Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie kontaktów programu Outlook w korespondencji seryjnej w programie Word 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL294697
Streszczenie
W tym artykule wyjaśniono, jak zrealizować korespondencję seryjną w programie Word 2002, korzystając z listy kontaktów programu Microsoft Outlook.

Sprawdzanie, czy są wyświetlane kontakty

Aby utworzyć korespondencję seryjną na podstawie listy kontaktów programu Outlook, trzeba zaznaczyć pole wyboruPokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mailw oknie dialogowymWłaściwości Kontakty programu Outlook.

Jeżeli w programie Outlook nie są wyświetlane żadne pliki kontaktów, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder kontaktów, które nie są wyświetlane i kliknij polecenieWłaściwości.
 2. Na karcieKsiążka adresowa programu Outlookzaznacz pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

Korespondencja seryjna na podstawie listy kontaktów programu Outlook

Aby przygotować korespondencję seryjną w programie Word 2002 na podstawie listy kontaktów programu Outlook, należy wykonać następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej.
 2. W okienku zadań Korespondencja seryjna kliknij polecenie Listy w obszarze Wybierz typ dokumentu. Kliknij przycisk Dalej: Dokument początkowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Jeśli chcesz, aby treścią listu był aktualnie otwarty dokument, wybierz opcję Użyj bieżącego dokumentu w obszarze Wybierz dokument początkowy. Przejdź do kroku 5.
  • Jeżeli treść bieżącego listu ma być oparta na istniejącym szablonie, wybierz opcjęRozpocznij od szablonu w obszarze Wybierz dokument początkowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz szablon.
  • Jeśli treścią listu ma być istniejący dokument, w obszarze Wybierz dokument początkowy wybierz opcję Rozpocznij od istniejącego dokumentu. Kliknij przycisk Otwórz i wybierz plik, który będzie użyty jako dokument główny.
 4. Kliknij przycisk Dalej: Wybierz adresatów.
 5. W obszarze Wybierz adresatów wybierz opcję Wybierz z kontaktów programu Outlook. W obszarze Wybierz z kontaktów programu Outlook wybierz opcję Wybierz folder Kontakty.
 6. W oknie dialogowymWybieranie folderu listy kontaktówwybierz listę kontaktów, którą chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Wprowadź zmiany w oknie dialogowymAdresaci korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij opcjęDalej: Napisz list. Wpisz treść listu, jeśli jeszcze nie jest przygotowana. Kliknij miejsce, gdzie zostanie umieszczone pierwsze pole. W okienku zadańKorespondencja seryjnaw obszarzeNapisz listkliknij wstawiane pole lub kliknij opcjęWięcej elementów,aby wyświetlić okno dialogoweWstaw pole korespondencjii wstaw wybrane pole. Po napisaniu listu i wstawieniu pól korespondencji kliknij opcjęDalej: Przejrzyj list.
 9. Kliknij przycisk Strzałka w lewo lub w Strzałka w prawo, aby obejrzeć, jak będzie wyglądał gotowy dokument dla każdego odbiorcy. W razie potrzeby wprowadź zmiany. Po zakończeniu kliknij opcjęDalej: Ukończ scalanie.
 10. Kliknij przyciskDrukuj.
Materiały referencyjne
For additional informationabout mail merge, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
294684 WD2002: Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia etykiet wysyłkowych
294691 WD2002: Podstawy korespondencji seryjnej — Wyjaśnienie procesu
290408 WD2002: Frequently Asked Questions About Mail Merge
294693 WD2002: How to Use Mail Merge to Create a Directory
294685 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Envelopes
294694 WD2002: How to Use Mail Merge to Create E-mail Messages
PL294695 WD2002: Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia faksów
294683 HOW TO: Use Mail Merge to Create Form Letters in Word 2002

OfficeKBHowTo inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 294697 — ostatni przegląd: 07/09/2003 13:49:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbmerge kbdta KB294697
Opinia