Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć opcje Autoformatowania w programie Word

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 291473
Wersja tego artykułu do programu Microsoft Word 2000 zobacz temat 212339.

Streszczenie
Można automatycznie formatować dokument w programie Microsoft Word 2010 i we wcześniejszych wersjach jako podczas pisania lub wszystkie w tym samym czasie. W obu przypadkach można kontrolować automatycznymi zmianami sprawia, że program Word, a można także wyłączyć opcje automatycznego formatowania. W tym artykule opisano, jak wyłączyć opcje Autoformatowania.
Więcej informacji
Funkcja autoformatowania działa w następujący sposób:
 • Program Word automatycznie formatuje elementy, takie jak nagłówki, listy punktowane i numerowane, obramowania, numery i symbole podczas pisania dokumentu. Można kontrolować automatyczne zmiany, które sprawia, że program Word lub użytkownik może całkowicie wyłączyć Autoformatowanie.
 • Gdy w Format menu kliknij polecenie Autoformatowanie może automatycznie formatować tekst w wybranym dokumencie lub cały niesformatowany dokument, takie jak wiadomości e-mail. Można przeglądać, akceptować lub odrzucać każdą ze zmian.
 • Domyślnie polecenie Autoformatowanie nie jest dostępne na Wstążce w programie Word 2007 lub nowszej wersji. Jeśli chcesz ręcznie sformatować tekst w wybranym dokumencie lub cały niesformatowany dokument w programie Word 2007 lub nowszej wersji, należy użyć polecenia Autoformatowanie .
Domyślnie opcje Autoformatowania są włączone "" podczas pierwszego uruchomienia programu Word. Możesz wyłączyć opcje, których nie chcesz.

Wyłączanie opcji Autoformatowania

Aby wyłączyć opcje automatycznego formatowania, których dotyczy programu Word, wykonaj kroki odpowiednie dla używanej wersji programu Word, które są uruchomione.

2013 Programu Word, program Word 2010 lub Word 2007
 1. Uruchom program Word.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W programie Word 2010 i 2013 na karcie plik kliknij polecenieOpcje .
  • W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft OfficePrzycisk Microsoft Office 2007, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 3. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 4. Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania lub Autoformatowanie.

 5. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru dla opcji, które chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.


Word 2003 lub Word 2002
 1. Uruchom program Word.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.
 3. Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania .
 4. W obszarze Zamień w trakcie pisania, Zastosuj podczas pisaniai automatycznie podczas pisaniazaznacz lub wyczyść pola wyboru dla opcji, które chcesz włączyć lub wyłączyć. Po wykonaniu tej czynności można sformatować te elementy ręcznie.
 5. Kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat Wyłączanie opcji Autoformatowania i oznacza każdej opcji Autoformatowania kliknij następujący artykuł:

Cofanie lub wyłączanie automatycznego formatowania


Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji autoformatowania w programie Word naciśnij klawisz F1 i poszukaj Autoformatowanie w Pomocy programu Microsoft Word.
autoformatowanie inf

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 291473 — ostatni przegląd: 10/10/2013 07:15:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof kbmt KB291473 KbMtpl
Opinia