Opis funkcji dostrajania 4 gigabajtów (GB) pamięci RAM oraz przełącznika Rozszerzenia adresu fizycznego (PAE)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję dostrajania 4 gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM) oraz przełącznika Rozszerzenia adresu fizycznego (PAE).
Więcej informacji
Przełączników /3GB i /PAE w pliku Boot.ini należy używać z następującymi produktami:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Gdy przełącznik /3GB jest używany w systemie Windows 2000 Professional lub systemie Windows 2000 Server, składniki jądra są ładowane do obszaru pamięci za pomocą funkcji dostrajania 4 GB pamięci RAM w taki sam sposób, w jaki są one ładowane w systemach Windows 2000 Advanced Server oraz Windows 2000 Datacenter Server. Funkcja ta umożliwia deweloperom sterowników urządzeń testowanie sterowników w tej konfiguracji bez konieczności instalowania systemu Windows 2000 Advanced Server lub systemu Windows 2000 Datacenter Server. Obszar pamięci trybu użytkownika pozostaje ograniczony do 2 GB.

Gdy przełącznik /3GB jest używany w systemie Windows XP Professional, systemie Windows Server 2003, Datacenter Edition bądź systemie Windows Server 2003, Enterprise Edition, to działa on jednakowo we wszystkich wersjach. Funkcja ta umożliwia deweloperom sterowników urządzeń testowanie sterowników w tej konfiguracji bez konieczności instalowania jednego z produktów Windows Server 2003 wymienionych powyżej. Obszar pamięci trybu użytkownika jest ograniczony do 3 GB.

Uwaga: Firma Microsoft umożliwia używanie przełącznika /3GB w systemie Windows Server 2003, Standard Edition w środowisku produkcyjnym w celu wykorzystania go w usłudze Active Directory. W przypadku innych aplikacji firma Microsoft umożliwia używanie przełącznika /3GB w systemie Windows Server 2003, Standard Edition tylko w środowisku produkcyjnym, jeśli dostawca aplikacji przeprowadził testy w tym środowisku i zamierza oferować pomoc techniczną klientom korzystającym z tej funkcji. Programy Microsoft Exchange Server 2003 i Microsoft SQL Server 2000 są obsługiwane w środowisku produkcyjnym przy użyciu tej funkcji. W celu uzyskania informacji na temat danej aplikacji należy skontaktować się z jej dostawcą. W niektórych aplikacjach przełącznik /3GB może spowodować wystąpienie problemów związanych z zależnościami między adresami lub ograniczeniem obszaru jądra. Oprócz przypadków opisanych w niniejszym artykule przełącznik /3GB w systemie Windows Server 2003, Standard Edition może być stosowany wyłącznie do opracowywania i testowania.

Uwaga: Włączenie przełącznika /3GB na serwerze Exchange może prowadzić do zablokowania zasobów usługi Active Directory.

Przełącznik /PAE umożliwia deweloperom wykonywanie podobnych testów sterowników urządzeń przez przekazywanie adresów 64-bitowych do składników trybu jądra. Funkcja ta jest zwana rozszerzeniem adresu fizycznego (Physical Address Extension, PAE) i może nie działać na wszystkich mikroukładach. Działanie adresów o długości większej niż 32 bity jest gwarantowane w przypadku użycia przełącznika /nolowmem z pliku Boot.ini, który odrzuca pierwsze 4 GB pamięci.

WAŻNE: Te konfiguracje nie są obsługiwane w systemach Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server. Są one udostępniane tylko do celów związanych z testowaniem. Nie należy używać tych przełączników w środowisku produkcyjnym, jeśli nie korzysta się z żadnego z produktów wymienionych na liście na początku niniejszej sekcji.

W produktach tych funkcja dostrajania 4 GB pamięci RAM włącza obszar 3 GB pamięci trybu użytkownika, aby mogła być ona używana przez programy. Funkcja ta może zwiększyć zakres adresów wirtualnych dla pamięci trybu użytkownika do 0x0000000–0xBFFFFFF (adresy trybu użytkownika zwykle mieszczą się w zakresie 0x0000000–0x7FFFFFFF). Zakres pamięci dostępnej dla składników trybu jądra zmniejsza się z 0x80000000–xFFFFFFFF do 0xC0000000–0xFFFFFFFF. Stosowanie funkcji nie jest zalecane w systemie Windows Server 2003, Standard Edition w środowisku produkcyjnym.

Użycie przełącznika /3GB z pliku Boot.ini w systemie Windows 2000 Professional lub systemie Windows 2000 Server może stworzyć efekt zakresu 3 GB pamięci trybu użytkownika. Jednak w takim przypadku pamięć z zakresu 0x80000000–0xBFFFFFFF nie nadaje się do użytku. Składniki trybu jądra są ograniczone do korzystania z zakresu pamięci 0xC0000000–0xFFFFFFF, w związku z czym mogą być testowane przez deweloperów.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815372 Jak zoptymalizować użycie pamięci w programie Exchange Server 2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291988 — ostatni przegląd: 11/09/2007 16:17:00 — zmiana: 15.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbinfo kbperformance kbappdev kbpae kbproductlink KB291988
Opinia