Jak korzystać z Asystenta podczas nieobecności w programie Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak korzystać z funkcji Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) i Asystent podczas nieobecności.

UwagaTa funkcja jest dostępna tylko w przypadku kont programu Exchange, używanych przez wiele organizacji. Użytkownicy domowi zazwyczaj nie mają konta programu Exchange. Aby włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange, należy przejść do sekcji Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange.

Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) lub Asystent podczas nieobecności

Programy Microsoft Office Outlook 2013 i 2010

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie w menu kliknij kartę Informacje. 2. Kliknij pozycję Odpowiedzi automatyczne (poza biurem).


  UwagaJeśli brakuje tej opcji, oznacza to, że nie jest używane konto programu Exchange. Należy przejść do sekcji Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange.
 3. W oknie dialogowym Odpowiedzi automatyczne zaznacz pole wyboru Wyślij odpowiedzi automatyczne.
 4. Jeśli chcesz określić konkretny zakres dat i godzin, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie godzin. Skonfiguruj pola Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia.
 5. Na karcie W mojej organizacji wpisz wiadomość, która ma być wysyłana w Twojej organizacji, a na karcie Poza moją organizacją wpisz wiadomość, która ma być wysyłana poza Twoją organizacją.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. W razie wybrania opcji „Wyślij tylko w tym zakresie godzin” w kroku 4 funkcja Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) będzie działać do dnia i godziny ustawionych w polu Godzina zakończenia w kroku 5.
  W przeciwnym razie funkcja Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Nie wysyłaj odpowiedzi automatycznych.

Program Microsoft Office Outlook 2007

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

 2. W oknie dialogowym Asystent podczas nieobecności zaznacz pole wyboru Wyślij autoodpowiedzi podczas nieobecności.
 3. Jeśli chcesz określić konkretny zakres dat i godzin, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie godzin. Skonfiguruj pola Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia.
 4. Na karcie W mojej organizacji wpisz wiadomość, która ma być wysyłana w Twojej organizacji, a na karcie Poza moją organizacją wpisz wiadomość, która ma być wysyłana poza Twoją organizacją.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W razie wybrania opcji „Wyślij tylko w tym zakresie godzin” w kroku 4 funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać do dnia i godziny ustawionych w polu Godzina zakończenia w kroku 5.
  W przeciwnym razie funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Nie wysyłaj autoodpowiedzi podczas nieobecności.

Program Microsoft Office Outlook 2003

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

 2. W oknie dialogowym Asystent podczas nieobecności kliknij opcję Nie ma mnie w pracy.
 3. W polu Wyślij Autoodpowiedź tylko raz do każdego nadawcy z następującym tekstem wpisz wiadomość, która będzie wysyłana podczas Twojej nieobecności.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Jestem w pracy.


Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange

Funkcje Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) i Asystent podczas nieobecności są niedostępne w przypadku kont innych niż konto programu Exchange, takich jak konta usługi Outlook.com (dawniejsza nazwa: Hotmail) oraz konta POP3 i IMAP.

Można jednak zasymulować działanie funkcji Odpowiedzi automatyczne (poza biurem), stosując szablon wiadomości e-mail programu Outlook w połączeniu z regułami programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Więcej informacji

Jak ustalić, czy jest używane konto programu Exchange

Programy Outlook 2013, Outlook 2010 i Outlook 2007

W programie Outlook sprawdź pasek stanu. Jeśli jest używane konto programu Exchange, pasek stanu zawiera tekst „Połączono z programem Microsoft Exchange”.Program Outlook 2003

W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail, kliknij pozycję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie sprawdź typ używanego konta.
Jak zarządzać wiadomościami e-mail za pomocą reguł
Outlook 2013 i Outlook 2010: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł

Outlook 2007: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł

Outlook 2003: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł — informacje

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290846 — ostatni przegląd: 11/10/2015 14:57:00 — zmiana: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Opinia