Komunikat o błędzie: Nie można zalogować użytkownika z powodu ograniczenia konta

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas instalacji systemu Windows XP Home Edition jest wyświetlany monit o wpisanie hasła dla konta administratora. Po zakończeniu instalacji konta administratora można używać tylko w trybie awaryjnym. W przypadku użycia konta administratora do logowania się na komputerze w trybie normalnym można otrzymać następujący komunikat o błędzie:
Nie można zalogować użytkownika z powodu ograniczenia konta
Przyczyna
Ten problem może się pojawić, ponieważ konto administratora zostało zarezerwowane w celu jego użycia w trybie awaryjnym, gdy konto właściciela jest niedostępne.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Konto administratora nie jest wyświetlane w ramach kont użytkowników, dopóki komputer nie będzie w trybie awaryjnym. Aby zmienić hasło konta administratora:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
 2. Po zakończeniu przez komputer testu POST (Power On Self Test) naciśnij klawisz F8, a następnie kliknij polecenie Tryb awaryjny.

  UWAGA: Jeśli masz trudności z przejściem do polecenia menu Tryb awaryjny, naciskaj klawisz F8 po włączeniu komputera.
 3. Zaloguj się jako administrator lub za pomocą innego konta mającego uprawnienia administratora.
 4. Kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij narzędzie Konta użytkowników.
 5. Kliknij ikonę Administrator.
 6. Kliknij polecenie Utwórz hasło lub Zmień hasło.
 7. Wpisz hasło dla konta, a następnie ponownie wpisz hasło, aby je potwierdzić.
 8. Wpisz wskazówkę, która pomoże Ci przypomnieć sobie hasło, jeśli je zapomnisz.
 9. Kliknij przycisk Utwórz hasło lub Zmień hasło.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu tworzenia i konfigurowania kont użytkowników w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279783JAK: Tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników w systemie Windows XP
Admin WinXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290109 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:43:23 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB290109
Opinia