Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

ACC2002: Znaki w polu Memo są wyświetlane jako znaki zapytania

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291541
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom zaawansowany: wymaga zaawansowanej znajomości pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem i obsługą wielu użytkowników.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 254845.
Symptomy
Po wprowadzeniu kilku tysięcy znaków tekstu do pola Memo, od pewnego miejsca zamiast tekstu pojawiają się znaki zapytania.
Przyczyna
Pole Memo znajduje się w połączonej tabeli programu Microsoft SQL Server 7.0.
Rozwiązanie
Uzyskaj dodatek Microsoft Jet 4.0 Service Pack 5 (SP5) lub nowszy, który zawiera zaktualizowaną wersję aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszą wersję aparatu bazy danych Jet 4.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282010 ACC2002: Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available in Download Center
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz tabelę w programie Microsoft SQL Server 7.0, uruchamiając następujący skrypt w Analizatorze kwerend programu SQL Server:
    Use pubs  go  CREATE TABLE [dbo].[TABLE2] (   [TABLEid] [int] NULL ,   [ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,   [BitField] [bit] NOT NULL ,   [Data] [text] NULL  ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  GO
 2. W nowej bazie danych programu Access 2002 utwórz łącze do tabeli programu SQL Server utworzonej w kroku 1, a następnie wybierz pole ID jako klucz podstawowy.
 3. Otwórz połączoną tabelę w widoku arkusza danych.
 4. Wpisz wartość1w polu TABLEid.
 5. Kliknij pole Data i wpisz lub wklej w tym polu przynajmniej 3000 znaków.
 6. Zatwierdź rekord.
 7. Rozwiń pole Data, a następnie kliknij w tym polu, aby wskaźnik myszy zaczął migać.
 8. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby przewinąć tekst w polu.
 9. Po kilku sekundach naciskania klawisza STRZAŁKA W DÓŁ i przewijania tekstu w polu zwróć uwagę, że około dwutysięcznego znaku zaczynają pojawiać się znaki zapytania.
pra dołączone
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291541 — ostatni przegląd: 02/06/2014 01:29:23 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdta KB291541
Opinia