Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zmienianie nazwy firmy i nazwy użytkownika w programie pakietu Office XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290528
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Przed zmodyfikowaniem Rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz jak przywrócić Rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak zmienić nazwę firmy w pakiecie Office XP po instalacji, modyfikując Rejestr systemu Windows. W artykule wyjaśniono także, jak zmienić informacje o nazwie użytkownika.

UWAGA:W wcześniejszych wersjach pakietu Office, jeśli konieczna jest zmiana nazwy firmy wyświetlanej na ekranach powitalnych pakietu Office w oknie dialogowymNazwa programu –informacjew menuPomoc,(gdzienazwa programujest nazwą używanego programu), należy odinstalować pakiet Office, uruchomić ponownie Instalatora, a następnie wpisać nową nazwę firmy.

Jak zmienić nazwę firmy

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
Aby zmienić nazwę firmy, która jest wyświetlana w programach pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenieregedit,a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i wybierz następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\SID\Products\GUID\InstallProperties
  gdzieSID jest identyfikatorem użytkownika, a GUIDjest kodem produktu zainstalowanej wersji pakietu Office; naprzykład, {90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}.

  W podkluczu Uninstallmoże występować kilka kodów GUID. Jeśli jest więcej niż jeden, zaznaczaj każdy kod GUID, aż znajdziesz ten, który ma poprawną nazwę produktu wymienioną w wartościDisplayName;na przykład "Microsoft Office XP Professional."
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję RegCompany w kolumnie Nazwa.
 5. Zmień tekst w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zlokalizuj i wybierz następujący klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserInfo
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Zmień nazwę.
 8. WpiszOldUserInfo,a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

  Gdy uruchomisz program pakietu Office, wyświetlana nazwa firmy będzie uwzględniała zmianę wprowadzoną w kroku 5.

Jak zmienić informacje o nazwie użytkownika

Informację o nazwie użytkownika można zmienić w programach Microsoft Excel 2002, Microsoft PowerPoint 2002 i Microsoft Word 2002. Nazwę wystarczy zmienić w jednym z tych programu, aby została zmieniona również w innych programach pakietu Office XP. Aby zmienić informację o nazwie użytkownika, wykonaj następujące kroki.

W programie Microsoft Excel 2002

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Wpisz informacje o nazwie użytkownika w poluNazwa użytkownika.
 4. Kliknij przycisk OK.

W programie Microsoft PowerPoint 2002

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Wpisz informacje o nazwie użytkownika w polu Nazwa.
 4. Kliknij przycisk OK.

W programie Microsoft Word 2002

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Informacje o użytkowniku.
 3. Wpisz informacje o nazwie użytkownika w polu Nazwa.
 4. Kliknij przycisk OK.
OfficeKBHowTo OFFXP username inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290528 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:51:25 — zmiana: 3.4

Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Professional z programem FrontPage, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto kbhowtomaster KB290528
Opinia