Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak odzyskać tekst z dowolnego pliku za pomocą konwertera „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” w programie Word

Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word 97: 156573.

Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word dla komputerów Macintosh: 180871.

Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word 2000: 212274.
Streszczenie
W tym artykule opisano konwerter „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” oraz metodę odzyskiwania za jego pomocą tekstu i uszkodzonych dokumentów w programie Word.
Więcej informacji

Co to jest konwerter „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” umożliwia wyodrębnianie tekstu z dowolnego pliku. Taki plik nie musi być dokumentem programu Word.

Jakie elementy zostaną utracone w wyniku użycia konwertera „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” ma pewne ograniczenia. Utracone zostanie formatowanie dokumentu i wszystkie elementy, które nie są sformatowane jako tekst. Nie są konwertowane elementy graficzne, pola, obiekty rysunkowe itp. Natomiast nagłówki, stopki, przypisy dolne i końcowe oraz tekst zawarty w polach są zachowywane jako prosty tekst.

Dokument jest uszkodzony: jak można odzyskać te informacje?

Uwaga Zmiana opcji wybranej w polu Pliki typu na pozycję Odzyskaj tekst z dowolnego pliku zostanie zapamiętana. Program Word użyje tego ustawienia przy otwieraniu następnego dokumentu. Aby tego uniknąć, należy po odzyskaniu uszkodzonego dokumentu przywrócić ustawienie Dokument programu Word (*.doc) lub Dokument programu Word (*.docx) w polu Pliki typu.

Otwieranie dokumentu programu Word

Aby użyć konwertera „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” w odniesieniu do dokumentu programu Word, wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Microsoft Office Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  W programie Microsoft Office Word 2002, Word 2003 lub Word 2010 kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 2. W polu Pliki typu kliknij pozycję Odzyskaj tekst z dowolnego pliku (*.*).
 3. Wybierz dokument, z którego ma zostać odzyskany tekst.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.

Otwieranie pliku innego niż programu Word

Aby użyć konwertera „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku” w odniesieniu do pliku innego niż programu Word, wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Word 2010 kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane. W obszarze Ogólne kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Otwórz.
 4. W polu Pliki typu kliknij pozycję Odzyskaj tekst z dowolnego pliku (*.*).
 5. Wybierz dokument, z którego ma zostać odzyskany tekst.
 6. Kliknij przycisk Otwórz.
 1. W programie Word 2003 lub Word 2002 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Kliknij pole wyboru Potwierdzaj konwersję przy otwieraniu pliku, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 5. W polu Pliki typu kliknij pozycję Odzyskaj tekst z dowolnego pliku.
 6. Wybierz dokument, z którego ma zostać odzyskany tekst.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
Program Word dokona konwersji i odzyska cały tekst z dokumentu.
OfficeKBHowTo uszkodzony awaria zawieszanie nic zatrzymany zatrzymuje rozwiązywanie problemów zablokowany zawiesza się nieczytelne zniszczone jak to zrobić inf wd2002 wd2003 WD2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290946 — ostatni przegląd: 09/18/2011 10:10:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbinfo kbtshoot KB290946
Opinia