Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFXP: Instalator może usunąć wcześniejsze wersje pakietu Office

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290366
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby uzyskać wersję tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000, zobacz artykuł 210391.
Symptomy
Po uruchomieniu Instalatora programu Microsoft Office XP, wcześniejsze wersje pakietu Office mogą zostać usunięte i może nie pojawić się komunikat informujący o tym. Może jednak pojawić się następujący komunikat w oknie dialogowymWybierz typ żądanej instalacji:
Uaktualnij teraz

Uaktualnia instalację pakietu Microsoft Office. Instalator usunie poprzednie wersje i zainstaluje nową wersję, opartą na bieżącej konfiguracji.
Przyczyna
Wcześniejsza wersja pakietu Office jest automatycznie usuwana po kliknięciu przycisku Uaktualnij teraz w oknieWybierz typ żądanej instalacji.
Więcej informacji
Jeżeli klikniesz opcję Niestandardowa, Standardowa lub Pełna w oknieWybierz typ żądanej instalacji, ostatecznie zobaczysz okno dialogoweUsuń poprzednie wersje aplikacji pakietu Office. W tym oknie dialogowym zobaczysz następujące opcje:
 • Usuń wszystkie poprzednie wersje
 • Zachowaj wszystkie poprzednie wersje
 • Usuń tylko następujące aplikacje
Również każdy program z wcześniejszej wersji pakietu Office jest wymieniony w tym oknie dialogowym, z opcją wyboru obok nazwy programu.

Instalator pakietu Office wykrywa następujące wersje programów pakietu Office do usunięcia podczas uaktualniania do pakietu Office XP:
  Programy    Wersje  --------------------------------------  Access     2000, 97, 95, 2.0  Excel     2000, 97, 95, 5.0  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0  Outlook    2000, 98, 97  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0  Word      2000, 97, 95, 6.0
UWAGA: Chociaż firma Microsoft nie poleca tej konfiguracji, możliwe jest zainstalowanie i korzystanie z więcej niż jednej wersji pakietu Office na jednym komputerze. Na przykład można zainstalować na tym samym komputerze pakiety Office XP i Office 2000 i używać ich.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które można napotkać podczas uruchamiania wielu wersji pakietu Office na tym samym komputerze, kliknij numer artykułu poniżej, aby zobaczyć artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
218861 OFF2000: Running Multiple Versions of Microsoft Office
Aby uzyskać dodatkowe informacje o produktach uprawniających do uaktualniania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
210437 OFF2000: Products That Qualify for the Microsoft Office Upgrade

Jak usunąć wcześniejsze wersje pakietu Office

Podczas instalowania pakietu Office Instalator sprawdza, czy składniki wcześniejszych wersji pakietu Office są zainstalowane na komputerze. Jeżeli Instalator wykryje te wcześniejsze składniki i wybierze się dowolną opcję poza opcją Uaktualnij teraz w oknieWybierz typ żądanej instalacji, Instalator wyświetli okno dialogoweUsuń poprzednie wersje aplikacji pakietu Office.

Jeśli wybierze się opcjęUsuń wszystkie poprzednie wersje, Instalator usunie wymienione programy, zainstalowane we wcześniejszych wersjach pakietu Office. To umożliwi zwolnienie na komputerze miejsca zajmowanego przez niepotrzebne pliki.

Można również selektywnie usuwać programy z poprzednich wersji pakietu Office, zaznaczając opcjęUsuń tylko następujące aplikacje, a następnie zaznaczając opcję wyboru obok nazwy programu.

Jeśli usunie się składniki wcześniejszych wersji pakietu Office, inne programy korzystające z tych składników mogą nie działać poprawnie. Na przykład użytkownik chce zainstalować pakiet Office XP, a wcześniej opracował własną aplikację działającą w programie Access 7.0. Aby używać własnej aplikacji, program Access 7.0 musi być dostępny po zainstalowaniu pakietu Office XP. W tym przypadku należy wykonać niestandardową instalację pakietu Office XP, zaznaczyć opcjęUsuń tylko następujące aplikacjei usunąć opcję wyboru obok nazwy programu Microsoft Access (i dowolnego innego programu, który ma być zachowany).

Jak zachować wcześniejsze składniki

Użyj jednej z poniższych metod, aby zainstalować pakiet Office XP i zachować poprzednie wersje programów pakietu Office na tym samym komputerze.

Metoda 1: Zaznaczenie opcji „Zachowaj wszystkie poprzednie wersje”

 1. Uruchom program Instalator pakietu Microsoft Office XP, a następnie wybierz opcję Niestandardowa, Standardowa lub Pełna.
 2. W oknie dialogowymUsuń poprzednie wersje aplikacji pakietu Officezaznacz opcjęZachowaj wszystkie poprzednie wersje.
Po ukończeniu pracy Instalatora programy starszej wersji pakietu Office będą dostępne.

Metoda 2: Zaznaczenie opcji „Usuń tylko następujące aplikacje”

OpcjaZachowaj wszystkie poprzednie wersjejest niedostępna, jeżeli wersja programu Outlook jest już zainstalowana na komputerze i próbuje się zainstalować program Outlook 2002. Jest tak, ponieważ tylko jedna wersja programu Outlook może być zainstalowana na jednym komputerze. W tym przypadku można wybrać opcjęUsuń tylko następujące aplikacjei następnie usunąć opcje wyboru obok nazw programów wcześniejszej wersji pakietu Office, które mają być zachowane.

Jak zainstalować wcześniejsze wersje pakietu Office po zainstalowaniu pakietu Office XP

Jeśli wcześniejsze wersje pakietu Office zostały usunięte, należy ponownie zainstalować programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Odinstaluj pakiet Office XP.
 2. Uruchom program instalacyjny dla każdego starszego programu, a następnie zainstaluj je ponownie. Rozpocznij od najstarszych wersji i kontynuuj aż do najnowszych wersji.
 3. Upewnij się, że starsze programy działają poprawnie.
 4. Uruchom ponownie program Instalator pakietu Microsoft Office XP, a następnie wybierz opcję Niestandardowa, Standardowa lub Pełna.
 5. W oknie dialogowymUsuń poprzednie wersje aplikacji pakietu Officezaznacz opcjęZachowaj wszystkie poprzednie wersje.
Po ukończeniu tych kroków dostępne będą starsze programy oraz programy pakietu Microsoft Office XP.

Jak usunąć wcześniejsze wersje programów pakietu Office po zainstalowaniu pakietu Office XP

Aby usunąć wcześniejsze wersje programów pakietu Office po zainstalowaniu pakietu Office XP, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Uruchom program instalacyjny dla każdego starszego programu, a następnie kliknij przycisk Usuń wszystko.lub

 • lubUżyj Kreatora usuwania pakietu Microsoft Office do usunięcia starszych składników. Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie plik Offcln.exe w folderze \Files\Pfiles\Msoffice\Office10 na dysku CD z pakietem Office XP.
  2. W oknie dialogowym Opcje usuwania zaznacz opcjęZdecyduję osobiście o tym, które aplikacje Microsoft Office zostaną usunięte.
  3. Kliknij przycisk Dalej.
  4. W kolumnieAplikacje do zachowaniazaznacz program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk <<.
  5. Powtórz krok 4 dla każdego programu, który chcesz usunąć.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. W oknie dialogowym Pliki, które można usunąć przejrzyj listę plików, które zostaną usunięte. Kliknij przycisk Dalej.
  8. Kliknij przycisk Zakończ, aby usunąć zaznaczone elementy.
prb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290366 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:48:11 — zmiana: 2.0

Microsoft Office XP (Instalator)

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbdta kbprb KB290366
Opinia