Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL293222
Streszczenie
W tym artykule opisano domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6.
Więcej informacji
Program Internet Explorer 6 implementuje zaawansowane filtrowanie plików cookie oparte na specyfikacji Platform for Privacy Preferences (P3P). Specyfikacja P3P, opracowana przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), pozwala użytkownikowi wyrazić — w czytelnym dla komputerów formacie — jego preferencje dotyczące prywatności, które jasno opisują, jak witryny sieci Web mają używać danych użytkownika.

Aby uzyskać informacje o specyfikacji P3P, odwiedź następującą witrynę sieci Web:Program Internet Explorer 6 może powiadamiać użytkownika o witrynach sieci Web, które nie odpowiadają ustawieniom prywatności określonym przez użytkownika.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień niestandardowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Ustawienia plików cookie skonfigurowane na karcieZabezpieczeniaokna dialogowegoOpcje internetowew programie Internet Explorer w wersji 4 i 5 (lub na karcieZaawansowanew programie Internet Explorer w wersji 3) są usuwane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6.

Do okna dialogowegoOpcje internetowedodano nową kartę,Prywatność, która służy do konfigurowania ustawień plików cookie dla strefyInternet. Domyślnie program Internet Explorer 6 ustawia preferencje użytkownika dotyczące prywatności na wartośćŚrednidla strefyInterneti wyświetla okno dialogowePrywatnośćza pierwszym razem, gdy jakiś plik cookie zostanie ograniczony na tym poziomie prywatności. Okno dialogowePrywatnośćinformuje, że za każdym razem, gdy jakiś plik cookie zostanie ograniczony na podstawie ustawień prywatności użytkownika, na pasku stanu pojawia się ikonaPrywatnośći że użytkownik może kliknąć dwukrotnie ikonęPrywatność, aby wyświetlić raport o prywatności.

UWAGA: Wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefach Lokalny intranet i Zaufane witryny są automatycznie akceptowane, a wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefie Witryny z ograniczeniami są automatycznie blokowane.

Ogólne informacje o plikach cookie

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące terminologii związanej z plikami cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260971 Description of Cookies

Ustawienie prywatności Średni (domyślne)

Ustawienie prywatnościŚredniblokuje pliki cookie utworzone przez witryny inne niż odwiedzana, jeśli pliki te nie mają zwartych zasad prywatności (czytelnego dla komputera oznajmienia dotyczącego prywatności) lub mają zwarte zasady prywatności określające, że identyfikowalne informacje osobiste są używane bez jawnej zgody użytkownika. Pliki cookie utworzone przez witrynę odwiedzaną, które mają zwarte zasady prywatności określające, że identyfikowalne informacje osobiste są używane bez jawnej zgody użytkownika są usuwane po zamknięciu programu Internet Explorer. Pliki cookie utworzone przez witrynę odwiedzaną, które nie mają zwartych zasad prywatności są ograniczone (mogą być odczytywane tylko w kontekście witryny odwiedzanej). Pliki cookie, które istniały na komputerze użytkownika przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 6, również są ograniczone.

UWAGA: Domyślnie okno dialogoweAkcje prywatności dla witrynynie jest wypełniane, więc ustawienieŚredninie jest zastępowane dla pojedynczych witryn sieci Web. Jeśli klikniesz przyciskEdytujna karciePrywatnośćokna dialogowegoOpcje internetowei dodasz do listy zarządzane witryny sieci Web z ustawieniemZawsze blokujlubZawsze zezwalaj, te preferencje mogą zastąpić ustawienie suwakaŚredni.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji P3P, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290333 Description of Platform for Privacy Preferences (P3P) Project
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293222 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:09:19 — zmiana: 2.3

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbinfo kbnetwork kbtool KB293222
Opinia
>l>