WD2002: Komunikat o błędzie: Program Word nie może wysłać poczty z powodu błędu MAPI: „Nieokreślony błąd”

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291152
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Komunikat o błędzie
Podczas próby wysłania dokumentu programu Word z tej aplikacji jako załącznika do wiadomości e-mail może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Program Word nie może wysłać poczty z powodu błędu MAPI: „Nieokreślony błąd”.
Przyczyna
Ten komunikat o błędzie pojawia się, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
Rozwiązanie

Bieżąca sesja interfejsu MAPI została zamknięta, a w efekcie program Word nie może się z nią połączyć.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1: Ponowne uruchomienie programu pocztowego z interfejsem MAPI

Uruchom ponownie program poczty e-mail, korzystający z interfejsu MAPI, a następnie wyślij dokument z programu Word.

Metoda 2: Zapisanie i zamknięcie dokumentu oraz zamknięcie i ponowne uruchomienie programu Word

Zapisz i zamknij dokument, a następnie zakończ i uruchom ponownie program Word. Aplikacja ta rozpocznie nową sesję interfejsu MAPI, umożliwiając wysłanie dokumentu.

Powrót do początku

Wystąpił problem z konfiguracją faksu

Jeżeli podczas próby wysłania faksu pojawia się powyższy komunikat o błędzie, prawdopodobnie problem dotyczy sposobu skonfigurowania oprogramowania do obsługi faksu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290950 WD2002: Error When Faxing from WinFax
Powrót do początku
couldn może errmsg OFFXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291152 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:04:42 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbnofix kbdta kbprb KB291152
Opinia