Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zmiany w ustawieniach języka domyślnego nie są zachowywane w programie Word

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL292106
Symptomy
Po ustawieniu języka domyślnego w programie Microsoft Office Word, a następnie ponownym uruchomieniu programu Word, zmiany nie są zachowywane.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy na komputerze skonfigurowano więcej niż jeden język.

Jeżeli skonfigurowano więcej niż jeden język, język używany po uruchomieniu programu Word jest wybierany na podstawie ustawienia języka domyślnego wybranego w oknie dialogowym Usługi tekstowe.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod.Metoda 1. Usunięcie wszystkich dodatkowych układów klawiaturyTakie zachowanie nie pojawia wtedy, gdy istnieje tylko jeden układ klawiatury. Aby usunąć wszystkie dodatkowe układy klawiatury, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura kliknij kartę Ustawienia regionalne, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Z listy Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera wybierz żądany język.
 5. Na liście Zainstalowane usługi kliknij pozycję Klawiatura odpowiadającą językowi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 6. Powtórz krok 5 dla wszystkich języków z wyjątkiem języka wybranego w kroku 4, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
Metoda 2. Zainstalowanie języka domyślnegoAby określić język domyślny używany po uruchomieniu programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura kliknij kartę Ustawienia regionalne, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie języka z listy Język wybierz żądany język, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Na liście Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera zaznacz żądany język, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
Więcej informacji
Ikona Usługi tekstowe pojawia się w Panelu sterowania, jeżeli rozpoznawanie mowy zostało zainstalowane podczas instalacji pakietu Microsoft Office XP. Jeżeli rozpoznawanie mowy nie zostało zainstalowane, języki można wybierać w oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura (w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura).
prb kbspeech WD2002 WD2003 WD2007
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 292106 — ostatni przegląd: 09/30/2011 14:47:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsettings kbsetup kbprb KB292106
Opinia