Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd „Stop” 0x109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION na maszynie wirtualnej VMWare

Symptomy

Na maszynie wirtualnej systemu Windows Server z oprogramowaniem VMWare ESXi 5.0.x występuje kod błędu „Stop” „CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION” rozpoczynający się następująco:

Bugcheck code 00000109 (Kod wykrywania błędów 00000109)
Arguments a3a01f58`92797517 b3b72bde`e4f976b6 00000000`c0000103 00000000`00000007 (Argumenty a3a01f58`92797517 b3b72bde`e4f976b6 00000000`c0000103 00000000`00000007)

Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest wykrycie przez system modyfikacji rekordu krytycznego MSR i następująca po tym awaria.
Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, odwiedź następującą witrynę internetową firmy VMWare:

Błąd maszyny wirtualnej systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 na niebieskim ekranie ze zgłoszeniem błędu: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION (2060019)

Jest to znany problem dotyczący oprogramowania ESXi 5.0.x. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą VMWare.

W celu obejścia tego problemu ręcznie utwórz maskę CPUID dla dotkniętych problemem maszyn wirtualnych. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz maszynę wirtualną.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę wirtualną, a następnie kliknij polecenieEdytuj ustawienia.
 3. Kliknij kartę Opcje.
 4. W obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Maska CPUID.
 5. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 6. W kolumnie rejestr odszukaj rejestr edx w obszarze Poziom 80000001.
 7. W polu Wartość wpisz dokładnie następujący ciąg znaków:

  ----:0---:----:----:----:----:----:----
 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności ani niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2902739 — ostatni przegląd: 10/06/2015 16:52:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1

 • KB2902739
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" v.clickstreamTracker.init(); l>