Podczas uruchamiania makra pojawia się komunikat Makra w projekcie są wyłączone

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290949
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas otwierania dokumentu, który zawiera makra, może nie pojawić się monit o włączenie lub wyłączenie makr. Podczas próby uruchamiania makra może pojawić się następujący komunikat:
Makra w projekcie są wyłączone. Zapoznaj się z pomocą online lub dokumentacją aplikacji hosta, aby uzyskać informacje na temat sposobu włączania makr.
Przyczyna
Poziom zabezpieczeń makr jest ustawiony na Wysoki. W związku z występowaniem wirusów makr poziom zabezpieczeń jest ustawiany na Wysoki domyślnie.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu zamknij dokument i zmień poziom zabezpieczeń makr na Średni. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia.
  2. Na karcie Poziom zabezpieczeń kliknij, aby zaznaczyć, opcję Średnie, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć program Microsoft Word.

    UWAGA: Należy zamknąć i ponownie uruchomić program Microsoft Word, aby zmiany poziomu zabezpieczeń zostały wprowadzone.
Ustawia to poziom zabezpieczeń na opcję Średni. Pojawi się monit o włączenie lub wyłączenie makr podczas ponownego otwierania dokumentu.
prb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290949 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:00:14 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB290949
Opinia