Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Korzystanie z funkcji ochrony przed wirusami w programie Outlook Express 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291387
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook i programu Microsoft Outlook Express, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Streszczenie
W tym artykule opisano różne nowe funkcje zawarte w programie Microsoft Outlook Express 6 służące do ochrony przed wirusami, które mogą być przenoszone w wiadomościach e-mail.
Więcej informacji
Funkcje ochrony przed wirusami w programie Outlook Express 6 można znaleźć na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Narzędzia, Opcje.

Korzystanie ze stref zabezpieczeń programu Internet Explorer w celu wyłączania zawartości aktywnej w wiadomościach e-mail w formacie HTML

Korzystając ze stref zabezpieczeń, można określić, czy w programie Outlook Express można uruchamiać zawartość aktywną, na przykład skrypty i formanty ActiveX, znajdującą się wewnątrz wiadomości e-mail w formacie HTML. Domyślnie program Outlook Express 6 wykorzystuje strefę Witryny z ograniczeniami zamiast strefy Internet. W programach Microsoft Outlook Express 5.0 i Microsoft Outlook Express 5.5 wykorzystywana była strefa Internet, w której można uruchamiać większość zawartości aktywnej. Aby dostosować ustawienia strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer dla programu Outlook Express.

PRZESTROGA: Zmiana ustawień strefy zabezpieczeń może narazić komputer na działanie potencjalnie szkodliwego kodu. Zmieniając te ustawienia, należy zachować ostrożność.
 1. Uruchom program Outlook Express, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Zabezpieczenia w obszarze Ochrona przed wirusami kliknij opcję Strefa witryn z ograniczeniami lub opcję Strefa internetowa (mniejsze bezpieczeństwo, lecz większa funkcjonalność) w sekcji Wybierz strefę zabezpieczeń, która ma być używana przez program Internet Explorer.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje, a następnie zamknij program Outlook Express.
 4. Uruchom program Internet Explorer, kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 5. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy, aby przejść do strefy zabezpieczeń wybranej w programie Outlook Express. Ustawienia zabezpieczeń, które wybierzesz, będą obowiązywały zarówno w programie Outlook Express, jak i w programie Internet Explorer.

Jak czytać wszystkie wiadomości w formacie zwykłego tekstu (tylko dodatek Service Pack 1)

Poczynając od dodatku Service Pack 1, istnieje możliwość skonfigurowania programu Outlook Express tak, aby czytać wszystkie wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu. Niektóre wiadomości e-mail w formacie HTML mogą nie być wyświetlane poprawnie w formacie zwykłego tekstu, ale po włączeniu tego ustawienia nie jest uruchamiana żadna zawartość aktywna wiadomości e-mail. Aby czytać wszystkie wiadomości jako zwykły tekst w programie Outlook Express z dodatkiem Service Pack 1:
 1. Uruchom program Outlook Express, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Czytanie, a następnie zaznacz pole wyboru Czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu w obszarze Czytanie wiadomości.
 3. Kliknij przycisk OK.

Jak zapobiec wysyłaniu przez programy wiadomości e-mail bez zatwierdzenia przez użytkownika

Jeśli program Outlook Express został na karcie Ogólne skonfigurowany jako domyślny program do obsługi poczty (lub klient Simple MAPI), to przetwarza żądania przy użyciu wywołań Simple MAPI. Niektóre wirusy mogą wykorzystać tę funkcję i rozprzestrzeniać się, wysyłając kopie wiadomości e-mail z wirusem do kontaktów użytkownika. Program Outlook Express 6 domyślnie zapobiega zaprogramowanemu wysyłaniu wiadomości e-mail z programu Outlook Express bez wiedzy użytkownika, wyświetlając okno dialogowe umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail lub nie.

Filtrowanie załączników wiadomości e-mail za pomocą listy plików niebezpiecznych programu Internet Explorer

Aby użyć listy plików niebezpiecznych programu Internet Explorer w celu filtrowania załączników wiadomości e-mail:
 1. Uruchom program Outlook Express, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy w obszarze Ochrona przed wirusami.
W programie Outlook Express z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) opcja ta jest włączona domyślnie. Po włączeniu tej opcji program Outlook Express ustala, czy plik jest bezpieczny, korzystając z listy niebezpiecznych plików programu Internet Explorer oraz opcji Potwierdź otwarcie po pobraniu w opcjach folderów. Jeśli jakikolwiek załącznik wiadomości e-mail jest plikiem typu określonego jako „niebezpieczny”, jego pobieranie zostaje zablokowane.

Uwaga: Lista niebezpiecznych plików w programie Internet Explorer 6 zawiera wszystkie typy plików, z którymi może być skojarzony skrypt lub kod. Aby dodać dodatkowe typy plików w celu ich zablokowania lub usunąć te typy plików, które mają nie być blokowane:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia (lub kliknij polecenie Panel sterowania), a następnie kliknij polecenie Panel sterowania (lub naciśnij łącze Widok klasyczny albo opcję Wyświetl wszystkie opcje panelu sterowania).
 2. Kliknij dwukrotnie element Opcje folderów.
 3. Na karcie Typy plików kliknij typ pliku, który chcesz zablokować lub odblokować, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane. Jeśli na liście nie ma typu pliku, który chcesz dodać, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Nowy.
  2. W oknie dialogowym Tworzenie nowego rozszerzenia wpisz rozszerzenie pliku, które chcesz dodać do listy niebezpiecznych plików.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Kliknij, aby umieścić znacznik wyboru (zablokować) lub usunąć znacznik wyboru (odblokować) z pola wyboru Potwierdź otwarcie po pobraniu.
Uwaga: W przypadku niektórych typów plików usunięcie znacznika z pola wyboru Potwierdź otwarcie po pobraniu w celu ich odblokowania jest niemożliwe. Na przykład pliki .exe znajdują się na domyślnej liście niebezpiecznych plików w programie Internet Explorer i nie można ich odblokować.

Jak stwierdzić, że program Outlook Express zablokował załącznik

Po zablokowaniu załącznika przez program Outlook Express na pasku alertów wiadomości u góry wiadomości e-mail wyświetlany jest następujący alert:
Program Outlook Express usunął dostęp do następujących niebezpiecznych załączników w wiadomości e-mail: nazwa_pliku1, nazwa_pliku2 i tak dalej.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291387 — ostatni przegląd: 08/17/2005 11:42:00 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbinfo KB291387
Opinia