Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

ACC2002: Znajdowanie tematów Pomocy w programie Microsoft Access 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290130
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze zgodnością oprogramowania.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą bazy danych programu Microsoft Access (.mdb) i projektu programu Microsoft Access (.adp).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 240206.
Symptomy
Podczas korzystania z Pomocy programu Microsoft Access wydaje się, że nie można znaleźć żadnych informacji o funkcjach wbudowanych, właściwościach i metodach obiektów lub kolekcji.

lub

Podczas korzystania z Pomocy programu Microsoft Access znajdowane są tematy, które wydają się związane z programem Microsoft Excel, a nie z programem Access. Jeśli na przykład zadasz Asystentowi pakietu Office pytanieCo to jest funkcja Lewy, jednym ze znalezionych tematów będzie „LEWY, funkcja arkusza”.
Przyczyna
Pliki tworzące system Pomocy programu Microsoft Access w wersji 97 lub starszej mają wspólny punkt wprowadzania dla tematów Pomocy programu Microsoft Access i języka Visual Basic for Applications. Odkąd do programu Access dodano Edytora Visual Basic (po raz pierwszy w programie Microsoft Access 2000), istnieją dwa osobne punkty wprowadzania dla plików Pomocy: jeden dla plików Pomocy programu Access, a drugi dla plików Pomocy Edytora Visual Basic.

Ponadto niektóre z plików Pomocy programu Access zawierają tematy dotyczące wspólnych składników pakietu Microsoft Office, takich jak Arkusz pakietu Office, Wykres pakietu Office czy Tabela przestawna pakietu Office. Dlatego mogą być znajdowane tematy, które wydają się związane z programem Excel.
Rozwiązanie
Najogólniej, aby znaleźć tematy właściwe dla programu Access lub pytań typu „jak”, należy rozpocząć wyszukiwanie z programu Access. Aby znaleźć tematy dotyczące składni funkcji wbudowanych, właściwości i metod obiektów lub kolekcji, należy rozpocząć wyszukiwanie z Edytora Visual Basic.

Aby uruchomić Edytora Visual Basic z programu Access

  1. W oknie bazy danych kliknij przyciskModuływ obszarzeObiekty, a następnie kliknij przyciskNowy, aby utworzyć nowy moduł, lub przyciskProjekt, aby otworzyć istniejący moduł w widoku projektu.
  2. Aby znaleźć temat Pomocy dotyczący określonej funkcji wbudowanej, wpisz nazwę funkcji w module, umieść wskaźnik myszy na nazwie funkcji, a następnie naciśnij klawisz F1.
Więcej informacji
To, że określony temat Pomocy można znaleźć tylko w określonym środowisku, nie oznacza, że z danego tematu można korzystać jedynie w tym środowisku. Jeśli na przykład pracujesz w Edytorze Visual Basic i zadasz Asystentowi pakietu Office pytanieJak korzystać z funkcji Instr, jednym ze znalezionych tematów będzie „InStr, funkcja”. Temat ten pokazuje składnię funkcjiInStr. Jeśli jednak pracujesz w interfejsie użytkownika programu Access i zadasz to samo pytanie Asystentowi pakietu Office, temat pokazujący składnię funkcjiInStr się nie pojawi. Oczywiście składni znalezionej w temacie Pomocy Edytora Visual Basic można użyć w siatce projektu kwerendy interfejsu użytkownika programu Access.

Wiele artykułów w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, dotyczących programu Access, zawiera odwołania do Pomocy. Artykuły te informują, czy określonego tematu Pomocy należy szukać z interfejsu użytkownika programu Access czy z Edytora Visual Basic.
prb nie można
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290130 — ostatni przegląd: 02/08/2014 16:18:45 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB290130
Opinia