Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XL2002: Błąd „Błąd kompilacji w module ukrytym: RegistrationDB” przy uruchamianiu programu Excel

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291214
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 2000: 235326.
Symptomy
Przy uruchamianiu lub zamykaniu programu Microsoft Excel pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd kompilacji w module ukrytym: RegistrationDB
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Plik o nazwie Pdfwrite.xla znajduje się w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart na dysku twardym.

    -i-

  • Przeprowadzono uaktualnienie do programu Microsoft Excel 2002 z programu Microsoft Excel 97 lub Microsoft Excel 2000.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, usuń plik Pdfwrite.xla z folderu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart na dysku twardym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307410 OFF: "Compile Error in Hidden Module" Error Message When You Start Word or Excel
Więcej informacji
Przy instalowaniu niektórych wersji programu Adobe Acrobat program instalacyjny umieszcza na komputerze plik Pdfwrite.xla.

Aby uzyskać więcej informacji o pliku Pdfwrite.xla, skontaktuj się z firmą Adobe Systems Inc.Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z firmą Adobe Systems Inc., kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, A-K

60781 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, L-P

60782 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, Q-Z
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
pdf strona opis plik prb XL2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291214 — ostatni przegląd: 02/03/2014 18:06:44 — zmiana: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbdta kbprb KB291214
Opinia