Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis uruchamiania przełączniki dla programu Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 291288
Streszczenie
Program Microsoft Excel przyjmuje szereg opcjonalnych przełączników, których można używać do kontrolowania sposobu uruchamiania programu. W tym artykule wymieniono przełączniki i zawiera opis każdego przełącznika.
Więcej informacji
Przełączniki opcjonalne 2013 Excel różnią się nieznacznie. Aby dowiedzieć się więcej o nich, przeczytaj:Przełączniki wiersza polecenia dla programu Excel

Przełączniki

Poniższa tabela zawiera listę przełączników, których można używać do kontrolowania sposobu uruchamiania programu Excel. Przełączniki nie jest uwzględniana wielkość liter: /O jest taka sama jak /o. W niektórych scenariuszach w danej chwili można użyć więcej niż jednego przełącznika. Jeśli w danej chwili używać więcej niż jeden przełącznik, przełączniki z muszą być rozdzielone spacji — na przykład: /o/s
  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				
   /t        Forces Excel to use the specified file as a          template for the default workbook.  /regserver    Forces Excel to register itself and then quit. Use this           switch when you want Excel to rewrite all its           registry keys and reassociate itself with Excel files,           such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /regserver  /unregserver   Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /unregserver				

Jak używać przełączników podczas uruchamiania programu Excel

Jak dodać przełącznik do skrótów programu Microsoft Excel

Aby dodać przełącznik do skrótu programu Microsoft Excel:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Start, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij dwukrotnie Programy folder.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do Programu Microsoft Excel, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę skrót .
 3. W polu Cel wpisz przełączników, które mają po poleceniu działa Excel.exe. na przykład, jeśli program Excel, aby uruchomić bez tworzenia nowego skoroszyt i Excel.exe plik jest zainstalowany w lokalizacji domyślnej, należy wpisać następujące elementy w polu element docelowy :
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" / e
 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeżeli opcje na karcie skrót w oknie dialogowym Właściwości nie są dostępne, są z systemu Windows Skróty Instalatora.Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu modyfikacji tych skrótów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  290379Karta skrótów pakietu Office jest niedostępna

Jak uruchomić program Excel jeden raz z przełącznikiem za pomocą polecenia wiersza

Jeśli chcesz uruchomić program Excel z przełącznikiem od czasu do czasu, można dodać przełącznik wiersza polecenia. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ścieżkę do Excel.exe, a następnie dodaj przełącznik, chcesz użyć na końcu wiersza polecenia. Na przykład, jeśli chcesz pominąć wszystkie pliki w folderach startowych i plik Excel.exe jest zainstalowany w Domyślna lokalizacja, należy wpisać następujące polecenie:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Kliknij przycisk OK.
począwszy od rozpoczęcia uruchamiania rozpoczyna kolejny aktywowania wiersza polecenia XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 291288 — ostatni przegląd: 03/15/2013 15:48:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB291288 KbMtpl
Opinia
tml>