Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFXP: Jak określić, czy posiada się edycję Retail czy Enterprise pakietu Office XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290134
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Dostępne są dwie edycje pakietu Microsoft Office XP: Retail i Enterprise. Obie edycje są prawie identyczne, ale mogą wystąpić sytuacje, w których należy określić, którą edycję się posiada lub która jest zainstalowana.

W tym artykule opisano różnice między edycjami Enterprise i Retail pakietu Office XP.
Więcej informacji
Aby określić, czy się ma edycję Enterprise czy Retail pakietu Office XP, można porównać jeden lub więcej następujących elementów:
 • Jednostka magazynowa pakietu Office
 • Zawartość dysku CD-ROM
 • Nazwa pliku msi na dysku CD-ROM
 • Wymaganie aktywacji
 • Nazwa pliku źródłowego msi
 • Źródło instalacji

Jednostka magazynowa pakietu Office

Jest wiele jednostek magazynowych (SKU, stock-keeping unit) pakietu Office, dostępnych dla pakietu Office XP. Pewne jednostki magazynowe zawiera zarówno edycja Enterprise, jak i Retail, ale niektóre jednostki magazynowe są dostępne dla tylko jednej edycji. Następująca tabela wymienia różne jednostki magazynowe pakietu Office, dostępne w edycji Enterprise i Retail.
  Jednostka magazynowa pakietu Office   Dostępne edycje  ------------------------------------------------------------  Professional z programem FrontPage    Enterprise  Professional               Enterprise i Retail  Standard                 Enterprise i Retail  Small Business              Retail (OEM)
Użyj tej tabeli do określenia posiadanej edycji. Jeżeli masz wersję Professional lub Standard pakietu Office, użyj jednej z innych metod wymienionych poniżej.

Zawartość dysku CD-ROM z pakietem Office XP

Innym sposobem określenia, czy posiada się edycję Enterprise pakietu Office, jest przejrzenie zawartości dysku CD-ROM z pakietem Office. Jeżeli na dysku CD-ROM jest folder „ORK”, jest to edycja Enterprise pakietu Office.

Jeżeli nie masz dostępu do dysku CD-ROM z pakietem Office XP, użyj jednej z następujących metod.

Nazwa pliku msi na dysku CD-ROM

Jeżeli nazwa pliku pakietu msi Instalatora systemu Windows w katalogu głównym dysku CD-ROM z pakietem Office zawiera ciągi znaków „ret” lub „tri” (na przykład Proret.msi lub Protri.msi), jest to edycja Retail. Jeżeli nie zawiera ciągów znaków „ret” lub „tri” (na przykład Pro.msi), jest to edycja Enterprise.

Wymaganie aktywacji

Jeżeli wymagana była aktywacja licencji pakietu Office, masz edycję Retail pakietu Office. Edycje Enterprise pakietu Office są uzyskiwane na podstawie umów wielolicencyjnych i nie wymagają aktywacji produktu.

Nazwa pliku msi w rejestrze

Jeżeli pakiet Office jest zainstalowany na komputerze, można sprawdzić rejestr systemu Windows, aby znaleźć nazwę pakietu Instalatora systemu Windows, użytego podczas instalacji pakietu Office. W tym celu wykonaj następujące kroki.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenieRegedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i zaznacz następujący klucz rejestru, w zależności od używanej wersji systemu Microsoft Windows.
  Wersja systemu Windows Lokalizacja w rejestrze------------------------------------------------------------------------------Windows NT 4.0 lubWindows 2000      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\ProductsWindows 98 lubWindows Me       HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products
 4. Poniżej klucza \Products wybieraj każdy 32-znakowy identyfikator {GUID} do momentu znalezienia takiego, którego wartość ProductName pasuje do sprawdzanej wersji pakietu Office. Na przykład 32-znakowy identyfikator {GUID} dla pakietu Office XP Professional z programem FrontPage ma wartość 9040820900063D11C8EF00054038389C.
 5. Rozwiń wybrany klucz 32-znakowego identyfikatora GUID.
 6. Wybierz podklucz SourceList.
 7. Sprawdź dane dla wartości ciągu PackageName.Jeżeli dane dla tej wartości ciągu zawierają ciągi znaków „ret” lub „tri” (na przykład Proret.msi lub Protri.msi), zainstalowana jest edycja Retail. Jeżeli nie zawiera ciągów znaków „ret” lub „tri” (na przykład Pro.msi), zainstalowana jest edycja Enterprise.

Źródło instalacji

Ostatecznie można również określić, czy posiada się edycję Enterprise czy Retail pakietu Office, sprawdzając źródło instalacji pakietu Office. Jeżeli instalujesz z jednego z dwu następujących źródeł, masz edycję Enterprise pakietu Office:
 • Administracyjna instalacja sieciowa
 • Adres URL sieci Web (przez przeglądarkę)
Te dwa źródła instalacji pakietu Office mogą być tworzone jedynie w przypadku edycji Enterprise pakietu Office.

Jeżeli używasz dysku CD-ROM do instalacji pakietu Office, sprawdź, czy masz edycję Enterprise czy edycję Retail, używając jednej z metod wymienionych wcześniej w tym artykule.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic między edycjami Enterprise i Retail pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281934 OFFXP: Error Using /a or /qb Switch When Installing Office
OfficeKBHowTo inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290134 — ostatni przegląd: 05/12/2011 09:44:00 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • kbdta kbhowto KB290134
Opinia