Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Słownik niestandardowy jest pełny. Wyraz nie został dodany.” jest wyświetlany podczas próby dodania wyrazu do słownika użytkownika w programach Word 2003 i Word 2002

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 224035.
Ten artykuł jest konsolidacją następującego artykułu, który został uprzednio udostępniony: 813996

Podczas próby dodania wyrazu do słownika użytkownika może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Słownik użytkownika jest za duży. Wyraz nie został dodany.
Ten problem może występować podczas próby dodania wyrazu do słownika użytkownika przez kliknięcie przycisku Dodaj do słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.
Różne możliwości do sprawdzenia

Słownik użytkownika jest uszkodzony

Aby zmienić nazwę uszkodzonego słownika użytkownika, a następnie utworzyć nowy słownik użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj słownik użytkownika na dysku twardym. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Word.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  3. Na karcie Pisownia i gramatyka kliknij przycisk Słowniki niestandardowe.
  4. Na liście Lista słowników kliknij odpowiedni słownik użytkownika.

   Ścieżka do słownika użytkownika zostanie wyświetlona poniżej listy Lista słowników w polu oznaczonym tekstem Pełna ścieżka. Zanotuj lokalizację słownika użytkownika. Zanotuj lokalizację słownika użytkownika.
  5. Kliknij przycisk Anuluj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 2. Zmień nazwę uszkodzonego słownika użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Eksploratora Windows. W tym celu kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Eksploruj w menu skrótów.
  2. Przejdź do lokalizacji uszkodzonego słownika użytkownika.
  3. Kliknij słownik użytkownika prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  4. Zmień nazwę pliku słownika użytkownika, nadając mu rozszerzenie .old. Na przykład aby zmienić nazwę pliku Custom.dic, wpisz custom.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Utwórz nowy słownik użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Word.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  3. Na karcie Pisownia i gramatyka kliknij przycisk Słowniki niestandardowe.
  4. Na liście Lista słowników kliknij nazwę starego słownika użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  5. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy słownik użytkownika.
  6. Wpisz nazwę nowego słownika użytkownika w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Nowy słownik użytkownika zostanie dodany do listy Lista słowników.
  7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 4. Dodaj wyrazy do nowego pliku słownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Eksploratora Windows i przejdź do lokalizacji uszkodzonego słownika użytkownika.
  2. Kliknij słownik użytkownika prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  3. Zmień nazwę pliku słownika użytkownika, nadając mu rozszerzenie .txt. Na przykład aby zmienić nazwę pliku Custom.old, wpisz custom.txt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Uruchom program Word i otwórz stary plik słownika, którego nazwa została zmieniona.
  5. Naciśnij klawisz F7, aby sprawdzić pisownię dokumentu.
  6. Klikaj przycisk Dodaj do słownika, aby dodać żądane wyrazy ze starego słownika użytkownika do nowego.Pliki modułu sprawdzania pisowni są uszkodzone

Jeżeli wykonanie kroków opisanych w sekcji „Słownik użytkownika jest uszkodzony” w tym artykule nie umożliwiło rozwiązania problemu, oznacza to, że pliki używane do sprawdzania pisowni są uszkodzone. Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwy plików Msspell3.dll i Mssp3en.lex, nadając im rozszerzenie .old, a następnie ponownie zainstaluj pliki sprawdzania pisowni. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

UWAGA: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz msspell3.dll.
 3. W polu Szukaj w kliknij dysk, na którym jest zainstalowany system Microsoft Windows (zazwyczaj jest to dysk C), a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
 4. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 5. Wpisz msspell3.old
 6. Powtórz kroki od 1 do 5, aby zmienić nazwę pliku Mssp3en.lex na Mssp3en.old.
 7. Uruchom program Word, a następnie otwórz pusty dokument.
 8. Wpisz dowolny tekst, a następnie naciśnij klawisz F7, aby sprawdzić pisownię dokumentu.
 9. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu następującego komunikatu:
  Program Microsoft Word nie może sprawdzić pisowni lub gramatyki w tym dokumencie. Ta funkcja nie jest zainstalowana. Czy chcesz ją teraz zainstalować?
  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku CD z programem Microsoft Word lub pakietem Microsoft Office w celu zainstalowania wymaganych plików.
OFF2000 The Custom Dictionary Is Full Word Was Not Added OfficeErrorMessages 10050
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291176 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:05:18 — zmiana: 4.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbcorrupt KB291176
Opinia