Jak pominąć kreatora OOBE podczas nienadzorowanej instalacji systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL294801
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W przypadku instalacji systemu Microsoft Windows XP lub Windows XP Professional w środowisku grupy roboczej, po pierwszym uruchomieniu komputera domyślnie uruchamiany jest kreator Doświadczenie technologii out of box (OOBE). W tym artykule wyjaśniono, jak pominąć kreatora OOBE podczas nienadzorowanej instalacji systemu Microsoft Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional.
Więcej informacji
Jeżeli w celu rozpoczęcia instalacji systemu Windows XP uruchomiono program Winnt32.exe, kreator OOBE jest domyślnie wyłączony. Jednak w przypadku, gdy instalację rozpoczęto, stosując jedną z niżej wymienionych metod, kreator OOBE domyślnie uruchamia się przy pierwszym uruchomieniu komputera po ukończeniu instalacji:
  • Uruchomiono komputer z dysku CD z systemem Windows XP i z dysku uruchomiono program Winnt.sif.
  • Uruchomiono program Winnt.exe.
Aby zapobiec uruchamianiu kreatora OOBE na komputerze, wpisz następujący tekst do pliku Unattend.txt:
[unattended]
UnattendSwitch=yes
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików odpowiedzi i przeprowadzania instalacji nienadzorowanych, zobacz plik pomocy Ref.chm z dokumentacją wdrażania systemu Windows XP, znajdujący się w folderze Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD z systemem Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 294801 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:49:18 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv kbsetup KB294801
Opinia