Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Ręczne usuwanie wystąpienia domyślnego, nazwanego lub wirtualnego programu SQL Server 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290991
Streszczenie
Poprawnym i zalecanym sposobem usunięcia programu Microsoft SQL Server 2000 jest skorzystanie z opcji dezinstalacji Instalatora programu Microsoft SQL Server 2000. Jednak po nieudanej próbie instalacji opcja dezinstalacji może być niedostępna w Instalatorze. Jeśli opcja dezinstalacji nie jest dostępna, przed próbą dezinstalacji należy przywrócić w systemie stabilny, czysty punkt instalacji. Kroki podane w tym artykule pomogą przygotować system do ponownej instalacji.

Przed usunięciem programu Microsoft SQL Server 2000

WAŻNE OSTRZEŻENIE: Może powstać potrzeba zapisania obecnego stanu bazy danych razem z wszystkimi zmianami znajdującymi się w jednej z domyślnych baz danych. Jeśli tak będzie, przed wykonaniem kroków podanych w tym artykule upewnij się, że została wykonana dobra kopia zapasowa danych lub kopia wszystkich danych łączenie z plikami dzienników zapisanych w katalogu innym niż MSSQL, ponieważ katalog MSSQL zostanie usunięty.

Instalowane domyślnie pliki zawierające pliki bazy danych programu Microsoft SQL Server 2000:
 • Distmdl.*
 • Master.*
 • Mastlog.*
 • Model.*
 • Modellog.*
 • Msdbdata.*
 • Msdblog.*
 • Northwnd.* (instalacja opcjonalna)
 • Pubs.*
 • Pubs_log.*
 • Tempdb.*
 • Templog.*
Firma Microsoft dodatkowo zaleca:
 • Sprawdzenie, czy inne zasoby klastra nie są zależne od programu Microsoft SQL Server 2000 (jeśli komputer z programem Microsoft SQL Server 2000 jest częścią klastra).
 • Zatrzymanie programu Microsoft SQL Server 2000, ponieważ aktywne połączenia mogą uniemożliwić pomyślne zakończenie procesu dezinstalacji.
 • Sprawdzenie, czy w innych węzłach nie są otwarte żadne narzędzia administratora lub klienta programu Microsoft SQL Server 2000.
 • Zalogowanie się do serwera za pomocą konta usługi Microsoft SQL Server 2000 lub konta o identycznych uprawnieniach (czyli konta będącego członkiem lokalnego konta administratorzy). Jeśli komputer z programem SQL Server jest częścią klastra, używane konto powinno być członkiem lokalnego konta administratorzy we wszystkich węzłach klastra.

Kroki dezinstalacji

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

Zależnie od określonego środowiska, można skorzystać z jednej lub większej liczby wymienionych poniżej opcji. Próbuj wykonywać opcje w kolejności wymienionej poniżej.

UWAGA: Kroki 2 i 3 dotyczą lokalnych instalacji programu Microsoft SQL Server 2000 i mogą nie dotyczyć instalacji programu Microsoft SQL Server 2000 w klastrach.

 1. Użyj programu instalacyjnego programu Microsoft SQL Server 2000 z dysku CD i kliknij przycisk Odinstaluj.
 2. W Panelu sterowania otwórz aplet Dodaj/Usuń programy.
 3. Uruchom program regedit i przejdź do następującego klucza Rejestru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  W kluczu Uninstall zlokalizuj kod produktu wystąpienia programu Microsoft SQL Server 2000 do usunięcia. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W oknie dialogowym Uruchom skopiuj i wklej lub wpisz poniższe polecenie:C:\WINNT\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\sqlsun.dll" -msql.mif i=I1

  Jeśli podane wcześniej kroki nie zadziałają, w ostateczności można wykonać następujące kroki w celu ręcznego usunięcia programu Microsoft SQL Server 2000.

  UWAGA: Na tym etapie nie dezinstaluje się programu SQL Server 2000. W poniższych krokach zostanie przywrócony stan systemu, w którym można pomyślnie ponownie zainstalować program, a następnie wykonać poprawną dezinstalację wystąpienia programu Microsoft SQL Server 2000.

  1. Zlokalizuj folder Data wybranej instalacji i jeśli chcesz zachować dane, zmień jego nazwę. W przeciwnym przypadku, usuń folder Data. Firma Microsoft nie zaleca usuwania folderu i zaleca zachowanie kopii zapasowej bazy danych w formacie MDF i LDF.
  2. Zlokalizuj i usuń folder %dysk%:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn.
  3. Zlokalizuj i usuń następujące klucze Rejestru:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server


  4. Zlokalizuj i usuń następujące klucze Rejestru:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerADHelper

  5. Powyższe trzy klucze Rejestru odpowiadają domyślnemu wystąpieniu programu Microsoft SQL Server 2000. Nazwane wystąpienia pojawiają się podobnie do podanych w kroku d, w tym $nazwa_instalacji, ponieważ nazwa_instalacji jest nazwą nadaną wybranemu wystąpieniu. Po zlokalizowaniu poprawnych kluczy usuwanego wystąpienia, zaznacz je i usuń.OSTRZEŻENIE: Usuń tylko poniższą listę usług, jeśli nie jest używany klucz MSSEARCH:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSFTPSVC

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSCNTRS

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSEARCH

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGATHERVER

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGTHRSVC

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSINDEX


  6. : Usuń tylko poniższą listę usług, jeśli nie jest używany klucz MSSEARCH:Zainstaluj ponownie program Microsoft SQL Server 2000 i użyj tej samej nazwy, adresu IP i innych parametrów.
 4. Jeśli podane wcześniej kroki nie zadziałają, w ostateczności można wykonać następujące kroki w celu ręcznego usunięcia programu Microsoft SQL Server 2000.Uruchom program instalacyjny i wykonaj normalną procedurę dezinstalacji, aby wyczyścić wszystkie problemy lub błędy konfiguracji, które mogły się pojawić w wyniku błędnej instalacji.
UWAGA: W niektórych przypadkach folder %dysk%:"\Program Files\Microsoft SQL Server\80 może nie zostać usunięty i należy go usunąć ręcznie.

Podczas ponownej instalacji programu SQL Server 2000, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Poprzednia instalacja programu utworzyła oczekujące operacje na plikach na komputerze instalacyjnym. Musisz ponownie uruchomić komputer, zanim uruchomisz instalację.
Jeśli ten komunikat o błędzie wystąpi, uruchom ponownie serwery i spróbuj ponowić instalację. Jeśli ten komunikat o błędzie wystąpi ponownie, pliki, które próbujesz usunąć, są prawdopodobnie w trybie tylko do odczytu. Aby sprawdzić, czy pliki są w trybie tylko do odczytu, przejdź do następującego klucza Rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Należy:
 1. Zanotować nazwy plików.
 2. Sprawdzić, czy pliki nie mają ustawionego atrybutu tylko do odczytu.
 3. Ponownie uruchomić serwer.

Materiały referencyjne

Jeśli komunikat o błędzie dotyczący oczekujących operacji na plikach pojawi się ponownie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312995 PRB: SQL Server 2000 Installation Fails with "...previous program installation..." Error Message
SQL Instalator ręcznie usuń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290991 — ostatni przegląd: 05/17/2011 01:17:00 — zmiana: 4.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbsqlmanagementtools kbhowto kbhowtomaster KB290991
Opinia