Jak publikować za pomocą programu Outlook Web Access poza serwerem z programem Internet Security and Acceleration Server

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290113
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób konfigurowania programu ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) w celu włączenia dostępu przez sieć Web do skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange za pomocą programu Outlook Web Access (OWA), gdy serwer Exchange znajduje się za serwerem z programem ISA Server.
Więcej informacji
Aby skonfigurować serwer ISA w celu włączenia dostępu przez sieć Web do skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange za pomocą programu Outlook Web Access (OWA), gdy serwer Exchange znajduje się za serwerem z programem ISA Server:
 1. Skonfiguruj serwer z programem ISA Server, aby akceptował przychodzące żądania sieci Web:
  1. Otwórz konsolę ISA Management, rozwiń ikonę Servers and Arrays, kliknij prawym przyciskiem myszy serwer z programem ISA Server, a następnie kliknij polecenieProperties.
  2. Kliknij kartęIncoming Web Requests, a następnie kliknij opcjęConfigure listeners individually per IP address.
  3. Kliknij przyciskAdd, a następnie kliknij na wyświetlonej liście serwer z programem ISA Server oraz zewnętrzny adres IP serwera z programem ISA Server. W tym kroku można podać adres IP i port, których serwer będzie używał do odpowiedzi na żądania HTTP.
  4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przyciskOK, aby powrócić do konsoli ISA Management.
 2. Utwórz zestaw docelowy, który będzie kierować klientów sieci Web do odpowiednich folderów używanych przez witrynę sieci Web programu OWA:
  1. Otwórz konsolę ISA Management, rozwiń serwer z programem ISA Server i kliknij sekcję Policy Elements.
  2. Rozwiń sekcjęPolicy Elements, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Destination Set, kliknij polecenieNew, a następnie kliknij pozycjęSet. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy nowego zestawu docelowego: Nazwij go „OWA”.
  3. W poluDestinationwprowadź adres URL, za pomocą którego zewnętrzni klienci sieci Web będą mogli uzyskać dostęp do programu OWA. Ten adres URL zostanie rozpoznany na serwerze DNS i powiązany z zewnętrznym adresem IP na serwerze z programem ISA Server.
  4. W polu Path wpisz:/exchange/*, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk Add.
  6. Powtórz krok c, tylko w polu Path wpisz: „/exchweb/*” (bez znaków cudzysłowu), a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij przycisk Add.
  8. Powtórz krok c, tylko w polu Path wpisz: „/public/*” (bez znaków cudzysłowu), a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Skonfiguruj regułę publikowania w sieci Web, aby używała uprzednio utworzonego elementu zasad:
  1. Rozwiń nagłówekPublishing, kliknij prawym przyciskiem pozycję Web Publishing Rules, kliknij polecenie New, a następnie kliknij pozycjęRule.
  2. Wpisz nazwę:Reguła dostępu OWA, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. W polu kliknij określony zestaw docelowy, kliknij uprzednio utworzony zestaw OWA, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Zastosuj regułęAny Request, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Kliknij opcjęRedirect the request to this internal Web Serveri wprowadź nazwę lub wewnętrzny adres IP serwera z uruchomionym programem OWA.
  6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruSend the original header to publishing server instead of the actual one, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Kliknij przycisk Finish.
  8. Rozwiń ikonęMonitoringw konsoli ISA Management, a następnie kliknij polecenieServices.
  9. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługi serwera proxy oraz Zapora sieci Web: Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, kliknij polecenie Zatrzymaj, a następnie uruchom usługę z menu.
Jeśli program OWA używa warstwy SSL, należy również utworzyć regułę publikowania na serwerze, która korzysta z definicji protokołu serwera HTTPS, a następnie określić wewnętrzny serwer z programem OWA oraz zewnętrzny adres IP serwera z programem ISA Server. (Serwer z programem OWA musi korzystać z serwera z programem ISA Server jako bramy domyślnej.)

Aby zarządzać programem OWA na serwerze z programem ISA Server, należy wyłączyć funkcję Socket Pooling. Funkcja Socket Pooling jest domyślnie włączona w programie Microsoft Internet Information Services w wersji 5.0 i wymusza powiązanie portu 80 protokołu TCP dla wszystkich adresów IP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Socket Pooling, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
238131 How to Disable Socket Pooling
Po wyłączeniu funkcji Socket Pooling należy skonfigurować witrynę OWA w sieci Web, aby nasłuchiwała żądań HTTP w interfejsie wewnętrznym. Aby to zrobić, uruchom program Internet Services Manager, kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web zarządzaną przez program OWA, a następnie kliknij polecenieProperties. Wybierz z listy dostępnych adresów adres wewnętrzny serwera z programem ISA Server, a następnie podaj port TCP, który ma być nasłuchiwany przez witrynę sieci Web (domyślnie port TCP 80).

UWAGA: Jeśli witryna sieci Web jest skonfigurowana do odpowiadania na żądania protokołu TCP w porcie 80, funkcja Auto Discovery serwera z programem ISA Server musi zostać wyłączona. Aby wyłączyć funkcję Auto Discovery, otwórz konsolę ISA Management, kliknij prawym przyciskiem myszy serwer z programem ISA Server, a następnie kliknij polecenie Properties. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartęAuto Discovery, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Publish automatic discovery information, a następnie kliknij przycisk OK.

Po ukończeniu poprzednich kroków utwórz obiekt nasłuchiwania w sieci Web, zestaw docelowy oraz regułę publikowania w sieci Web w wyżej opisany sposób.
OWA; ISA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290113 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:01:21 — zmiana: 2.2

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbenv kbfaq kbhowto KB290113
Opinia