Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak numerować rozdziały, dodatki i strony w dokumentach zawierających zarówno nagłówki rozdziałów, jak i nagłówki dodatków w programie Word

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.


Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word 97: 196962.
Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word 2000: 212173.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku kilka systemów numerowania, których można używać w dokumentach zawierających zarówno nagłówki rozdziałów, jak i nagłówki dodatków.

Program Microsoft Word nie obsługuje wielu schematów numerowania nagłówków w pojedynczym dokumencie lub dokumencie głównym. Podczas pracy z dokumentami zawierającymi zarówno nagłówki rozdziałów, jak i nagłówki dodatków nie wolno używać tego samego poziomu stylu dla nagłówków.

back to the top

Przykład 1: Nagłówki rozdziałów i dodatków

Podczas projektowania dokumentu, zawierającego zarówno nagłówki rozdziałów, jak i nagłówki dodatków, można używać różnych poziomów stylów nagłówków w celu stosowania różnych systemów formatowania numerów w odniesieniu do poszczególnych sekcji. Aby na przykład zdefiniować schemat numerowania nagłówków rozdziałów i dodatków podobny do następującego:
Rozdział pierwszy: Jest to tytuł pierwszego rozdziału

Rozdział drugi: Jest to tytuł drugiego rozdziału

Dodatek A: Jest to tytuł pierwszego dodatku

Dodatek B: Jest to tytuł drugiego dodatku
wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie kliknij kartę Konspekty numerowane.

  Uwaga W programie Microsoft Office Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Lista wielopoziomowa na karcie Narzędzia główne.
 2. Wybierz jeden ze stylów, na przykład Rozdział 1 (ostatni styl do wyboru). Kliknij przycisk Dostosuj.

  Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Definiuj nową listę wielopoziomową.
 3. W obszarze Poziom kliknij pozycję 7.
 4. W polu Format liczby wpisz Dodatek, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wstawić spację po wyrazie „Dodatek” .
 5. W obszarze Styl numeracji kliknij pozycję A, B, C....

  UWAGA: W polu Format liczby powinien zostać wyświetlony tekst Dodatek A z wyróżnionym znakiem „A” .
 6. W polu Format liczby wpisz spację po tekście „Dodatek A” .
 7. Kliknij przycisk Więcej.
 8. W polu Przypisz styl do poziomu kliknij pozycję Nagłówek 7, a następnie kliknij przycisk OK.
Teraz można zastosować styl Nagłówek 1 w odniesieniu do wszystkich akapitów związanych ze stylem rozdziału i styl Nagłówek 7 w odniesieniu do wszystkich akapitów, które są tytułami dodatków.

UWAGA: Style nagłówków są wstępnie zdefiniowane z określonymi atrybutami formatowania akapitów i znaków. Konieczna może być modyfikacja tych stylów przy użyciu polecenia Styl w menu Format w celu uzyskania wymaganego wyglądu.

back to the top

Przykład 2: Wstawianie numerów stron dla rozdziałów i dodatków

Aby wstawić numery stron w stylu „1-1, A-1” zgodne z tymi stylami nagłówków, wykonaj następujące czynności:
 1. Upewnij się, że dokument zawiera podział sekcji dowolnego typu. Zazwyczaj wymagany jest typ podziału sekcji Następna strona. Użyj podziału sekcji do oddzielenia głównego obszaru dokumentu od obszaru dodatku. W przypadku braku podziału sekcji przenieś punkt wstawiania do pustego obszaru powyżej dodatku, a następnie wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Wstaw kliknij polecenie Podział.
  2. W oknie dialogowym Podział kliknij opcję Następna strona w obszarze Typy podziałów sekcji, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Podział strony na karcie Wstawianie.
 2. Sformatuj numery stron, aby uwzględnić numerację rozdziałów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Przenieś punkt wstawiania na stronę zawierającą pierwszy tytuł rozdziału.
  2. W menu Wstaw kliknij polecenie Numery stron.

   Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Numer strony na karcie Wstawianie.
  3. Wybierz żądaną lokalizację dla numeru strony przy użyciu opcji dostępnych w oknie dialogowym Numery stron. Kliknij przycisk Format.

   Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Formatuj numery stron.
  4. Kliknij pole wyboru Dołącz numer rozdziału, aby je zaznaczyć.
  5. W polu Rozpocznij rozdział stylem kliknij pozycję Nagłówek 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Numery stron .
 3. Aby sformatować numery stron w celu uwzględnienia numeracji dodatków, wykonaj następujące kroki:
  1. Przenieś punkt wstawiania na stronę zawierającą pierwszy tytuł dodatku.
  2. W menu Wstaw kliknij polecenie Numery stron.

   Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Numer strony na karcie Wstawianie.
  3. Wybierz odpowiednią lokalizację numeru strony przy użyciu opcji dostępnych w oknie dialogowym Numery stron. Kliknij przycisk Formatuj.

   Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Formatuj numery stron.
  4. Kliknij pole wyboru Dołącz numer rozdziału, aby je zaznaczyć.
  5. W polu Rozpocznij rozdział stylem kliknij pozycję Nagłówek 7.
  6. W polu Numerowanie stron kliknij opcję Rozpocznij od, a następnie kliknij pozycję 1, tak aby każdy rozdział lub sekcja rozpoczynała się od numeru 1.
  7. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby powrócić do dokumentu.
back to the top

Przykład 3: Tworzenie niestandardowego spisu treści

Aby utworzyć spis treści uwzględniający zarówno rozdziały, jak i dodatki, w którym zastosowano zdefiniowany styl numeracji stron, wykonaj następujące czynności:
 1. Ustaw punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz umieścić spis treści.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy.

  Uwaga W programie Word 2007 lub Word 2010 kliknij pozycję Spis treści na karcie Odwołania, a następnie kliknij pozycję Wstaw spis treści.
 3. Kliknij kartę Spis treści.
 4. Kliknij przycisk Opcje.
 5. W polach Poziom spisu treści wpisz 1 w polu tekstowym po prawej stronie obok etykiety Nagłówek 7.

  Sprawi to, że program Word zostanie skonfigurowany do uznawania stylu Nagłówek 7 jako wpisu Poziom 1 w spisie treści.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Indeksy i spisy.
back to the top
WD2010 wd2002 wd2003 wd2007 OfficeKBHowTo start renumber incorrect number style different initial reset inf
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290953 — ostatni przegląd: 07/30/2013 12:21:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbnumbering KB290953
Opinia