OL2002: Dodatek lub rozwiązanie niestandardowe powodują pojawianie się ostrzeżenia

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290498
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Przy korzystaniu z dodatku, rozwiązania niestandardowego lub innego programu niezależnej firmy, zintegrowanego z programem Outlook 2002, może pojawić się jedno lub więcej spośród następujących ostrzeżeń:
Pewien program próbuje automatycznie wysłać pocztę e-mail w Twoim imieniu. Czy chcesz na to zezwolić? Jeżeli jest to sytuacja nieoczekiwana, może świadczyć o działaniu wirusa i należy wybrać przycisk Nie.
Pewien program próbuje uzyskać dostęp do adresów e-mail przechowywanych w programie Outlook. Czy chcesz na to zezwolić? Jeżeli jest to sytuacja nieoczekiwana, może świadczyć o działaniu wirusa i należy wybrać przycisk Nie.
Wymienione komunikaty ostrzegawcze są często związane z oprogramowaniem służącym do synchronizowania danych programu Outlook z komputerami przenośnymi, ale mogą też być przejawem działania różnego rodzaju dodatków lub rozwiązań niestandardowych.
Więcej informacji
Program Outlook 2002 zawiera funkcje zabezpieczające, które nie pozwalają innym programom na dostęp do adresów e-mail ani na wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu użytkownika.

Pewne zaufane programy z różnych względów mogą odwoływać się do kontaktów lub wiadomości e-mail w celu odczytania adresów e-mail, ale wielu nieostrożnych użytkowników padło już ofiarą wirusów, które wykonują te same czynności w celu propagacji własnego kodu. Aby rozprzestrzenić się za pośrednictwem poczty, wirusy takie rozsyłają wiadomości e-mail zawierające swój kod do innych użytkowników. Zazwyczaj użytkownik nie jest tego świadomy.

Funkcje zabezpieczające wbudowane w program Outlook 2002 dają możliwość dostrzeżenia procesów, które zazwyczaj dokonują się bez wiedzy użytkownika.

Po sprawdzeniu, czy program lub dodatek odwołujący się do adresów e-mail lub wysyłający wiadomości e-mail w imieniu użytkownika jest zaufany, można zezwolić temu programowi na dostęp do adresów e-mail lub wysyłanie wiadomości e-mail.

Przykładem programu korzystającego z adresów e-mail programu Outlook jest dodatek COM (Component Object Model) instalowany przez program ICQ 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
288083 OL2002: ICQ Integration Causes Address Security Warning

Jak dostosować ustawienia zabezpieczeń

W środowisku programu Microsoft Exchange Server administrator może kontrolować działanie programu Outlook związane z zabezpieczeniami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290499 OL2002: Informacje dla administratora o funkcjach zabezpieczeń poczty e-mail
290497 OL2002: Brak dostępu do załączników
error
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290498 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:50:04 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB290498
Opinia