MS15-099: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2016: 30 września 2015 roku.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2910993
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, która umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobaczBiuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-099.

Uwaga: Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być wersja 2016 Office zainstalowany na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office zobacz KB 3089664.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.
Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3089664.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Office 2016 opartych na procesorach x 64

PlikiWersjaRozmiarZmodyfikowane
EPSIMP32. FLT_10252012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10262012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10282012.1600.4288.10007016569/19/2015
EPSIMP32. FLT_10292012.1600.4288.10007030649/19/2015
EPSIMP32. FLT_10302012.1600.4288.10007030809/19/2015
EPSIMP32. FLT_10312012.1600.4288.10007030809/19/2015
EPSIMP32. FLT_10322012.1600.4288.10007016089/19/2015
EPSIMP32. FLT_10332012.1600.4288.10007030889/20/2015
EPSIMP32. FLT_10352012.1600.4288.10007030969/19/2015
EPSIMP32. FLT_10362012.1600.4288.10007031209/19/2015
EPSIMP32. FLT_10372012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10382012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10402012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10412012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10422012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10432012.1600.4288.10007031049/19/2015
EPSIMP32. FLT_10442012.1600.4288.10007016489/19/2015
EPSIMP32. FLT_10452012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10462012.1600.4288.10007030969/19/2015
EPSIMP32. FLT_10482012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10492012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10502012.1600.4288.10007030969/19/2015
EPSIMP32. FLT_10512012.1600.4288.10007016729/19/2015
EPSIMP32. FLT_10532012.1600.4288.10007030809/19/2015
EPSIMP32. FLT_10542012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10552012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10572012.1600.4288.10007030889/20/2015
EPSIMP32. FLT_10582012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_10602012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10612012.1600.4288.10007030809/19/2015
EPSIMP32. FLT_10622012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_10632012.1600.4288.10007031129/19/2015
EPSIMP32. FLT_10662012.1600.4288.10007030889/20/2015
EPSIMP32. FLT_10812012.1600.4288.10007030889/20/2015
EPSIMP32. FLT_10862012.1600.4288.10007030889/20/2015
EPSIMP32. FLT_10872012.1600.4288.10007016089/19/2015
EPSIMP32. FLT_20522012.1600.4288.10007030409/19/2015
EPSIMP32. FLT_20702012.1600.4288.10007016649/19/2015
EPSIMP32. FLT_20742012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_30822012.1600.4288.10007030889/19/2015
EPSIMP32. FLT_92422012.1600.4288.10007016569/19/2015

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Office 2016 opartych na architekturze x 86

PlikiWersjaRozmiarZmodyfikowane
EPSIMP32. FLT_10252012.1600.4288.10005238409/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10262012.1600.4288.10005238409/19/2015 r. 15:54
EPSIMP32. FLT_10282012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:19
EPSIMP32. FLT_10292012.1600.4288.10005224249/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10302012.1600.4288.10005238809/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10312012.1600.4288.10005238809/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10322012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10332012.1600.4288.10005224569/20/2015 10:26
EPSIMP32. FLT_10352012.1600.4288.10005238969/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10362012.1600.4288.10005239209/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10372012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10382012.1600.4288.10005238889/19/2015 r. 15:54
EPSIMP32. FLT_10402012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10412012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10422012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10432012.1600.4288.10005239049/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10442012.1600.4288.10005238809/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10452012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10462012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10482012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10492012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10502012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_10512012.1600.4288.10005239129/19/2015 r. 15:54
EPSIMP32. FLT_10532012.1600.4288.10005238809/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10542012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10552012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10572012.1600.4288.10005224569/20/2015 10:26
EPSIMP32. FLT_10582012.1600.4288.10005238409/19/2015 r 16:19
EPSIMP32. FLT_10602012.1600.4288.10005238889/19/2015 r. 15:54
EPSIMP32. FLT_10612012.1600.4288.10005238809/19/2015 r. 15:54
EPSIMP32. FLT_10622012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10632012.1600.4288.10005239129/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_10662012.1600.4288.10005224569/20/2015 10:26
EPSIMP32. FLT_10812012.1600.4288.10005224569/20/2015 10:26
EPSIMP32. FLT_10862012.1600.4288.10005224569/20/2015 10:26
EPSIMP32. FLT_10872012.1600.4288.10005238409/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_20522012.1600.4288.10005224089/19/2015 r 16:19
EPSIMP32. FLT_20702012.1600.4288.10005238969/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_20742012.1600.4288.10005238889/19/2015 r 16:18
EPSIMP32. FLT_30822012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:17
EPSIMP32. FLT_92422012.1600.4288.10005224569/19/2015 r 16:18

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2910993 — ostatni przegląd: 10/01/2015 18:19:00 — zmiana: 1.0

, , , , ,

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2910993 KbMtpl
Opinia