Jak uaktywnić system Windows XP przy użyciu pliku Unattend.txt

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291997
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera opis sposobu aktywacji systemu Windows XP przy użyciu procedury instalacji nienadzorowanej. Aby automatycznie uaktywnić system Windows XP, należy najpierw ustanowić połączenie internetowe.
Więcej informacji
Aby uaktywnić system Windows XP przy użyciu procedury instalacji nienadzorowanej, dodaj następujące informacje do pliku Unattend.txt lub pliku odpowiedzi Winnt.sif:
  • W sekcji Unattended wpiszAutoActivate = Yes.
  • W sekcjiUserDatawpiszProductID =yourProductID(identyfikator produktu znajduje się na nalepce z Certyfikatem Autentyczności).

    UWAGA: Każda instalacja handlowa systemu Windows XP musi mieć unikatowy identyfikator produktu, służący do aktywacji.
Jeżeli łączysz się z Internetem przez serwer proxy, określ ustawienia serwera proxy w pliku Unattend.txt lub pliku odpowiedzi Winnt.sif:
  • W sekcji Unattended wpiszActivateProxy=Proxy.
  • Wpisz ustawienia serwera proxy komputera w sekcjiProxy.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291983 Ports Used by Windows Product Activation
155197 Unattended Setup Parameters for Unattend.txt File
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia pliku instalacji nienadzorowanej, zapoznaj się w podręcznikiemWindows 2000 Deployment and Planning Guide, zlokalizowanym w zestawie Windows 2000 Resource Kit.