Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

ACC2002: Instalator pakietu Office XP nie instaluje aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290627
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze zgodnością oprogramowania.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko projektu programu Microsoft Access (.adp).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 218812.
Streszczenie
Przy użyciu Instalatora pakietu Microsoft Office XP nie można zainstalować aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Istnieje osobny program instalacyjny, służący do instalowania aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine.

UWAGA: Poprzednia wersja aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine nazywała się Microsoft Data Engine (MSDE).

Więcej informacji
Aparat Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine jest technologią umożliwiającą lokalne przechowywanie danych, które jest zgodne z programem Microsoft SQL Server 2000. Ponieważ aparat SQL Server 2000 Desktop Engine współużytkuje ten sam aparat danych, co program Microsoft SQL Server, większość projektów i aplikacji klient/serwer programu Microsoft Access można uruchamiać bez zmian zarówno w przypadku używania jednej, jak i drugiej wersji.

UWAGA: W odróżnieniu od programu Microsoft SQL Server 2000, w przypadku aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine obowiązuje limit 2 gigabajtów dla rozmiaru bazy danych, nie obsługuje on symetrycznego wieloprzetwarzania (SMP) w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym, a w przypadku korzystania z replikacji transakcyjnej nie może być wydawcą replikacji (chociaż może działać jako subskrybent replikacji).

Instalowanie aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine

Jeśli jest zainstalowany aparat Microsoft Data Engine (MSDE), najlepiej odinstalować go przed zainstalowaniem aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine.

Instalator aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine instaluje składniki dostępu do danych Microsoft Data Access Components (MDAC) w wersji 2.6 (jeśli składniki MDAC 2.6 lub nowsze nie są jeszcze zainstalowane na komputerze).

Aby zainstalować aparat SQL Server 2000 Desktop Engine, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD 1 z pakietem Microsoft Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. W Eksploratorze Windows zlokalizuj następujący folder:
  \MSDE2000
 3. W folderze MSDE2000 kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.

Uaktualnianie aparatu MSDE do SQL Server 2000 Desktop Engine

Jeśli planowane jest uaktualnienie aparatu MSDE do SQL Server 2000 Desktop Engine, należy to zrobić przed zainstalowaniem pakietu Office XP Developer. W opisanym tu procesie uaktualnienia usuwane są pliki z folderu MSSQL\Bin na komputerze. Dlatego po tym uaktualnieniu trzeba ponownie zainstalować pakiet Office Developer.

Aby uaktualnić aparat SQL Server 2000 Desktop Engine, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD 1 z pakietem Microsoft Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. W Eksploratorze Windows zlokalizuj następujący folder, a następnie skopiuj folder MSDE2000 do folderu na komputerze lokalnym (C:\MójFolder):
  \MSDE2000
 3. W przypadku systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Me zmień sekcję [Options] pliku Setup.ini, jak następuje:
    [Options]  UPGRADE=1  UPGRADEUSER=sa
  W przypadku systemu Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000 zmień sekcję [Options] pliku Setup.ini, jak następuje:
    [Options]  UPGRADE=1
 4. Użyj następujących przełączników do uruchomienia Instalatora z wiersza polecenia:

  UWAGA: W następującej instrukcji znak podkreślenia (_) na końcu wiersza jest użyty jako znak kontynuacji wiersza. Wpisując tę instrukcję, należy usunąć podkreślenie.
  C:\MójFolder\setup.exe /i Setup\SqlRun01.msi /settings setup.ini _
  /l*v c:\msde_install.txt
msde 2000 msde2k 8.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290627 — ostatni przegląd: 02/05/2014 21:40:26 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdta kbclientserver accesscs KB290627
Opinia