Rozmieszczanie aplikacji Office Web Apps lub serwera pakietu Office w trybie Online na dysku niesystemowym

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2911438
Streszczenie
Podczas instalacji i wdrażania pakietu Office w sieci Web Appsor Office Online Server do zabezpieczenia hartowane dysku, aplikacji Office Web Apps może nie działać poprawnie, jeśli masz uprawnienia brakuje w zabezpieczenia hartowane dysku. Domyślną lokalizacją w większości systemów jest dysk C, ale niektórzy klienci mogą instalować do dysków niesystemowych (na przykład dysku D, dysku E, itp) i uprawnienia mogą zostać usunięte z tych dysków.

Instalator pakietu Office Web Apps 2013 można wybrać ścieżkę kod zostanie zainstalowany, a dyski systemowe nie są obsługiwane. Również niektóre nasze domyślnych ustawień (takich jak zdefiniowano) konfiguracji za pomocą dysku systemowego tych może być zastąpiona przy użyciu poleceń cmdlet New-OfficeWebAppsFarm lub zestawu OfficeWebAppsFarm. Instalacja aplikacji Office Web Apps jeszcze trzeba umieścić kilka małych plików w folderze % PROGRAMDATA %, który zwykle znajduje się na dysku systemowym.

Podczas wdrażania pakietu Office w sieci Web Appsor Office Online Serverto dysk twardy, który jest zaostrzony (uprawnienia są usuwane) zabezpieczeń, następujące uprawnienia muszą być obecne na foldery instalacyjne:

"Twórca-właściciel" idealna "SERVERNAME\users", musisz mieć uprawnienia do lokalizacji instalacji na dysku niesystemowym

UprawnieniaPermissions2
Więcej informacji
Wdrożenie serwera aplikacji sieci Web pakietu Office
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219455

Wdrażanie serwera pakietu Office w trybie Online
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219455 (v=office.16).aspx


WAC; OWA; Aplikacje Office Web Apps 2013 r.; Instalowanie aplikacji Office Web Apps, OOS

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2911438 — ostatni przegląd: 04/29/2016 19:35:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Web Apps Server 2013, Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft Office Online Server

  • kbmt KB2911438 KbMtpl
Opinia