Przy próbie otwarcia lub zapisania danych w domenie DFS pakiet Office 2000 wyświetla komunikat o błędzie

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy koniecznie wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informacje na temat rejestru systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych
Symptomy
Podczas wprowadzania ścieżki UNC do udziału rozproszonego systemu plików (DFS, Distributed File System), w której nazwa domeny różni się od nazwy podstawowego sieciowego systemu wejścia/wyjścia (NetBIOS), pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie masz dostępu do folderu '\\nazwa domeny DFS'. W celu uzyskania dostępu do tego folderu skontaktuj się z administratorem sieci.
Może również pojawić się następujący komunikat o błędzie:
'\\nazwa_domeny' - nie można odnaleźć. Sprawdź pisownię nazwy pliku i zweryfikuj, czy lokalizacja pliku jest poprawna. Jeśli próbujesz otworzyć plik z listy ostatnio używanych plików w menu Plik, upewnij się, że nazwa pliku nie została zmieniona, plik nie został przeniesiony lub usunięty.
Uwaga W tym komunikacie o błędzie wartość nazwa_domeny oznacza nazwę NetBIOS domeny.
Przyczyna
Nazwa NetBIOS domeny różni się od nazwy systemu nazw domen (DNS, Domain Name System).
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Po zainstalowaniu najnowszego dodatku Service Pack należy dodać i ustawić wartość rejestru zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty pliku dla wersji globalnej tej poprawki (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Rozmiar Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  14-lip-2001 02:19 4 028 572 Mso9_admin.msp (Administrator)  13-lip-2001 22:30 1 948 212 Mso9.msp    (Klient)  				
Po zainstalowaniu tej poprawki następujące pliki będą miały atrybuty zgodne z wymienionymi na liście lub nowsze:
  Data    Godzina Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------  13-lip-2001 15:33 9.0.0.5512  5 595 185 Mso9.dll 				
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zamapować dysk sieciowy bezpośrednio na ścieżkę \\nazwa domeny DFS\nazwa udziału.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Microsoft Office 2000.
Więcej informacji

Wymagana nowa wartość rejestru

Aby uaktywnić poprawkę dotyczącą tego problemu, należy dodać i ustawić wartość rejestru. Do ustawienia tej wartości można użyć pliku 3307on.reg albo ustawić ją ręcznie. Aby ustawić wartość ręcznie, należy wykonać poniższe czynności.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. W przypadku wystąpienia tych problemów konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Znajdź i zaznacz następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, a następnie wpisz AlternateParseDisplayNameMethod jako nazwę wartości. Naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij dwukrotnie nazwę wartości.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 294687 — ostatni przegląd: 02/06/2014 18:11:47 — zmiana: 2.5

Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kberrmsg kbfix kboffice2000sp3fix KB294687
Opinia