Załączniki nie są kompresowane przez program Outlook 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291637
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 2000: 195563.
Streszczenie
Oprócz wysyłania wiadomości tekstowych program Microsoft Outlook 2002 może wysyłać pliki dołączone do wiadomości. Dołączenie załącznika do wiadomości zwiększa jej rozmiar i może spowodować obniżenie szybkości transmisji oraz utworzenie zatorów w sieci.

Jednym ze sposobów, aby to zniwelować, jest kompresja pliku. Jednak ze względu na standardy poczty e-mail program Microsoft Outlook nie może kompresować załączanych plików.
Więcej informacji
Kompresję plików umożliwiają następujące produkty innych firm:

BKZip 98 (Bernd Kemmlers)

Zawiera funkcje tworzenia, przeglądania i wyodrębniania plików ZIP. Ponadto oferuje poziomy kompresji.

MaX Compression (C2C Systems)

Ten dodatek automatycznie kompresuje i dekompresuje załączniki w programie Outlook.

TurboZip (Pacific Gold Coast)

Umożliwia pracę na plikach znajdujących się w archiwach i wiadomościach bez rozpakowywania lub dekodowania. Ponadto oferuje wbudowany formant ActiveX umożliwiający przeglądanie dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych pakietu Microsoft Office 97 w trybie wizualnym (WYSIWYG).

WinZip (Niko Mak Computing, Inc.)

Program WinZip zawiera wbudowaną obsługę popularnych internetowych formatów plików, takich jak TAR, gzip, kompresja Unix, UUencode, BinHex i MIME. Pliki ARJ, LZH i ARC są obsługiwane przez programy zewnętrzne.

ZipMagic (Aladdin Sys Corporation)

Wyświetla pliki ZIP jako foldery, co umożliwia wyświetlanie ich zawartości bez wyodrębniania plików. Oprócz uniwersalnego formatu ZIP obsługuje również formaty ARJ, LHA/LZH, Z, GZIP, TAR, TAZ, TGZ, CAB i ZOO. Otwiera i dekoduje pliki w formatach BinHex, UUEncode, XXEncode i MIME.

ZipOut (MicroEye, Inc.)

Program ZipOut automatycznie kompresuje załączniki do pozycji Wiadomości, Ogłoszenia, Terminy, Wezwanie na spotkanie, Kontakt, Lista dystrybucyjna, Dziennik i Zadanie, jak również niestandardowe formularze programu Outlook oparte na tych typach wiadomości. Program ZipOut działa zarówno w trybie IMO (tylko Internet), jak i CW (firma/grupa robocza) programu Microsoft Outlook 2000. Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje kontaktowe innych firm są precyzyjne. Produkty innych firm opisane w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
big huge large slow compress attachment
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291637 — ostatni przegląd: 01/24/2014 03:28:46 — zmiana: 3.0

  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbattachments kbinfo KB291637
Opinia