Gdy bufor nazw jest zapełniony, program Outlook wolno rozpoznaje nazwy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL292928
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy w buforze nazw znajduje się 1000 nazw (maksymalna liczba dozwolona przez program Outlook) i program Outlook zostanie uruchomiony, przy wpisywaniu nazwy z bufora widoczne jest opóźnienie wyświetlania listy rozwijanej. Opóźnienie jest zauważalne tylko zaraz po uruchomieniu.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ podczas uruchamiania program Outlook ładuje bufor.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wyłącz funkcję Autouzupełnianie lub usuń niektóre nazwy z bufora.

Aby wyłączyć funkcję Autouzupełnianie:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. W oknie dialogowym Opcje kliknij przycisk Opcje e-mail, a następnie przycisk Zaawansowane opcje e-mail.
  3. W grupie Gdy wysyłam wiadomość kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Automatycznie sprawdzaj nazwy.
Aby usunąć nazwy z bufora:
  1. W folderze Skrzynka odbiorcza kliknij przycisk Nowy, a następnie w polu Do wpisz kilka pierwszych liter nazwy odbiorcy.
  2. Po pojawieniu się listy rozwijalnej wybierz nazwy do usunięcia i naciśnij klawisz DELETE.
  3. Zamknij, a następnie ponownie uruchom program Outlook.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 292928 — ostatni przegląd: 01/12/2015 17:55:30 — zmiana: 4.1

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB292928
Opinia