Komunikat o błędzie „Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie sieciowe zostało przerwane.” podczas pracy w programie Word za pośrednictwem sieci

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291156
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 212347.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 122379.
Symptomy
Próba zapisania dokumentu w programie Microsoft Word podczas pracy za pośrednictwem sieci może poskutkować wyświetleniem następującego komunikatu o błędzie:
Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie sieciowe zostało przerwane.

Nazwa pliku.doc
W tym komunikacie Nazwa pliku.doc to nazwa zapisywanego dokumentu.
Aby ustalić unikatowy numer skojarzony z odebranym komunikatem, należy nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+I. W prawym dolnym rogu okna tego komunikatu pojawi się następujący numer:
200932
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podobnych komunikatów o błędach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291178 Podczas próby zapisania pliku pojawiają się komunikaty o błędach lub program Word przestaje odpowiadać
305323 Błąd sieci lub dostępu do pliku przy próbie zapisania dokumentu programu Word na serwerze Novell NetWare
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Zapisanie pliku na dysku lokalnym

Jeśli nie możesz zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go na dysku lokalnym. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Przy otwartym pliku kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako zmień lokalizację w polu Zapisz w na lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć plik.
Później możesz ponownie otworzyć plik zapisany na komputerze lokalnym, a następnie spróbować zapisać ten plik na dysku lub w udziale sieciowym.

Metoda 2: Użycie ścieżki UNC w oknie dialogowym Zapisywanie

Jeśli nie możesz w zwykły sposób zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go przy użyciu ścieżki UNC (Universal Naming Convention). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W polu Nazwa pliku wpisz pełną ścieżkę UNC do lokalizacji, w której próbujesz zapisać plik. Wpisz na przykład ścieżkę UNC podobną do następującej:
  \\nazwa_serwera\udział\nazwa_pliku.doc
  UWAGA: Możesz również wpisać część nazwa_serwera ścieżki UNC, a następnie wyszukać lokalizację, w której chcesz zapisać dokument.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 3: Użycie dysku mapowanego

Jeśli nie możesz w zwykły sposób zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go przy użyciu dysku mapowanego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj w menu skrótów.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. W oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego wybierz literę dysku i lokalizację sieciową (dysk lub udział), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk OK lub Zakończ.
 4. W programie Microsoft Word kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik.
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako zmień lokalizację w polu Zapisz w na zmapowany dysk lub udział utworzony w kroku 3, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 4: Spróbuj zapisać plik później

Jeśli problem występuje tylko w pewnych porach dnia, przyczyną może być nadmierne obciążenie sieci. Sieci mają fizyczne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę połączeń i ilość danych możliwych do przesłania. W przypadku przekroczenia tych limitów przy próbie zapisania pliku w udziale może pojawić się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu. W takim przypadku możesz spróbować zapisać plik później.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów sieciowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308007 Rozwiązywanie problemów z siecią domową w systemie Windows XP
prb wd2002 wd2003 WD2007
Proprietà

ID articolo: 291156 - Ultima revisione: 03/30/2007 17:32:17 - Revisione: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbofficealertid kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbnetwork kbprb KB291156
Feedback