JAK: Aktywowanie licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania w pakiecie Office XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL293191
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób aktywowania licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania dla następujących edycji pakietu Microsoft Office XP:
 • Professional
 • Small Business
UWAGA: Według stanu na sierpień 2001, licencje subskrypcji pakietu Office XP nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych.

Po zainstalowaniu pakietu Office, przy pierwszym uruchomieniu dowolnego programu pakietu Office automatycznie uruchomiony zostanie Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office. Można wtedy wybrać jedną z trzech opcji aktywacji lub odłożyć aktywację pakietu Office na później:
 • Aktywuj przez Internet
 • Aktywuj przez telefon
 • Aktywuj za pomocą klucza produktu bez subskrypcji
Jeśli zaznaczysz pole wyboruAktywuj przez Internet, Kreator aktywacji pakietu Office automatycznie skontaktuje się z serwerami licencji firmy Microsoft przez połączenie internetowe. Należy podać tylko informacje o kraju/regionie. Jeśli użyty zostanie prawidłowy klucz produktu, który nie był wcześniej używany, produkt zostaje natychmiast aktywowany.

Jeśli zaznaczysz pole wyboruAktywuj przez telefon, należy zadzwonić pod numer telefonu podany w Kreatorze aktywacji pakietu Office i wpisać identyfikator potwierdzenia podany przez pracownika obsługi klienta.

Jeśli zaznaczysz pole wyboruAktywuj za pomocą klucza produktu bez subskrypcji, zostanie wyświetlony monit o wpisanie klucza produktu z wersji bez subskrypcji. Po wpisaniu poprawnego klucza, licencja subskrypcji użytkownika oprogramowania zostanie automatycznie przekonwertowana na licencję odpowiednią dla wpisanego klucza produktu. W tym scenariuszu zostanie wyświetlony monit o zamknięcie i ponowne uruchomienie wszystkich otwartych programów pakietu Office. Przy następnym uruchomieniu programu pakietu Office, zostanie wyświetlony monit o aktywowanie licencji dla wpisanego klucza produktu bez subskrypcji. Licencję można aktywować przez Internet lub telefonicznie, w sposób opisany wcześniej w tym artykule. Po uaktywnieniu produktu licencja na używanie pakietu Office nie wygaśnie nigdy.

W wersji pakietu Office z subskrypcją użytkownika końcowego można uruchamiać programy pakietu Office do 20 razy bez aktywacji produktu. Jeśli produkt nie zostanie aktywowany, programy będą uruchamiane w trybie zmniejszonej funkcjonalności. W trybie zmniejszonej funkcjonalności nie można zapisywać modyfikacji istniejących dokumentów ani tworzyć nowych dokumentów, ograniczone mogą być też inne funkcje. Nie wyrządza to szkody żadnym istniejącym plikom ani dokumentom pakietu Office, a wykonując instrukcje wyświetlane na prezentowanych ekranach, z łatwością można wyprowadzić pakiet Office z tego trybu.

Licencja subskrypcji użytkownika końcowego ma ustaloną datę wygaśnięcia, ale licencję można odnowić. Okres subskrypcji zaczyna się w chwili aktywowania produktu i kończy się po 12 miesiącach. Licencja jest ważna tylko dla komputera, na którym produkt jest zainstalowany. Licencji nie można sprzedać ani przenieść na inny komputer. Można ją sprzedać tylko razem z komputerem.

Aktywuj przez Internet

Aby aktywować produkt przez Internet, należy uruchomić dowolny z programów pakietu Office, a następnie wykonać następujące kroki:
 1. W Kreatorze aktywacji pakietu Office zaznacz opcjęAktywuj przez Internet, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Informacje o kliencie wpisz swoje informacje osobiste. Jedynym polem, które musisz wypełnić, jest pole Kraj/Region. Wybierz odpowiedni kraj z listy, wpisz wszelkie inne żądane informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Oferty specjalne wyświetlane są trzy opcje uzyskiwania informacji i ofert od firmy Microsoft. Żadna z tych opcji nie jest zaznaczona domyślnie. Jeśli chcesz otrzymywać informacje lub oferty od firmy Microsoft, zaznacz żądane opcje, wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Po kliknięciu przycisku Prześlij podane informacje osobiste zostają przesłane na serwery licencji firmy Microsoft. Po sprawdzeniu poprawności informacji pojawi się strona Ukończono aktywację, zawierająca datę wygaśnięcia licencji.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Aktywuj przez telefon

Jeśli nie ma połączenia z Internetem lub jeśli nie wybrano opcji aktywacji pakietu Office przez Internet, można wybrać opcjęAktywuj przez telefon. Aby aktywować produkt w ten sposób, należy uruchomić dowolny z programów pakietu Office, a następnie wykonać następujące kroki:
 1. W Kreatorze aktywacji pakietu Office zaznacz opcjęAktywuj przez telefon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na liścieWybierz swoją lokalizacjęwybierz kraj/region. Zadzwoń pod numer telefonu podany w kroku 2 kreatora. Pracownik obsługi klienta prosi o identyfikator instalacji i zwraca identyfikator potwierdzenia. Wpisz ten identyfikator w odpowiednich polach.

  UWAGA: Zanotuj identyfikator potwierdzenia podany przez pracownika obsługi klienta. Identyfikator potwierdzenia będzie można użyć ponownie na tym samym komputerze, jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego sformatowania dysku twardego i zainstalowania pakietu Office. Jeśli identyfikator potwierdzenia nie będzie działał w przyszłości, zadzwoń ponownie do pracownika obsługi klienta i zażądaj nowego identyfikatora potwierdzenia.
 4. Kliknij przycisk Dalej. Pojawi się strona Ukończono aktywację, zawierająca datę wygaśnięcia licencji.
 5. Na stronie Ukończono aktywację kliknij przycisk Zakończ.

Aktywuj produkt Office bez subskrypcji

Aby aktywować produkt za pomocą klucza produktu dla wersji bez subskrypcji, uruchom dowolny program pakietu Office, a następnie wykonaj następujące kroki:
 1. W Kreatorze aktywacji pakietu Office kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboruNie chcę aktywować subskrypcji produktu. Po zaznaczeniu tej opcji pojawią się pola, w których można wpisać 25-znakowy klucz produktu znajdujący się na złotej etykiecie na odwrocie pudełka z płytą CD z wersją pakietu Office bez subskrypcji. Wpisz klucz produktu i kliknij przycisk Dalej.
 2. Po pojawieniu się monitu o zamknięcie wszystkich uruchomionych programów i ich ponowne uruchomienie w celu wprowadzenia zmian, kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Wpisanie klucza produktu kopii pakietu Office bez subskrypcji nie powoduje zainstalowania tej kopii pakietu Office, tylko aktywuje licencję subskrypcji użytkownika oprogramowania zainstalowanej kopii. Jeśli chcesz używać kopii pakietu Office bez subskrypcji, odinstaluj wersję z subskrypcją i zainstaluj wersję bez subskrypcji.

  Jeśli do aktywowania licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania użyto klucza produktu stałej licencji, po zamknięciu i ponownym uruchomieniu jednego z programów pakietu Office należy aktywować kopię produktu. Od tej chwili należy stosować reguły i wytyczne dotyczące obowiązkowego aktywowania licencji, nawet w przypadku zainstalowania kopii pakietu Office z licencją subskrypcji użytkownika oprogramowania.

Jak pominąć aktywację

Jeśli nie chcesz aktywować swojej kopii pakietu Office, kliknij przycisk Aktywuj później na dowolnej stronie Kreatora aktywacji pakietu Office. Kreator ostrzega wtedy, że produkt można uruchomić określoną liczbę razy, zanim wymagana będzie jego aktywacja. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć kreatora.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się aktywować swoją licencję w późniejszym czasie, licznik aktywacji zmniejsza się o jeden przy każdym uruchomieniu dowolnego programu pakietu Office. Po osiągnięciu przez ten licznik wartości zero, programy pakietu Office będą uruchamiane w trybie zmniejszonej funkcjonalności.

Jak odnowić licencję subskrypcji użytkownika oprogramowania

Po wygaśnięciu licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania kopii pakietu Office, można uruchomić program pięć razy zanim będzie uruchamiany w trybie zmniejszonej funkcjonalności. Przed wygaśnięciem licencję można zawsze odnowić, klikając polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc. Po uruchomieniu Kreatora aktywacji pakietu Office są cztery możliwości do wyboru:
 • Aktualizacja informacji osobistych
 • Odnowienie subskrypcji za pomocą karty kredytowej
 • Odnowienie subskrypcji z dysku CD z nową subskrypcją
 • Odnowienie subskrypcji z dysku CD bez subskrypcji

Aktualizacja informacji osobistych

Podczas pierwszego aktywowania licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania można było wpisać informacje osobiste na stronie Informacje o kliencie Kreatora aktywacji pakietu Office. Jeśli chcesz zaktualizować te informacje, uruchom Kreatora aktywacji pakietu Office, klikając polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc, a następnie wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz opcjęAktualizuj osobiste informacje o kliencie w firmie Microsoft, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Informacje można zaktualizować przez Internet lub telefon. Zaznacz wybraną opcję i kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli zaznaczysz opcjęAktualizuj osobiste informacje o kliencie przez Internet, wykonaj następujące kroki:

   1. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Na stronie Informacje o kliencie wpisz wybrane informacje i kliknij przycisk Dalej.
   3. Kliknij przycisk Zakończ.
  • Jeśli zaznaczysz opcjęAktualizuj osobiste informacje o kliencie przez telefon, wykonaj następujące kroki:
   1. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   2. Na stronieAktualizowanie produktu przez telefonzaznacz odpowiednią lokalizację, zadzwoń pod wyświetlony numer telefonu i przekaż zaktualizowane informacje pracownikowi obsługi klienta.

Odnowienie subskrypcji za pomocą karty kredytowej

Aby odnowić subskrypcję za pomocą karty kredytowej, wykonaj następujące kroki:
 1. W Kreatorze aktywacji pakietu Office zaznacz opcjęOdnów subskrypcję pakietu Microsoft Office XP za pomocą karty kredytowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Zaznacz jedną z trzech opcji

  • Odnów przez Internet
  • Odnów przez telefon
  • Odnów z dysku CD z nową subskrypcją


Odnów przez Internet


Aby odnowić subskrypcję z użyciem połączenia Internetowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz opcjęOdnów przez Internet, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zauważ ikonę „kłódki” wyświetloną nad przyciskiem Pomoc. To oznacza, że używane jest bezpieczne połączenie.
 3. Na stronie Informacje o kliencie zostaną wyświetlone informacje wpisane podczas pierwszej aktywacji kopii pakietu Office. Jeśli chcesz zaktualizować informacje, zmień je i kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Jedynym polem wymagającym wypełnienia na stronie Informacje o kliencie jest pole Kraj/Region.
 4. Na stronie Oferty specjalne wyświetlane są trzy opcje uzyskiwania informacji i ofert od firmy Microsoft. Żadna z tych opcji nie jest zaznaczona domyślnie. Jeśli chcesz otrzymywać informacje lub oferty od firmy Microsoft, zaznacz wybrane opcje, wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Kraj/Region płatności wpisz informacje bilingowe i kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Jeśli do opłat używana jest karta kredytowa, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól na tej stronie.
 6. Na stronie Wprowadzanie informacji dotyczących płatności wpisz informacje o karcie kredytowej i kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Potwierdzanie transakcji kliknij przycisk Prześlij.
 8. Pojawi się strona Odnawianie zakończone i zostanie podana data wygaśnięcia licencji subskrypcji. W celu wyświetlenia i wydrukowania potwierdzenia transakcji dokonanej za pomocą karty kredytowej kliknij przycisk Wyświetl/Drukuj fakturę.
 9. Informacje o transakcji zostaną wyświetlone na stronie Drukowanie faktury. Aby natychmiast wydrukować fakturę, kliknij przycisk Drukuj. Ewentualnie kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.

  UWAGA: Kreator zapisuje fakturę w folderze \Moje dokumenty\Potwierdzenia odnawiania na dysku twardym Twojego komputera. Przeglądając i drukując fakturę w późniejszym terminie, należy pamiętać, że nazwa pliku jest wygenerowana przez Kreatora. Informacje te można wyświetlić i wydrukować w późniejszym czasie, korzystając z przeglądarki sieci Web.


Odnów przez telefon


Aby odnowić subskrypcję przez telefon, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz opcjęOdnów przez telefon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Przeczytaj stronę Zasady zachowania poufności informacji pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronieOdnów subskrypcję przez telefonwybierz kraj/region z listy Wybierz swoją lokalizację. Zadzwoń pod numer telefonu wygenerowany przez kreatora i skontaktuj się pracownikiem obsługi klienta. Po podaniu przez telefon pracownikowi obsługi klienta identyfikatora instalacji i informacji o karcie kredytowej, wpisz podany przez pracownika obsługi klienta identyfikator potwierdzenia. Kliknij przycisk Dalej.

  Pojawi się strona Odnawianie zakończone. Zostanie podana data wygaśnięcia licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania.

  UWAGA: Jeśli licencja zostanie odnowiona przez telefon, nie ma możliwości wyświetlenia lub wydrukowania potwierdzenia.


Odnów subskrypcję z dysku CD z nową subskrypcją


Licencję subskrypcji użytkownika oprogramowania można odnowić za pomocą dysku CD z nową subskrypcją. Płyty CD można kupić w dowolnym sklepie sprzedającym produkty firmy Microsoft. Po zakupie dysku CD z subskrypcją wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Kreatora aktywacji pakietu Office (w menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkty) i zaznacz opcję Odnów subskrypcję pakietu Microsoft Office XP za pomocą dysku CD z nową subskrypcją.

  Po zaznaczeniu tej opcji pojawią się pola, w których można wpisać 25-znakowy klucz produktu znajdujący się na złotej etykiecie na odwrocie pudełka z płytą CD z nową subskrypcją.
 2. Wpisz klucz produktu i kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wpisany klucz produktu już wcześniej użyty do odnowienia subskrypcji, pojawi się następujący komunikat:
  Wprowadzony klucz produktu został już użyty do odnowienia subskrypcji. Aby kontynuować proces odnawiania, wpisz prawidłowy 25-znakowy klucz produktu. Możesz także odnowić ją za pomocą karty kredytowej.
  Po wpisaniu poprawnego klucza produktu subskrypcji zostanie wyświetlona strona Odnawianie zakończone.


Odnowienie subskrypcji z dysku CD bez subskrypcji

Ostatnia opcja polega na odnowieniu licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania przy użyciu wersji pakietu Office bez subskrypcji, którą można kupić w sklepie. Po zakupieniu nowej wersji pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Kreatora aktywacji pakietu Office i zaznacz opcjęInstaluj wersję produktu bez subskrypcji, korzystając z dysku CD (z kluczem produktu) otrzymanego od lokalnego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Microsoft.

  Po zaznaczeniu tej opcji pojawią się pola, w których można wpisać 25-znakowy klucz produktu znajdujący się na złotej etykiecie na odwrocie pudełka z płytą CD z produktem bez subskrypcji.
 2. Wpisz klucz produktu i kliknij przycisk Dalej.

  Po pojawieniu się monitu o zamknięcie i ponowne uruchomienie wszystkich działających programów kliknij przycisk OK.

  Jeśli do odnowienia licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania użyto klucza produktu bez subskrypcji, po zamknięciu i ponownym uruchomieniu dowolnego programu pakietu Office należy aktywować kopię produktu. Od tej chwili należy stosować reguły i wytyczne dotyczące obowiązkowego aktywowania licencji oryginalnie zainstalowanego produktu z licencją subskrypcji użytkownika oprogramowania.

  UWAGA: Wpisanie klucza produktu kopii pakietu Office bez subskrypcji nie powoduje zainstalowania tej kopii pakietu Office. Zamiast tego tylko aktywuje zainstalowaną kopię. Jeśli chcesz używać kopii pakietu Office bez subskrypcji, odinstaluj wersję z subskrypcją użytkownika oprogramowania i zainstaluj wersję bez subskrypcji.


Jak wygasają licencje

Kod wykonywany przy każdym uruchomieniu programu pakietu Office jest wbudowany w pakiet Office XP. Kod wykrywa datę wygaśnięcia licencji i odpowiednio wcześnie automatycznie przypomina o przyszłych datach wygaśnięcia licencji. Gdy dzień wygaśnięcia się zbliża, przypomnienia o konieczności odnowienia subskrypcji pojawiają się coraz częściej. W poniższej tabeli pokazano częstość pojawiania się przypomnień dla wersji licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania.
  Czas przed wygaśnięciem       Przypomnienie pojawi się  ----------------------------------------------------------------  60 dni                Raz  30 dni                Raz  Pomiędzy 30 i 15 dni         Co 3 dni  Pomiędzy 14 i 8 dni         Codziennie  7 dni do dnia wygaśnięcia      Przy każdym uruchomieniu                    programu pakietu Office
UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o wygaśnięciu, nie będzie można skorzystać z opcji użycia klucza produktu bez subskrypcji do aktualizacji licencji. Będzie można tylko odnowić licencję przez Internet, telefon lub wpisując klucz produktu nowej subskrypcji.

Aby odnowić subskrypcję, zaznacz wybraną opcję i kliknij przycisk Dalej. Proces odnawiania jest taki sam, jak w procedurze opisanej w sekcji „Jak odnowić licencję subskrypcji użytkownika oprogramowania” w tym artykule.

Aby odnowić licencję z użyciem klucza produktu bez subskrypcji, kliknij polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc dowolnego programu pakietu Office, a następnie wykonaj kroki z sekcjiOdnowienie subskrypcji z dysku CD bez subskrypcjiw tym artykule.

Co robić w przypadku wygaśnięcia licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania

Jeśli wszystkie ostrzeżenia dotyczące wygaśnięcia licencji zostaną zignorowane i licencja subskrypcji nie zostania odnowiona przed datą wygaśnięcia, będzie można uruchomić programy pakietu Office pięć razy przez rozpoczęciem pracy w trybie zmniejszonej funkcjonalności. Aby zakończyć pracę w trybie zmniejszonej funkcjonalności, należy odnowić licencję subskrypcji. Ponieważ Kreator aktywacji pakietu Office pojawia się za każdym razem, gdy uruchamiany jest program pakietu Office (w trybie zmniejszonej funkcjonalności), za każdym razem istnieje możliwość odnowienia licencji. Jeśli nie odnowi się licencji przy uruchamianiu programu pakietu Office, można również kliknąć polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc programu pakietu Office. Polecenie to uruchamia Kreatora aktywacji pakietu Office.

OfficeKBHowTo inf esl oaw redukcja ograniczona funkcja mniej wymagana 20 aktywować jak sposób aktywacja rejestracja rejestrowanie licencja licencje rejestr wygasa wygasła wygasanie uruchomienie brak działa koniec kończy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293191 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:30:57 — zmiana: 1.0

Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Small Business Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdta KB293191
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)