Microsoft Security Advisory: Niezabezpieczona konfiguracja witryny ASP.NET umożliwia podniesienie uprawnień

Uwaga
9 września 2014 Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana ponownie w usłudze Windows Update i zawiera zaktualizowane artykuły. Zaleca się zastosowanie tej zaktualizowanej aktualizacji zabezpieczeń.
Wprowadzenie
Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia podniesienie uprawnień w systemie serwera po wyświetleniu przez użytkownika specjalnie przygotowanej strony sieci Web w przeglądarce sieci Web z możliwością uruchamiania aplikacji ASP.NET.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dokument Security Advisory 2905247. Aby wyświetlić pełny dokument Security Advisory, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna
Więcej informacji

Informacje dotyczące instalacji

Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że zostały rozwiązane wszelkie ewentualne błędy związane z kodami uwierzytelniania komunikatów (MAC) stanu widoku. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, zobacz Usuwanie błędów związanych z kodami uwierzytelniania komunikatów (MAC) stanu widoku w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Więcej informacji o tej aktualizacji

Poniższe artykuły zawierają więcej informacji o tej aktualizacji w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Niektóre artykuły zawierają konkretne informacje o poszczególnych aktualizacjach, takie jak adresy URL plików do pobrania, wymagania wstępne i opisy przełączników wiersza polecenia.

Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i .NET Framework 4.5.1
 • 2894855Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 4.5 i .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012: 10 grudnia 2013

 • 2894856 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2: 10 grudnia 2013

 • 2894854Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 4.5 i .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2: 10 grudnia 2013


Microsoft .NET Framework 4
 • 2894842Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4 w systemach Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 10 grudnia 2013


Microsoft .NET Framework 3.5.1
 • 2894844Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 10 grudnia 2013


Microsoft .NET Framework 3.5
 • 2894852 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 10 grudnia 2013

 • 2894851Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012: 10 grudnia 2013


Microsoft .NET Framework 2.0
 • 2894847Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 10 grudnia 2013

 • 2894843Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2003: 10 grudnia 2013


Microsoft .NET Framework 1.1
 • 2894845 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Windows Server 2003 (32-bitowym) z dodatkiem Service Pack 2: 10 grudnia 2013


Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Informacje o zastępowaniu aktualizacji dotyczące poszczególnych aktualizacji można znaleźć w powiązanych z nimi artykułach z bazy wiedzy.

Informacje o skrótach plików

File nameSHA1 hashSHA256 hash
MSIPatchRegFix-AMD64.exe5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863ABA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D
MSIPatchRegFix-IA64.exeCB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD9643361867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D
MSIPatchRegFix-X86.exe94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290
NDP20SP2-KB2894843-IA64.exe14210062F040B05D7AC5606AD47DB9D3A6017706F9D5AD0A08E0368CB959649BB1AD5B526999E0FDBC61B8EB98D7972CD2AA4B3E
NDP20SP2-KB2894843-x64.exe579AFBD9190E1DD2FE50B8C5576AD4B932121C26B408D323EF2F3D94D1F57C39EB1DC15CF67AF668CFF3CC678A32332980D699AC
NDP20SP2-KB2894843-x86.exe36228A0825744E86A31A0D0D020ADA3B2D0DA9FAA9B45B58AA6B37A339C0B90911DC0944B4C8B668DEA855759E32CB7538A1413F
NDP40-KB2894842-IA64.exe248E1BD29794E50A931946DD70FA6F4360158FE145FD2A721E24C9CC86E1B1AC80D12D338A50ED8E46096AD592E256300A01C19A
NDP40-KB2894842-x64.exeB417314336401EAFAEA20D771E4C37AC3075AC584B4D44F7FDD2D08343BA74C1E98F40E6DAE3653E4B910C05A843932F72D071D8
NDP40-KB2894842-x86.exe10950C90D521C6968EDF267C890DE6DDD0C2B114E57CE083E6A2F30780467648601D97BA7414E87DECFE3696B40115162F26E3AA
NDP45-KB2894849-x64.exeA40B8E5DB56B7082D74AAFDD3CE232A2108C7E6CB26FFCB9458113486DC268791EDE6D057C4057BBB43651C4E78BEF627E8ED136
NDP45-KB2894849-x86.exe9A83CB551D62A73C30732DA2B38BFFDC90B3D75395B2AA9C2609F719C248FCAD45F53B6650A2206C8BFDC9F26B0D9663243073D3
NDP45-KB2894854-x64.exe9ED6490DB0AB643D622089226FFFF898539535D387A2CE7C04C4B2089B710DCF4298A01E5ACC70112C30291764A7CE7A12F7194F
NDP45-KB2894854-x86.exe8340A11457781186566E6CB9D4BEAF6BE5AA75590BA44647620C1813EF1EC11556B5722DA32DADE18C014AC952D6650D643141A6
NDP45-KB2895210-x64.exeE6EE3FFF616938A34E5909AE2224BACCB44559257D6B27AC1A4EF62296AF628EC32FC09B6C67C5A57549EF5A6824DB67ACCA85B4
NDP45-KB2895210-x86.exe031A840ABDE5412785D9947F2B23B90AE34236FE19ACBF86CB8F64DD332BEE3E9745B6162C5238C6BF67EA5628BAF560AB52A436
Windows6.0-KB2894847-ia64.msu4450A143F0A0A1742EDD39B7C19D5BBEB2B618C506B85260FDA72B6F0E72E849FF91B337FB8760740B3683960FFB09DF335118F7
Windows6.0-KB2894847-x64.msu7719EF17783CA4AE687CAB0DCB24D6567B71AA43230D9D7B668EF64FE12246C23E4D4D90DB99D13FAA534F2DA8C45377CBD2DBCA
Windows6.0-KB2894847-x86.msu9D672B6FD6DAA1CA7C20051DE91FEE613F540BDC8CEDF33EA95966E383903E6CB63B3ED60E48317F0F2120972D077201B54CD860
Windows6.0-KB980842-ia64.msu2A2A67B37490C495E23B1EC709BACA49D06F02729494EDBFFE5DF90060C253C6E185DC2EE9739C144BCF1B25C2F42914078752EC
Windows6.0-KB980842-x64.msu56CCB4131E94F0E4740AC65D54603AD9A2F32FDECC84E048D5B9A0F35F9FE981C1F0FCA67261D0C07B026B18B5626DE9ED97C6F1
Windows6.0-KB980842-x86.msuA6FC223B39B42789FF7A319AFEFF86DF2913D187C41C2294AC8CEDE7308711183F8E0FA5BE9208ACBEEF5DB347BE6E0C8AF2E4AA
Windows6.1-KB2894844-ia64.msu4D9F597BBF41BD12AC6303117F57E4AAB198F0E63C872A21600508DAE46CF88C20CFC154132A08512DC9EA972C7592694AC29C66
Windows6.1-KB2894844-x64.msu71B051D4B2EAE12423868E28B0E5B04A9E10C048C6BE08B0D79070DEC45A5BF122142B695261F3AB2D56E4F3265D54B2A607B39B
Windows6.1-KB2894844-x86.msuD628CB41A17B6CEE85C3BDF3E4612219FB7257BAAA6E2E75F19339039763EA68219CEF57EE807CE35B7A2FE158E904BA467047BA
Windows8-RT-KB2894850-x64.msuAA8C10C10488D8C42A8DB91F0EBA8B6F67C05BAC3B62008A3F76C2E9EEF0C776B7D0D076CD9066258803EAB4EDB86B6705DE715B
Windows8-RT-KB2894850-x86.msu86514238227E6DC2186AC9CCE7C4347E295853E0193911A4C1CBDE07635BAE3041E3C725DDF741FE5AB9643ED86A8AFBFAF4FDAC
Windows8-RT-KB2894851-x64.msu4A9252475F4767841B6A4464BBE54E20507851123331943040886414C2E426B0EC8B083FBDD16D2358FBA7B9DB24297CB06C4937
Windows8-RT-KB2894851-x86.msuAB485A340C761CF1B95AA87AA7323E28DAAEF6DE94617995EC5DD8E4D802B3D8B99C203D0B0E9DA9A6033846DBBF517B082565B6
Windows8-RT-KB2894855-x64.msu1E40693415E33C1C5E4D214B700881BD111F528F7C3E0BA87D94F50E3B47710C12A1986C183451645D100A1A7BB02E387D705BF0
Windows8-RT-KB2894855-x86.msu1A590394EF1E3585D3892B8F046723051F7A132C21B3ED345036AE3A39B94012885A38F8B87671197D82B0F552083A20A1164A61
Windows8.1-KB2894852-x64.msu632006854D9C3709180D7C864CABC7D1661F824084DDA0AB9C8C9D546DDAAFB29557DAE762E463C8B381744A74AEC5BCBB15E8F3
Windows8.1-KB2894852-x86.msuB5B52A14663887A6D51E34C4F5743F215CB0D3A677C01599C5C41EA4DDAD7FF951287A817FCEAE94B83EFB71882A76A2743B0C82
Windows8.1-KB2894856-x64.msuA899C1F0AEC9C21703840A618FF535905AC2F0D2B743D7B772444DD94EBC8F8ACD37CB4CC0CA696B9AAE551BA2450FD455B84923
Windows8.1-KB2894856-x86.msuE7ADE88F9C46EA31788DAA0AC7F3A5B539466B47E1E1DFB6C5A38527939B9C61DDB4A0B99E6E24DC41E0D2CC8596C712C8CB9E66
WindowsServer2003-KB2894845-x86-CHS.exe7C60B0C99631644F182E8192143B9A0A13D782223B40C3B4804595975B122D5206C8FC1309D92BD353EBAD0941584EDEBF6C8681
WindowsServer2003-KB2894845-x86-CHT.exeB4F363D59ACBB71A539608B19D78B8F33C7CC107F83F94F549D168B97E626046B6CB9986B04014E91BB5A202C75B302B639F3947
WindowsServer2003-KB2894845-x86-CSY.exeDEBD244429E19FAA66EDB6D54E877D3D8EB2B4C776DF450E1695F6CC859FEACCFCC70166BE951CC7024BE26F525A99B00E553DF6
WindowsServer2003-KB2894845-x86-DEU.exe15ED98B8F252A0DB53D780CD9E1540D1F202BEAB15EA4B791D671211B1ACA1DEAE418B26B84E5D6DD5166CBDB97682BA8C13ED57
WindowsServer2003-KB2894845-x86-ENU.exe045F30403D396ACFFFBCF7E37D60D435548FCC1CC83921E3C15A83C569A5E11955189FF76998EAF333DF9A6B64C979C10B11A940
WindowsServer2003-KB2894845-x86-ESN.exeE34687DA9F43D6526486F75C6D5FA4857FFA66F5238CADA16242B7608E08011B94AC69E3512CDBCD3020F98FC8BC64CEBF56F938
WindowsServer2003-KB2894845-x86-FRA.exeDB566E95EF8577C8356B6CA4820A3165AB438C792A82E5B1FE99BCD43C932B2299D5B2DA6142D2378E1D13648C8C50A7BCFBF708
WindowsServer2003-KB2894845-x86-HUN.exe2AAC63376EAEBEA61CBE9E4EB037EC1ECADF5E61043CD3790BC43FE1C1C920C0F9AE2D75FE4054312D7F09CFFDF19664A821127A
WindowsServer2003-KB2894845-x86-ITA.exeECA206819B6C8F52FE455B377AF16F8986020B29334573222D087440E5A9E2BB25CACE1151D8089DBE907F2B3F450B5B73FCB2F1
WindowsServer2003-KB2894845-x86-JPN.exe97021525FF5867DF5E002A6675E7AA8358C15D6284B88083611541C31ADA2B0F4470E43BF11EF98DC1E60768442CD072CF3E4D1E
WindowsServer2003-KB2894845-x86-KOR.exe999622189582238932B897A333473C2AA51555039034802A24310ECFCB1ABE1A14C479FD21CC66EEAD93EF9BD693BA19AFE09A10
WindowsServer2003-KB2894845-x86-NLD.exeD49A7A3007A830210E9D5D36B63FBA90434D013FBE1A0427BB3C7C357A1003D78AC2594F2B2FA8ACFFBD05565AF65223C75C2A71
WindowsServer2003-KB2894845-x86-PLK.exe05A08E5BA2810F932AB1639FB523CDB72B2CA263B680E1053E19D3D612A7AF1B38C348A30D46DBED6A02398247B297F5ADC9EE2F
WindowsServer2003-KB2894845-x86-PTB.exeE9E2293EAA5A83B4AAA47F4600BAD1E227A8A88F9101CDFA8FBF4CE6BD05B5CFE5746DEBDB235935C304B456C6253D4999AD513F
WindowsServer2003-KB2894845-x86-PTG.exe2DCB03D6A7BDDB4F975EF31E611633578E7C0084D44463C5F370FE9F3865A33D80A8B02069AA565D914E5B3C5898A774CA250A7B
WindowsServer2003-KB2894845-x86-RUS.exeD335C996894948A431C55E0A83B72AE4DF4C6095EE9AB4BD5DF3E09A3530299908E5651BD5BC5C1EF420B23131033BCB2033C441
WindowsServer2003-KB2894845-x86-SVE.exeD5461A2AEA4D89474374C262654E3BF2192A323E28F4C14F94DA7CC06EC1C590A481F184E2076A87610DF9C39E65F303EB4F0D92
WindowsServer2003-KB2894845-x86-TRK.exe7B8AA1A3B6DC52EDA6BCED9E39C04DC58F79DFAF13E1F9DD1A60621057F28EA48BDC7E70D0D4E064412387578AAF783BA15A438C

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 w razie używania tego programu z:
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 4.5 w razie używania tego programu z:
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 4 w razie używania tego programu z:
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 w razie używania tego programu z:
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5 w razie używania tego programu z:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania tego programu z:
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w razie używania tego programu z:
  • Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2905247 — ostatni przegląd: 09/12/2014 18:29:00 — zmiana: 2.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2905247
Opinia