów, o którą użytkownik chce powiększyć istniejącą partycję. Jeżeli aktualnie istnieje partycja o wielkości 2 GB, na której jest 1,5 GB wolnego miejsca i istnieje potrzeba zwiększenia rozmiaru partycji o 1 GB, należy wprowadzić wartość1024, a nie3070. Jeżeli zostanie ustawiona wartość, dla której nie ma odpowiedniej ilości wolnego miejsca, proces uaktualnienia zostaje zakończony, ale partycje nie zostają powiększone.
 7. Uruchom ponownie komputer i rozpocznij proces uaktualniania.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów: Sytuacje, w których nie można powiększyć partycji

 • Partycję, która ma zostać powiększona, trzeba najpierw przekonwertować na system plików NTFS. Konwersję na system plików NTFS oraz powiększenie partycji można wykonać w czasie procesu uaktualnienia.
 • Partycje rozruchowe korzystające z dublowania oprogramowania nie będą powiększane. Należy przerwać dublowanie przez skorzystaniem z opcjiIn-place Repair/Upgrade (Naprawianie/Uaktualnianie na miejscu).
 • Dysk musi być podstawowy, a nie dynamiczny.
 • W procesie powiększania partycji nie można skorzystać z wolnego miejsca oddzielonego od partycji rozruchowej przez inną partycję. Miejsce to obejmuje wolne miejsce na powiększonej partycji, która przylega do partycji rozruchowej.
 • Proces uaktualnienia wymaga 650 MB wolnego miejsca na partycji rozruchowej dla plików tymczasowych. Ponieważ partycja rozruchowa jest powiększana po wykonaniu kopiowania pliku, metoda ta nie może pominąć ograniczenia wolnego miejsca wymaganego, aby proces uaktualnienia mógł się rozpocząć.
 • OpcjaExtendOemPartitionpowiększa tylko partycję rozruchową.
 • Powiększenie partycji nie powiedzie się, jeśli został ustawiony nieprawidłowy rozmiar powiększenia partycji; rozmiar jest wprowadzany z megabajtach, a bieżący zsumowany rozmiar partycji przekracza dostępne wolne miejsce.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
250297 How to Install Windows 2000 or Upgrade from Windows 95 or 98
windir rozciągać powiększać rosnąć wolumin winnt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 289876 — ostatni przegląd: 01/11/2015 04:03:13 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbupgrade KB289876
Opinia