Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wysyłanie dokumentu programu Word jako wiadomości e-mail w programie Word 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290936
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wysyłania dokumentu jako wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Microsoft Word.

Wysyłanie dokumentu jako wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Word

Aby wysłać dokument jako wiadomość e-mail bezpośrednio z programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby wysłać dokument jako treść wiadomości, w menu Plik wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Adresat poczty lub wskaż polecenieAdresat poczty (jako załącznik), aby wysłać dokument jako załącznik wiadomości.

  UWAGA: Jeśli polecenie Wyślij do nie jest dostępne w menu Plik, należy zainstalować program Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express lub program poczty e-mail innej firmy zgodny z interfejsem MAPI (Messaging Application Programming Interface). Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express, przeczytaj sekcjęInstalowanie programu poczty e-mailw tym artykule.
 2. Jeśli pojawi się pole Wybieranie profilu, wybierz Domyślny profil programu Outlook lub inny utworzony prawidłowy profil i kliknij przycisk OK.

  Program Word doda do dokumentu nagłówek wiadomości e-mail.
 3. Wpisz nazwę e-mail adresata w wierszu Do lub wybierz nazwę e-mail z Książki adresowej.
 4. Wpisz temat wiadomości e-mail w wierszu Temat.
 5. Kliknij przyciskWyślij kopię, jeśli chcesz wysłać dokument jako treść wiadomości e-mail, lub kliknij przycisk Wyślij, jeśli chcesz wysłać dokument jako załącznik.

Instalowanie programu poczty e-mail

Dwa najbardziej popularne programy poczty e-mail firmy Microsoft to Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express; oba obsługują polecenie Wyślij do w programie Word. W tej sekcji opisano sposób instalacji programu Microsoft Outlook.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować program Outlook Express, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
270696 OLEXP: Jak uzyskać i zainstalować program Outlook Express

Instalowanie programu Microsoft Outlook

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko dla programu Word 2002 jako części pakietu Microsoft Office XP.

Aby zainstalować program Microsoft Outlook, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W systemie Microsoft Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows 98, Windows Me lub Windows NT 4.0:

   Na karcie Instalowanie/Odinstalowanie kliknij pozycję Microsoft Office XP na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

   lub
  • W systemie Windows 2000 lub Windows XP:

   Na liścieAktualnie zainstalowane składnikikliknij pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 5. W oknie dialogowym Instalator pakietu Microsoft Office XP kliknij przyciskDodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij ikonęMicrosoft Outlook dla Windows, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenieUruchom z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Rozwiązywanie problemów z poleceniem Wyślij pocztę w programie Word

Jeśli podczas wysyłania wiadomości e-mail z programu Word za pomocą programu Microsoft Outlook pojawi się błąd interfejsu MAPI, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291152 WD2002: Komunikat o błędzie: Program Word nie może wysłać poczty z powodu błędu MAPI: „Nieokreślony błąd”
293431 OL2002: An Unspecified MAPI Error Message Occurs When You Send an Attachment from Word
Jeśli program Outlook Express jest zainstalowany jako domyślny program poczty e-mail, ale w programie Word brak jednego lub obu poleceń Wyślij do, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290797 OLEXP: File, Send To, Mail Recipient, or Mail Recipient (as Attachment) Missing
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic pomiędzy programami Outlook i Outlook Express, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
OfficeKBHowTo elektroniczna poczta email e-mail plik wyślij wysyłanie wiadomość inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290936 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:15:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbinterop wd2000 kbdta kbfaq winword KB290936
Opinia